Lokale politie houdt vast aan efficiënte controles

Image
De commissarissen Noël Kennes en Marc De Jonghe die werken rond verkeer.

BEVEREN. De politiecommissarissen Marc De Jonghe en Noël Kennes hebben in Beveren het hoofdstuk ‘Verkeer’ onder hun bevoegdheden. Ze werken rond 5 doelstellingen: verkeersongevallen met lichamelijk letsel en aantal gewonden, zware snelheidsovertredingen, alcohol en drugs in het verkeer, gewonde zwakke weggebruikers en overlast door zwaar verkeer.

In 2008 werden 894 zware snelheidsovertredingen vastgesteld op 24.855 voertuigen die werden gecontroleerd. Vorig jaar waren het er 714 op 25.299. Dat is voor 2008 dus + 0,75 %.
De politie had ook de doelstelling voor ogen, om de pakkans bij alcohol- en druggebruik in het verkeer te verhogen. En dat door minimum 600 alcohol- en drugtesten per jaar uit te voeren door gerichte acties. Het werden er 1456 voor alcohol en 38 voor drugs. Daarvan waren er 91 positief of 6,48% (in 2007 waren er 110 op 1875 of 5,86%)

Het aantal gewonde verkeersslachtoffers in de groep voetgangers, fietsers en bromfietsers stond op 102 en in 2007 was dat 101. Een vermindering was dat dus niet zodat de doelstelling het aantal te doen dalen, niet is gelukt. 2009  krijgt meer acties en ook naar sensibilisering zal er gewerkt worden.
Voor 2009 zal er meer personeel worden ingezet om controles uit te voeren die gewonden voorkomen. Er zullen zo ook meer acties zijn op het dragen van de veiligheidsgordel en overtredingen die aanleiding geven op verkeersagressie. Ook mobiel telefoneren zit hier in. Ook het aantal acties op alcohol en drugs in het verkeer worden in 2009 verhoogd.

De controle op zwaar verkeer liet geen repressieve acties toe door een gewijzigde regelgeving. De politie moest daarvoor een nieuwe 4-daagse opleiding volgen in november-december 2008 en er kan nu hopelijk gestart worden met repressieve controles. In 2008 werden 29 preventieve controles uitgevoerd op zwaar verkeer in Haasdonk op het kruispunt Berg-, Bank- en Van Doornyckstraat.

maatschappelijke overlast

Image
Commissaris Freddy Van de Velde (links)die 'maatschappelijke overlast' opvolgt samen met korpschef Leo Mares en burgemeester Marc Van de Vijver.

Commissaris Freddy Van de Velde houdt in Beveren de maatschappelijke overlast in de gaten. In 2008 kwamen er 462 oproepen binnen voor lawaaioverlast tegen 467 in 2007. Dat is een status-quo. In 234 gevallen ging het over muziekoverlast, 94 keer waren het personen die te luidruchtig waren, 76 keer stoorden machines de medemens, dieren zorgden 54 keer voor lawaaioverlast en dan waren er nog 4 diverse klachten.
Voor 2009 wordt de overlastploeg “centrum Beveren” met o.a. de Markt, Warande, Togenblik   bestendigd. De bestrijding van lawaaioverlast in herbergen en fuiven blijft en eventueel wordt de sonometer ingeschakeld om de decibels te controleren. Bij eventuele problemen, kan een verplicht sluitingsuur worden opgelegd.
De overlastploeg zal ook sporadisch worden uitgebreid in het weekend indien er een hoog aanbod is van fuiven. Tenslotte zal er voor de overlastproblematiek een registratie- en opvolgingssysteem worden uitgewerkt.

beveiligingsfirma

De private beveiligingsfirma speelt ook een rol in het politiewerk. Reeds in 2006 werd die opgezet maar de gemeente was niet tevreden met de werking van de firma en op 16 juni 2008 werd gestart met een andere partner. Zo kon in het overzicht ook maar gesproken worden over resultaten van een half jaar werking.

De beveiligingsfirma Securitas is actief aan de P&R tramterminus Melsele, het station van Beveren, het park van Cortewalle en de sportzone in Kieldrecht. Hun 860 autonome tussenkomsten zorgden voor minder taken voor de politie. Securitas kwam tussen bij 3 vechtpartijen, 149 keer kwamen ze tussen bij onderzoek en preventie diefstal waarvan 32 fietsdiefstallen, 147 keer zorgden ze voor bemiddeling, 37 keer bij hulpverlening en 2 keer bij onderzoek en preventie drugs. Verder kwamen ze ook autonoom tussenbeide i.v.m. gemeentelijke reglementen: 24 graffiti, 367 zwerfvuil, 26 vandalisme, 26 vluchtmisdrijf, 37 onopzettelijke beschadiging, 7 aanplakking, 8 wildplassen en 27 hondenpoep.

Op vraag van Securitas kwam de politie ook nog 47 keer tussen. Dat richtte zich naar 5 gevonden voorwerpen, 8 onderzoeken voor diefstal, 5 onderzoeken vandalisme, 2 onderzoeken drugs, 5 voor parkeren, 8 verdachte gedragingen, 2 verdachte toestanden, 8 preventie diefstal, 1 preventie sluikstorten, 1 signalisatie en 1 keer rond dierenbescherming. In 18 tussenkomsten betekende het een concrete meerwaarde voor verder politioneel onderzoek.

Een zaak apart vormde het zwembad van Beveren waar Securitas ook autonoom tussenkomt. In totaal gebeurde dat in 2008 (vanaf juni) 56 keer. Dat was 4 keer voor een vechtpartij, 3 onderzoek en preventie diefstal, 3 bemiddeling en 6 hulpverlening. Maar ook rond specifieke regelgevingen van een gemeentelijk reglement, werkte de beveiligingsfirma: 3 op de regels van leeftijd, 7 identificatie, 1 op zwemkledij, 26 op gedrag en nog 3 diverse.
De politie kwam aan het zwembad 6 keer tussen op vraag van Securitas: bij 1 vechtpartij, 1 onderzoek diefstal, 3 gedragingen en 1 bemiddeling.
Er werden ook 27 zwemverboden opgelegd: 14 voor 1 maand, 7 voor 3 maanden en 6 kregen een totaal zwemverbod.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

BEVEREN. De brandweer wenst een nieuwe terreinwagen/commandowagen aan te kopen ter vervanging van de oude Volvo commandowagen. Het wordt een terreinwagen Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D, dus een...

Commissaris Patrick Boons leidt het project 'drugs' bij de Beverse politie. BEVEREN. Een belangrijk project bij de polityie van Beveren is dat van ‘Drugs’. In 2009 heeft ze 117 maal gericht...

De maidentrip van de dames en heren van het Fietsteam.BEVEREN. Met veel enthousiasme werd het fietsteam van de lokale politie voorgesteld. Met 17 kregen ze een allerbeste Giant-mountainbike waarvan...