Waar blijft de nieuwe regering?

Geraakt België sneller gesplitst dan Brussel-Halle-Vilvoorde of blijven Walen, Vlamingen en Duitstaligen een 'gezellig' land? Niemand die het weet. Het enige wat zeker is: het duurt al verschrikkelijk lang vooraleer de Belgische politici er in slagen een nieuwe regering te vormen. Ronny Z heeft alvast het Belgisch volkslied herschreven.