Noodcentrales 112 zoeken hulp van burgers

REGIO. Op 10 december houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment, waarin het zal proberen bepalen wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. In afwachting daarvan organiseert Binnenlandse Zaken gedurende de maand november een online bevraging, waarin het graag wil weten wanneer burgers de dienst 112 meteen willen kunnen bereiken. Bedoeling is om een duidelijk beeld te krijgen wat mensen verwachten van de dienst 112. De eindresultaten zullen onder andere dienen als basis voor informatiecampagnes of projecten zoals een nationaal e-loket of het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722.

"Meer dan een vierde van de oproepen naar 112 zijn geen echte noodoproepen en betekenen extra wachttijd voor mensen die echt dringend hulp nodig hebben van brandweer of ambulance. De ultieme doelstelling van dit project is dat mensen zelf beter een triage zullen kunnen maken van waarvoor je 112 belt en waarvoor je op zoek gaat naar een alternatief.", zegt Erwin Hertens, Directeur 112. 

Deelnemen aan de online brainstorm in november of aan het participatiemoment op 10 december 2018 kan door in te schrijven op 112.be.  (mb)

 

Lees ook:

Nieuw app om hulpdiensten te bereiken

REGIO. Ook de hulpdiensten gaan met hun tijd mee.  Naast het noodnummer 112 er is nu ook de app '112 BE' een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je dringend hulp nodig hebt....