Geen wateroverlast meer in de Molenbergstraat

STEKENE. Toen de voorbije zomer in de gemeenteraad door een lid van de meerderheid werd gewezen op de wateroverlast die na een hevig stormweer in mei was ontstaan in de Molenbergstraat, aarzelde het schepencollege niet om daar iets voor te ondernemen. Er kwam aldus vrij snel een oplossing die nu voorligt om uitgevoerd te worden. Daarvoor feliciteerde gemeenteraadslid Christophe Creve (sp.a) in de jongste gemeenteraad het college.

Om bij zware regenval de wateroverlast in de Molenbergstraat weg te werken, gaat de gemeente nu de afvoercapaciteit vergroten door de diameter van de afvoerbuizen met doorsnede 400 mm te verdubbelen in waterloop 29 (t.h.v. de Molenberg) door buizen van 800 mm doorsnede. De geraamde prijs van de opdracht bedraagt 50.500 euro.

Was gemeenteraadslid Creve tevreden over de snelle reactie die het College geeft aan dit probleem, hij haalde er toch een andere wateroverlastzaak bij. Bij hevig onweer ontslaat telkens een ernstige situatie van wateroverlast aan het Kruispunt in de Koebrugstraat met de Kloosterstraat aan het Boudeloo monument te Klein-Sinaai.

"Het College is daarvan op de hoogte", aldus de schepen van mobiliteit. Het is dus zo dat de structurele aanpassingen aldaar, jammer genoeg een mindere prioriteit genieten van het college. Ze zullen pas in aanmerking komen voor aanpassing tijdens de aanleg van het fietspad in de Koebrugstraat richting Weimanstraat.
Christophe Creve: "sp.a-Stekene betreurt dat dit College voor gelijkaardige problemen niet in dezelfde mate actie onderneemt." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

STEKENE. De partij Groen Progressief Sociaal, kortweg GPS, klaagt de slechte toestand van het voetpad in de Molenbergstraat aan. Het voetpad werd begin dit jaar heraanlegd, een investering van 1...

STEKENE. De Molenbergstraat krijgt een grondige opknapbeurt. Er komen verkeersremmende aanpassingen, nieuwe fietspaden en nieuwe bomen. De gemeente voorziet 1.074.000 euro voor heraanleg van beide...