Vernieuwd Stropersbos heeft heel wat recreatieve troeven

Image
Er werd geen lint doorgeknipt dit keer maar wel een zware slagboom in de positie 'open' geplaatst.
STEKENE. Burgemeester Stany De Rechter die voor een welkomstwoord moest zorgen, noemde de herinrichting echt een parel. Hij ging terug naar zijn jeugd toen hij in de nabijheid van het Stropersbos naar school ging en in de herfstperiode er bladeren kwam rapen en de bomen observeren. "Het is een beetje jeugdsentiment dat ik hier vandaag samen met jullie dit bos kan inwandelen.", aldus de burgemeester "Het is geen lint dat we gaan doorknippen om het Stropersbos weer open te stellen, maar het is iets van een zwaardere allure en openen dus symbolisch een slagboom."

De Stekense burgemeester deed het wel samen met zijn collega van Sint-Gillis, Remi Audenaert en afgevaardigden van Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij. "Ik ben echt fier dat dit project zowel voor Stekene als Sint-Gillis, weer een parel aan de kroon wordt." Verwijzend naar het Koningswoud welke een onderdeel is van het bos, besloot Stany De Rechter met erop te wijzen dat wat nu plaatsvond een 'koningsgebeuren' was. Hij wenste proficiat aan allen die het LIFE Project Stropersbos en de inrichting hebben gerealiseerd. 

Image
De slagboom is open en de afgevaardigden van de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie, gemeente Sint-Gillis, gemeente Stekene en Agentschap voor Natuur en Bos nodigen de bezoekers uit om binnen te stappen.

Nu het LIFE project Stropersbos en het natuurinrichtingsproject zijn afgesloten, kan ook Toerisme Oost-Vlaanderen een fraaie natuurwandeling lanceren. Waaskrant zal daar zeker meer aandacht aan besteden want ook in de winterperiode heeft het Stropersbos wat te bieden.
Het Stropersbos is altijd een fel bezocht natuurgebied geweest dat vlakbij de Nederlandse grens ligt.

Image
De genodigden op de voorstelling van het nieuwe Stropersbos genieten de eer om als eerste op verkenning te gaan.
Het klinkt raar, maar de naam Stropersbos komt niet van de vele stropers en smokkelaars die er tijdens de twee Wereldoorlogen actief waren. Neen, het bos dankt zijn naam gewoon aan de vroegere eigenaars  van het gebied, de familie De Stroper.

Wie het gewestplan bekijkt ziet dat het grootste gedeelte staat ingekleurd als natuurgebied en het behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) . Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bescherming is op Europees niveau. Het behoort tot het Natura2000-netwerk. Voor alle duidelijkheid willen we er op wijzen dat er heel wat percelen van het Stropersbos in eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat ook de initiatiefnemende overheid is van het project. De uitvoerder ervan is echter de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Maar bij de uitvoering was er ook jarenlange samenwerking  tussen verschillende administraties op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau en de lokale verenigingen. Hierbij kunnen we zeker wijzen naar Natuurpunt Noord.

Image
Stany De Rechter, burgemeester van Stekene heette de talrijke genodigden welkom en noemde het Stropersbos een nieuwe parel aan de kroon.

Europees formaat

Marleen Evenepoel, Administrateur -Generaal van ANB zei: "Zowel het inrichtingsproject als het Life-project hebben van meet af aan aandacht besteed aan de hoge ecologische waarde en de rijke biodiversiteit van het Stropersbos. De Zorg voor meer en betere natuur en bos hebben we meteen laten samen sporen met onze zorg voor een meer en beter toegankelijk Stropersbos. De nieuwe recreatieve inrichting heeft de verdienste om de verschillende bezoekersstromen van wandelaars, fietsers en ruiters in betere banen te leiden. De recreatieve infrastructuur is op alle fronten opgewaardeerd. Bovendien kunnen nu ook mindervaliden langs een speciaal voor hen aangelegd pad van het Stropersbos genieten. En de jeugd uit de wijde omgeving zal ongetwijfeld snel haar weg vinden naar de nieuwe speelzone".

Vroeger was het Stropersbos een mozaïek van waardevolle biotopen met o.a. elzenbroekbossen, heide en heischrale graslanden. Ondertussen zijn die in Europa vrij zeldzaam geworden. Met de twee uitgevoerde projecten van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij, krijgen deze typische habitats opnieuw de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Maar er is jarenlang werk aan voorafgegaan. In 2000 begon alles met de studie naar de haalbaarheid. In oktober 2001 werd het natuurinrichtingsproject ingesteld door de toenmalige Vlaamse minister van leefmilieu. En dan begon pas de periode van bestuderen, afwegen, oerleggen en plannen maken. En dan bleek dat het gebeid niet enkel belangrijk was voor Vlaanderen maar ook op Europees vlak. Het project kende succes bij LIFE en kon in 2006 van start gaan om in 2007 de uitvoering op het terrein aan te vatten. Ook financieel was het een meevaller.

Het Stropersbos behoort tot één van de 62 speciale beschermingszones die Vlaanderen in het kader van Europese richtlijnen aangeduid heeft. Zo maakt circa 166.000 ha natuur en bos in Vlaanderen deel uit van het groter Europees netwerk Natura 2000.

Image
Aan de gebiedstoegang Fort Sint-Jan in Stekene ( aan de drukke weg naar Hulst) kant de bezoeker al onmiddellijk genieten van een idyllisch plekje aan de toegangsweg.

aantrekkelijk

De veranderingen in het Stropersbos waren snel zichtbaar. Begrazingsblokken werden ingericht, gebiedstoegangen heraangelegd, wegen verhoogd en verbeterd, knuppelmaden aangelegd, een ijskelder werd hersteld en in orde gemaakt voor de vleermuizen en de vijvers kregen natuurvriendelijke oevers.
Maar er was nog meer. Ook de cultuurhistorie werd niet vergeten en zo werden het Fort Sint-Jan dat vlakbij ligt, en de Linie (de Bedmarlinie) ook aangepakt. Ze zijn stille getuigen van de woelige geschiedenis in de grensstreek. Met Europese steun werd een deel van de oude wal gevisualiseerd en de oude loop werd, waar nodig, hersteld.

Het komt er dus op neer dat de paden en de recreatieve infrastructuur een intense opknapbeurt kregen. En laat ons het speelbos, twee begrazingsblokken voor schapen, Schotse Gallowaykoeien en Konikpaarden dan nog extra attracties noemen.

Image
Een waterpartij met eenden en ganzen onderstreept de schoonheid van het gebied aan de Stropers.

echt klaar

De Vlaamse Landmaatschappij formuleerde in een besluit dat het gebied nu echt klaar is. Het is klaar voor de natuur om zijn gang te laten gaan,
klaar voor de recreanten om te gebruiken en te genieten,
klaar voor de trotse eigenaar ANB als visitekaartje van wat een bos -en natuurreservaat in Vlaanderen kan zijn,
klaar voor de gemeenten Stekene en Sint-Gillis die trots zijn dat op hun grondgebied een internationaal belangrijk gebied ligt,
klaar voor toerisme Waasland en Oost-Vlaanderen om met hun nieuwe routes mensen door het gebied te loodsen,
klaar voor Natuurpunt Waasland Noord die met veel begeestering mensen rondleiden en de evolutie van het gebied volgen.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Het Stropersbos wordt zondag bij het slotevenement 'Life Project Stropersbos' opnieuw ingewandeld.SINT-GILLIS/STEKENE. Zondag 15 november vindt in het Stropersbos, een schitterend stuk natuur voor...

SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE. Het Stropersbos is uitgegroeid tot het meest libellenrijke gebied van het Waasland. Dat blijkt na onderzoek door de Libellenwerkgroep Waasland. Zij deden waarnemen in twee...

SINT-GILLIS-WAAS. Natuurpunt Waasland Noord gaat op een voormalige akker een nieuw bos aanplanten.  Het nieuwe bos heet Daelmanbos en zal in fasen worden aangeplant op een oppervlakte van 1,2 ha...

STEKENE. Natuurpunt Waasland organiseert vanmiddag een bomen-knoppenwandeling door het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas met begeleiding van gids Dirk De Roose. Tijdens de wandeling zal de gids...

SINT-GILLIS-WAAS. De Vlaamse overheid heeft eindelijk het plan goedgekeurd voor de heraanleg van de fietssnelweg op de oude spoorwegbedding Mechelen-Terneuzen. De fietssnelweg verbindt Sint-Niklaas...

op stap in het stropersbosSINT-GILLIS-WAAS. Op zondag 15 juni gaat Natuurpunt Waasland Noord op wandel in 'De Stropers'. Vorig jaar had Natuurpunt Waasland Noord, samen met de Vlaamse...