Groen! predikt verzet tegen Saeftinghedok

Image
Politicus Jos Stassen wil de strijd aanbinden tegen het Saeftinghedok
WAASLAND. In een persmededeling zegt Groen! dat al wie ijvert voor de Wase polders en polderdorpen, zich moet verzetten tegen het Saefthingedok. Woordvoerder Jos Stassen doet meteen ook een oproep tot Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V): "Als het Jos De Meyer echt menens is met zijn strijd voor de Wase polder, is maar één conclusie mogelijk: de strijd aanbinden tegen het Saefthingedok!"

 

Groen! wijst er op dat het Waasland al veel poldergrond heeft moeten opofferen voor de uitbreiding van de Waaslandhaven en diverse polderdorpen en -gehuchten worden nog steeds bedreigd. "Groen! heeft zich altijd ingezet voor een zo zuinig mogelijk ruimtegebruik door de haven en het behoud van een leefbaar Doel en andere woonkernen in de polder", zegt Jos Stassen. 

 

De grootste bedreiging voor de polder en de poldergehuchten is de aanleg van het Saefthingedok, waar Groen! zich categoriek tegen verzet. Maar Stassen neemt geen blad voor de mond wanneer hij stelt: "Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer  van CD&V, probeerde de voorbije jaren de schijn hoog te houden dat hij de belangen van het Waasland, de landbouw en de polderbewoners verdedigde. Zo stelde hij op 3 september nog een schriftelijke vraag aan zijn partijgenoot, minister-president en minister van Havens en Landbouw, Kris Peeters, over de toekomst van de dorpskernen van Ouden Doel en Prosperpolder."

 

Maar minister-president Peeters antwoordt nu: "In afwachting van het advies van de dienst-MER, is het aangewezen om niet vooruit te lopen op de procedure en nog niet dieper in te gaan op de uitspraken met betrekking tot Ouden Doel en Prosperpolder die in het plan-MER zijn opgenomen." Minister-president en minister van Havens Peeters wordt duidelijk niet geremd door de procedure van het plan-MER (Milieu Effecten Rapport) als hij zijn standpunt over de noodzaak van het Saefthingedok in de verf wil zetten. Als gevraagd wordt naar het behoud van de gehuchten in de polder, is de procedure van het plan-MER wel een hinderpaal om uitspraken te doen. En dat is volgens Groen! een 'vuil spel'.

 

Aan de dorpskernen van Ouden Doel en Prosperpolder wordt niet geraakt in het kader van het project Hedwige- en Prosperpolder van het Sigmaplan. De bedreiging van deze gehuchten zal dus uit een andere hoek komen! En dat kan wel eens het Saeftinghedok zijn.

 

Dat dok zal nog maar eens 1.000 hectare landbouwgebied inpalmen, waardoor 42 landbouwbedrijfszetels zullen verdwijnen en 182 landbouwbedrijven inkomensverlies zullen lijden. "Nu nog maar eens is gebleken dat minister-president Peeters, meer minister van Havens is dan minister van Landbouw en Plattelandsbeleid, roept Groen! iedereen in het Waasland die het goed meent met de polder, op om zich openlijk te verzetten tegen het Saefthingedok.", besluit Stassen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

"Saeftinghedok bedreigt leefbaarheid van Beveren"

BEVEREN. Binnenkort kiest de Vlaamse regering een voorkeursbesluit omtrent extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen. Vlaams minister Ben Weyts liet in januari al weten te...

Spandoeken tegen Saeftinghedok

ANTWERPEN/DOEL. Eerder deze week verschenenn op de Antwerpse ring  spandoeken met de tekst 'Saeftinghedok = stilstand', een protest tegen de plannen van het Saeftinghedok en de daaraan gekoppelde...

Steun voor Maes' visie tegen Saeftingedok

BEVEREN. Het was te verwachten dat er reactie ging komen op de visie en het pleidooi tegen het Saeftingedok, welke schepen Luc Maes kenbaar maakte en via een open brief naar de liberale Vlaamse...

Luc Maes wil wat anders dan Saeftinghedok

De Beverse schepen Luc Maes heeft vraagtekens bij het Saeftinghedok en wiil debatteren over alternatieven.BEVEREN/ HAVEN.De Beverse schepen en provincieraadslid Luc Maes (Open VLD) heeft een open...