Koninklijke Biljartclub Gildevrienden meer dan zestig jaar actief

Image
Schepen van sport Dirk Van Esbroeck, overhandigt de trofee aan voorzitter Luc Van Vosselen.
BEVEREN. Toen biljartclub Gildevrienden in 1997 de titel van ‘Koninklijke vereniging’ kreeg, werd het bestuur bijzonder streng. Die eretitel moest er altijd en overal bij gezegd of opgeschreven worden. Vroeger werden in de wedstrijden de spelers vermeld als leden van Gildevrienden of gewoon GV. Nu moest het de KGV, Koninklijke Gildevrienden, zijn. En gelijk hadden ze, want door die titel wordt toch aangegeven dat de vereniging betekenis had en heeft in de gemeente, zelfs in de regio.

In 2007 moest KGV het 60-jarig bestaan vieren maar daar kwam toen niks van. Het was natuurlijk maar uitgesteld  en zo gebeurde het dat eind 2008 toch een ontvangst op Cortewalle werd versierd voor de 60 + 1 verjaardag. Het was scheen van sport Dirk Van Esbroeck, die bestuur, spelers en lokaalhoudster Monique verwelkomde in de Verlatzaal.

Toch wel jammer dat er heel wat biljarters ontbraken omdat ze belangrijke nationale competities moesten gaan spelen die namiddag. Maar voorzitter Luc Van Vosselen en de bestuursleden Georges Maes en Tom Van Biesen vertegenwoordigden tocht de clubleiding.

Schepen Van Esbroeck onderstreepte dat de biljartsport ook zorgt voor ‘gemeenschapsvorming’ die zo belangrijk is voor de bevolking. "Mensen die zich verenigen worden door de gemeente graag ondersteund", zei Van Esbroeck, "Het verenigingsleven houdt de verzuring tegen en Beveren mag gelukkig zijn dat ver zoveel clubs zijn die veel volk aantrekken." Hij bracht ook de vele mensen in herinnering die gedurende de 61 jaar het beste van zichzelf gaven. Hij dankte het huidige bestuur dat er voor zorgt dat alles in de club goed verloopt. "Hopelijk mag dat zó nog vele jaren zijn", sprak hij, "Ik wens u allen nog veel plezier in het beoefenen van de sport en in het ‘après sport’"

Image
De Koninklijke Gildevrienden bij hun ontvangst op Cortewalle.

Over de naam van deze club valt niet te discussiëren: ze speelden in het café van het Gildenhuis waar op 1 augustus 1947 de club werd gesticht. Ze telde direct 22 leden en een erevoorzitter met de zowat overal bekende bieruitzetter Frederik Thielemans die later ook zijn naam verbond aan het terrein van KSK Beveren: het Freethielstadion.

Jozef Van Broeck, een winkelier van de Markt, werd voorzitter. Paul Van Roeyen uit de Vrasenestraat, die op een bank werkte, nam de functie van penningmeester op zich en Marcel Van der Aa, de latere burgemeester en senator, werd secretaris. De biljarters van het Gildenhuis speelden op een degelijk niveau en dat uitte zich in het behalen van de 1ste prijs in wedstrijden tussen de Gildenhuizen uit het Waasland in 1949.

Image
Twee grootheden uit het bestaan: Marcel Van Landeghem, die in het Gildenhuis werd geboren en Georges Maes die in 1954 lid werd. Marcel behoort tot de top van het Beverse biljart.

Image
Gildevriend Danny Van Vossel die in het biljartleven van Groot-Beveren van grote waarde is. Hij is ook internationaal biljartscheidsrechter.
KGV heeft een prachtige geschiedenis en veel staat genoteerd in verslagen. Zo was er 60 jaar geleden een prijsuitreiking van de handicap die werd gehouden met een prijskamp onder de leden met prijzen in natura. De inleg was 5 frank. Bij de prijzen waren 2 paszakjes van 45 frank, 2 sigaren, 2 pakjes tabak mét blaadjes bij, 2 glazen van Jack-Op. In totaal waren er voor 99 frank prijzen (2,5 euro). Voorzitter Jef Van Broeck, die op de markt de baas was van de Ribby, een winkel in naaigerief, schonk 6 bobijnen garen. Omdat er ook leden waren die geld gaven werden daarmee nog prijzen aangekocht: 2 flessen wijn, 6 zakdoeken, 1 kg worsten en 4 pakjes sigaretten. Duidelijk, toen was er voor roken nog geen vuiltje aan de lucht en in de longen.

Een merkwaardige gebeurtenis vond plaats in januari 1962 toen voor de eerste maal een nieuwe biljarttafel werd ingezegend door E.H. D’Haese die toen als onderpastoor de hoede had over het Gildenhuis dat toch ook aan de Parochie toebehoorde. Na wijwater was er bij de inzegening ook nog een ander vocht dat ‘champagne’ heette. De Gildevrienden was een katholieke vereniging en sedert de start in 1947 was onderpastoor Biesemans spelend lid.

Het 25-jarig bestaan werd in 1973 gevierd en toen kwam wereldfiguur Raymond Ceulemans een demonstratie geven..
In 1992 verwezenlijkte Danny Van Vossel nog een stunt , om ten voordele van de actie ‘Levenslijn’, gedurende 24 uren biljart te spelen. Er werd zo 300.000 frank samen gebracht voor het goede doel.

Image
10 jaar geleden in het Gildenhuis: vlnr: Marcel Van Landeghem, het jonge talent toen Gert Van Stappen en Luc Van Vosselen, huidig voorzitter.
Voor KGV komt het er anno 2009 op aan, net zoals voor vele clubs, proberen te overleven. Er kiezen te weinig jongeren voor deze sport. Het boegbeeld bij club uit het Gildenhuis is ongetwijfeld Marcel Van Landeghem, die geboren werd in 1935 in het Gildenhuis zelf en zo van jongsaf met het biljartspel werd betrokken. In 1948 stapte hij in de club en hij blijft tot op heden trouw, al onderbrak hij de carrière wel even na zijn huwelijk in 1960 en 1961.

Onderwijzer Georges Maes kwam in 1954 al biljarten in ’t Gildenhuis. Hij werd ‘meester Maes’ in de Thijskenshoekschool in de Boerenstraat die nadien Lindenlaan werd genoemd. Voor Georges mogen ze ook wel de stoet laten uit gaan voor zijn meer dan 50 jaar lidmaatschap. Dat geldt trouwens ook voor André Van Vosselen eertijds de bekende fotograaf van ’t IJzerhand, Raf De Maeyer en Richard Leyssens.

En dan is er nog Danny Van Vossel, secretaris van de KGV maar ook voorzitter van de Beverse Biljartfederatie (BBF). Danny, die ook acteur is in een plaatselijke toneelgroep, heeft bovenal toch een echt biljarthart en is super-begaan met alles wat er bij zijn Gildevrienden gebeurt maar ook in de biljartfederatie zelf.
Op de meeste manifestaties is hij aanwezig en weet heel goed hoe de organisatie van zo’n groot biljartverbond moet worden uitgevoerd. Het dient gezegd dat Willy Leemans, dit seizoen voor het eerst in de kleuren van KGV, daarbij meesterlijk alle wedstrijden, competities en tornooien in de hand heeft. En alles wordt nu ook elektronisch verwerkt.

Danny Van Vossel heeft het ook tot Internationaal Scheidsrechter gebracht. Laat het ons “Europees Biljartarbiter’ noemen. Een functie die hij sedert 2007 uitoefent. Op dat niveau telt ons land maar een 12-tal arbiters.

Image
Terug in de tijd met uiterst links Danny Van Vossel en rechts Willy Leemans, beiden van KGV maar ook de steunpilaren in de Beverse Biljartfederatie.

Tenslotte is er ook nog een belangrijk gebeuren naar de toekomst toe van de Koninklijke Gildevrienden. Het Gildenhuis op het Ijzerhand zal worden afgebroken en loopt thans al op de laatste benen. Er komt daar een groots bouwproject. KGV zal moeten uitkijken naar een lokaal waar de bouwperiode kan overbrugd worden. Maar stoppen met biljartspelen, nooit. Bestuurslid Tom Van Biesen zag het al zitten in de Verlatzaal van Cortewalle. "Hier kunnen gemakkelijk drie biljarts binnen", lachte hij. (Rolf Duchamps)