Sportiva Burcht en Zwijndrecht laten het volk zwemmen

Image
Diane De Meulenaere, die activiteit stopt, werd in de bloempjes gezet omwille van haar inzet voor de zwemgroep Sportiva Zwijndrecht.
ZWIJNDRECHT/BURCHT. In de lokalen van de gemeentelijke Sportdienst in de Fortlaan, werden de verantwoordelijken van de zwemgroepen van Sportiva Burcht en Sportiva Zwijndrecht ontvangen door schepen Kris Herremans en Annemie Van Mieghem en Veerle Nyssen van de sportdienst. Dat gebeurde naar aanleiding van hun jarenlange inzet om de bevolking van beide gemeenten te laten sporten, meer bepaald zwemmen. Sportiva Zwijndrecht, met Jeanine Van den Berghe als begeleider, reist elke donderdagavond naar het bad in Bornem en Sportiva Burcht, begeleid door Frieda Stoop, gaat elke vrijdag zwemmen in het Scheldebad van Temse.

Beide groepen mogen wekelijks toch gemiddeld een 25 tot 30 zwemmers van alle leeftijdscategorieën begroeten, al zijn er wel meest senioren. Ook jeugd van -16 jaar is van de partij. Voor Burcht is dat zo al 36 jaar en voor Zwijndrecht zelfs al twee jaar langer. Het mag dan ook gezegd worden dat in beide gemeenten geschiedenis werd geschreven. Naar analogie met Conscience die zijn volk leerde schrijven kunnen wij dan ook zeggen: "Sportiva leerde het volk zwemmen."

En zo is het want iedereen die momenteel mee gaat kan zwemmen. In de loop der jaren reisden uiteraard ook wel mensen mee die het nog moesten leren en die konden dan zwemles volgen. "Er zijn  bij ons mensen van 75 jaar die er 36 jaar geleden ook al bij waren. Met al die mensen die al lang mee zwemmen hebben we een hechte band gesmeed. Het zwemmen blijft natuurlijk het belangrijkste. Na het zwemmen blijven we nog even wat babbelen in de cafétaria van het zwembad. Iedereen is elke week tevreden. Eind juni hebben we ook een groot feest.", aldus Frieda Stoop. Er zijn ook Burchtse senioren die wat vroeger uit het zwembad stappen om iets langer in de cafétaria te kunnen zitten.

Die van Zwijndrecht rijden na de zwembeurt in Bornem recht naar huis. Ze vetrekken aan de parking van de sporthal in de Fortlaan en daar komen ze ook terug aan. "We zouden hier een wachthokje moeten hebben tot de bus er is", lachte Rosette Van Vlierberghe die als 80-jarige nog altijd mee zwemt en ook de groep wat begeleid. Ook in Burcht is er een dame van 78 jaar present. Om maar te zeggen dat men nooit te oud is om mee te gaan. "Wij hadden ook al eens iemand die nog op 50-jarige leeftijd leerde zwemmen", verduidelijkte Frieda Stoop nog.

Burcht vertrekt om 20 uur aan de Idsteinlaan maar heeft ook nog een paar andere opstapplaatsen. Om 22u05 zijn ze terug. De verplaatsing wordt door beide groepen gemaakt met de Heidebloem Cars. Dat vervoer wordt door de gemeente geregeld. Busuitbaters kunnen via een aanbesteding in aanmerking komen. Wie mee zwemt betaalt dus alleen de toegangsprijs van het bad.

In Burcht vragen ze echter 50 cent meer en die gaat in 'de pot' om er dan in juni een feestje van te geven. Om de vijf jaar hebben ze een groot feest waar dan de burgemeester en de schepen worden uitgenodigd. In 2007 werd dat nog georganiseerd. In Temse kost het 2 euro voor de gewone volwassenen maar de -16 jarigen en de 55 plussers betalen minder.
Frieda Stoop is en blijft de enige reisleidster en organisator want ze vindt niemand om eens in te springen: "Er is niemand die mij eens wil vervangen. Ze hebben blijkbaar schrik van de verantwoordelijkheid maar ik ben het nu al zo lang gewoon. Ik haal het geld op in de bus en regel alles. De 50 cent de iedereen betaalt voor ons feest, breng ik naar de bank."

In Zwijndrecht hebben ze voor Bornem meestal een 10-beurtenkaart van 25 euro en dat is dus duurder dan in Temse. Zij houden niks af voor een feest maar ze geven er wel alle jaren één, maar dan betaalt iedereen met eigen feestgeld.
"Dat is toch hetzelfde als in Burcht", stelde Rosette vast, "Zij hebben door de halve euro het toch ook zelf betaald!"
In Burcht is het zwemmen eigenlijk gegroeid uit KWB-KAV maar daar is nu al lang geen band meer. Al wie wil, over alle partijen heen, kan mee gaan zwemmen. Geen enkele week willen ze missen, in weer en wind, zijn ze paraat. Ook in het verlof.
Sportiva Burcht kan er echt ‘gezinszwemmen’ van maken omdat ’s anderendaags niemand naar school of werk moet. Het is ook een uitstekende dag om de kleuters eens mee te nemen. Maar Frieda Stoop, die in het onderwijs stond, is streng en eist dat alle -14 jarigen die mee gaan, een begeleider bij hebben. In Zwijndrecht hoeft dat niet. Het is hier een donderdagavondactiviteit en dat is wel anders. ’s Anderendaags is ’t werkdag. Maar noch in Burcht noch in Zwijndrecht zijn er ooit al problemen geweest.

De grootste groep is wel deze van de senioren waarvan dan duidelijk er meest vrouwen bijzijn. Ook zijn er wel groepjes jongeren die mee reizen maar als er een paar niet kunnen blijven ook de anderen weg. Het aantal zwemmers blijft ongeveer altijd hetzelfde. Er zijn er die wegblijven maar er komen dan weer anderen bij. In Burcht zijn er regelmatig meerdere jongens uit de lagere school.

Toen in het Scheldebad van Temse werken werden uitgevoerd dan ging Burcht ook zwemmen in Bornem. Ooit werd wel eens gedacht dat de gemeente Zwijndrecht zelf een zwembad moest hebben. Frieda Stoop vond dat dit zou gekund hebben op de bedrijfsgronden van Van Pelt. Maar naderhand zag iedereen wel in dat een zwembad een enorme investering was en niet uitvoerbaar was. Om nog te zwijgen van het onderhoud.

In Zwijndrecht werd sedert 1970 een lange weg afgelegd. Het was destijds een initiatief dat vanuit de gemeente zelf kwam. Ze vertrokken toen aan de kerk. Rosette Van Vlierberghe herinnert zich nog dat men toen met meer dan 8O deelnemers was zodat er met twee bussen moest gerede worden naar het zwembad van Sint-Niklaas. In het kader van Sportiva mocht men toen gratis gaan zwemmen.

Precies kunnen ze het allemaal niet zo zeggen maar er was ook een periode dat er in het Wezenbergbad in Antwerpen werd gezwommen. Maar toen dat wegens werken ook sloot moesten ze naar een ander bad.
Wat ook steeds zal bij blijven is de tijd dat in Bornem ook de mannen een badmuts moesten opzetten. Ook in de Wezenberg was dat nog en de jongens hadden dat niet graag. "En toch vind ik het opzetten van een badmuts voor mannen veel properder", merkte Solange Deprez op.

Schepen Kris Herremans, luisterde met volle aandacht naar het relaas uit het verleden. Sedert 1970 wordt in de gemeente op regelmatige basis gezwommen en wanneer dat na bijna 40 jaar nog altijd scoort, dan kan dat alleen maar als gevolg van een uitstekende organisatie zijn. Anders bestaat iets niet zo lang.
“En zeggen dat er eigenlijk bijna geen reclame voor wordt gemaakt, tenzij eens een artikeltje in het gemeentelijk Infoblad”, zo besloot Schepen Herremans.

Veerle Nyssen, zette dan namens de gemeente en de sportdienst, Diane De Meulenaere in de bloempjes omdat ze na 38 jaar inzet voor de ‘zwemgroep’ er nu mee stopt. Ze is er nu 77. De leiding van Sportiva Zwijndrecht berust nu bij Jeanine Van den Berghe, die zelf 28 jaarwas toen ze leerde zwemmen.

Image
De verdienstelijke begeleiders van Sportiva in gezelschap van de afgevaardigden van de sportdienst en schepen Kris Herremans: vlnr Annemie Van Mieghem (sportdienst), Diane De Meulenaere, Veerle Nyssen (sportdienst), Rosette Van Vlierberghe, Frieda Stoop, Kris Herremans (schepen), Solange Deprez en Jeanine Van den Berghe.
 

Aan de verantwoordelijke dames van de zwemgroepen werd dan taart aangeboden bij een (h) eerlijk glas wijn.(Rolf Duchamps)