Gratis elektriciteit op de energiefactuur

Image
Iedereen in Vlaanderen heeft recht op een aantal gratis kWh elektriciteit.
REGIO. Lang niet iedereen staat er nog bij stil dat in Vlaanderen elke huishoudelijke afnemer recht heeft op de toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit ('gratis kWh')per jaar. Een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin die te vermeerderen is met 100 kWh per gezinslid dat in de woning gedomicilieerd is op 1 januari van het betrokken jaar. De hoeveelheid beperkt zich echter tot het verbruik over de afgelopen 12 maanden.
Een gezin van 4 personen of 2 ouders en 2 kinderen, krijgt per jaar 500 kWh elektriciteit gratis (100 KWh + 4 maal 100 kWh aangezien er 4 gezinsleden zijn), op voorwaarde dat het verbruik over de afgelopen 12 maanden 500 kWh of meer bedroeg. Als het totale verbruik 400 kWh was, wordt er slechts 400 kWh gratis elektriciteit in rekening gebracht.

Een alleenstaande krijgt per jaar 200 kWh gratis (basishoeveelheid 100 kWh + 100 kWh aangezien het om een alleenstaande gaat), op voorwaarde dat het verbruik over de afgelopen 12 maanden 200 kWh of meer bedroeg.
Personen die gedomicilieerd zijn in een appartementsgebouw, bejaardentehuis of een ander gebouw waar er slechts één aansluiting is op het distributienet, hebben ook recht op de toekenning van gratis kWh, ongeacht of het leveringscontract voor de levering van elektriciteit aan deze gebouwen op naam staat van een onderneming of niet. Degene die het leveringscontract heeft gesloten voor dit gebouw (bv. syndicus, onderneming of vzw die het bejaardenhuis beheerd, ...) moet ervoor zorgen dat het financiële voordeel van de gratis kWh effectief wordt doorgerekend aan de personen die gedomicilieerd zijn in het gebouw.

De verrekening van deze gratis hoeveelheid elektriciteit gebeurt op de jaarlijkse eindafrekening die men van de elektriciteitsleverancier ontvangt vanaf 1 mei van het betrokken jaar. Indien men de eindafrekening normaal gezien ontvangt in de periode januari - april, zal de gratis hoeveelheid elektriciteit voor dat jaar pas op de eindafrekening van het volgende jaar worden toegekend. Men vindt deze korting onder de vermelding 'korting gratis elektriciteit'.
Elke leverancier moet de gratis kWh toekennen. Ook bij gezinnen bij wie een budgetmeter is geïnstalleerd, hebben recht op een gratis hoeveelheid.

Deze prijs wordt elk jaar berekend door de VREG vóór 1 maart. Deze regeling is van toepassing sinds 2008. Begin maart maakte de Vlaamse Overheid bekend wat de eenheidsprijs is voor gratis elektriciteit 2010 voor huishoudelijke afnemers. Dat is nu 17,83370562 eurocent kWh met btw inbegrepen. (Zonder btw zal men bij de VREG het bedrag van  14,7386 eurocent/kWh lezen. Vorig jaar was dat 15,4244 eurocent/kWh)
Wie geen of te weinig gratis kWh heeft ontvangen, kan contact opnemen met de leverancier die de elektriciteit leverde op 1 april van het betrokken jaar. Deze leverancier zal er dan voor zorgen dat men alsnog de ontbrekende kWh krijgt waarop men recht heeft. Wat men aan gratis elektriciteit heeft ontvangen kan op de “eindafrekening” worden afgelezen.(R.D.)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Uit tellingen uitgevoerd door de dienst mobiliteit blijkt dat het gebruik van de marktbus niet altijd even succesvol is.  Daarom is er naar alternatieven gezocht. De Lijn geeft de...

Gratis openbaar vervoer voor kinderen en senioren in Kruibeke. KRUIBEKE. Ook dit jaar kunnen alle 6- en 12-jarigen en alle 60- tot 65-jarigen weer gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer...

KRUIBEKE. Inwoners van Kruibeke kunnen aan de gemeente een gratis energiescan aanvragen. Tijdens zo'n scan wordt duidelijk waar er nutteloos energie wordt verbruikt. Aan de hand van het...

STEKENE. Sinds begin deze maand kan elke inwoner van Stekene binnen de gemeente op zaterdag gratis met de bus rijden. Dat kan op de lijnen 22, 28, 41, 41S, 42, 43 en 44 maar enkel tussen de haltes...

Op zaterdag rijdt u in Stekene gratis mee met de bus.STEKENE. In Stekene is het openbaar vervoer met De Lijn gratis op zaterdag. Ten minste, voor wie binnen het grondgebied van Stekene blijft en...

MELSELE. Vorige week woensdag is het debat over het budget 2009 in de provincieraad van start gegaan. Op donderdag kwam de stand van zaken in verband met de zone voor glastuinbouw ter sprake. De...