Geslaagde noodplanoefening bij gasramp bij Vopak

Image
Na afloop werd in de brandwerkazerne van Beveren een persbriefing georganiseerd. Vlnr: gouverneur Denys, burgemeester Van de Vijver en Luc Soly, Managing Director van Vopak.
BEVEREN. Het moet voor de bevolking toch een zekere veiligheid mee brengen als we kunnen melden dat een oefening die zo nauw mogelijk bij de realiteit wordt uitgevoerd, erg positief werd ervaren. Het communicatiesysteem werkte behoorlijk en wanneer in de toekomst er nog meer aanpassingen komen, dan kan dat de Beverse bevolking alleen maar met meer gerustheid naar al die bedrijven van de Beverse Linkeroever kijken.

Gouverneur André Denys was bijzonder opgetogen over de noodplanoefening en hij stuurde terecht ook complimentjes naar de gemeente Beveren die bewees wat er via de telefoon kan gedaan worden bij een ramp. Een telefooncentrale was ingericht in het crisiscentrum van de brandweer. "Het is ook belangrijk de gemeenten aan te sporen om meer te oefenen", aldus de gouverneur, "Het is door te oefenen dat ge echt de automatismen, de mechanismen krijgt."

Hij vond het een unieke oefening omdat er 4 systemen aan elkaar verbonden waren. Op een virtuele wijze werd een gasontsnapping in het bedrijf Vopak in beeld gebracht op het scherm en alles werd daar ook gevolgd. Het gas dreef eerst naar Verrebroek en dan naar Vrasene. Het was perfect te volgen omdat en paar parameters waren ingevuld op vlak van windsnelheid e.d. en tegelijkertijd werden op het terrein ook metingen uitgevoerd.
Een tweedepunt was dat er een systeem werd gekoppeld  aan een lokaal systeem waarin de overheid een goed zicht had op de bevolking die getroffen was en die onder de invloed va de gaswolk zat. Er kon onmiddellijk gedetecteerd worden dat ongeveer 1500 gezinnen in het gebied woonden.

Image
De briefing werd ook bijgewoond door afgevaardigden van verscheidene gemeentelijke diensten.
Die 1500 werden opgebeld via een uniek telefoonsysteem waarin een boodschap werd ingesproken. "Tot onze genoegdoening hebben we vastgesteld dat de helft van de opgebelden effectief ook terugbelden", zei de gouverneur. Alles verliep ook hier erg vlot in de telefooncentrale. Samen daarmee hadden ze ook met TV Oost een afspraak gemaakt om voortdurend in uitzending te zijn. De gouverneur vond dat het voor Oost-Vlaanderen zeker als voorbeeld mag gesteld worden.

Burgemeester Van de Vijver bracht in herinnering dat de gemeente, na de ramp bij Total in Melsele-Kallo, enkele jaren geleden, op zoek was naar een degelijk communicatiesysteem. Nu hij na afloop van de oefening Vopak, met alle betrokken diensten reeds een snelle evaluatie kon maken, mocht hij zeggen dat alles zeer positief verlopen was.

Image
De hoofdverantwoordelijken bij de noodplanoefening: vooraan Luc Bauwens hoofdverantwoordelijke dienst veiligheid van de provincie en Luc Soly, Managing Director Vopak, staande vlnr Korpschef politie Beveren, Leo Mares, burgemeester Marc Van de Vijver en brandweercommandant Wim Van Zele.

Burgemeester Van de Vijver: "Er zijn nog wel een paar kinderziektes maar het was ook de bedoeling van de oefening om die eventueel aan het licht te brengen. Maar het geheel is méér van positief. We hebben in de begroting 2009 een bedrag ingeschreven om over te gaan tot de aanschaf van een nieuw systeem en mijn advies van het college naar de gemeente zal zijn om in het voorjaar 2009 over te gaan tot de aanschaf. Want Beveren is op dat vlak een bijzondere gemeente als gevolg van de Waaslandhaven en de verschillende risicobedrijven die er aanwezig zijn. Wij hebben in het verleden het gebrek aan zo’n goed communicatiesysteem ondervonden. Ik denk dat dit na deze oefening een positief besluit is."

De gouverneur had tot slot nog een goede opmerking: "Een rijke gemeente maar de middelen worden goed besteed."  Al voelde de burgemeester meer voor een 'goed bestuurde gemeente'. (Rolf Duchamps)