De Askoy II bracht Jacques Brel naar de Nieuwe Scheldewerven

Image
De Askoy wordt het domein van de scheepswerf binnen gereden.
RUPELMONDE. Precies op de geboortedatum (8 april 1929 in Schaarbeek) van Jacques Brel is het grote zeiljacht De Askoy II op de Rupelmondse scheepswerf ‘De Nieuwe Scheldewerven’ aangekomen.  Nadat het eerst alle wereldzeeën had bevaren, strandde het in Nieuw-Zeeland bijna een stille dood maar het werd uiteindelijk opgegraven en terug naar B(r)elgië gebracht . Daar strandde het opnieuw in Oostende (in 2008) tot het nu eindelijk een nieuwe thuishaven in Rupelmonde kreeg. Onder een nooit in Rupelmonde geziene mediabelangstelling, werd De Askoy II door een grote aanhangwagen van de firma Michielssens van Oostende naar het Waasland gebracht. 8 april 2010 was dan ook de wedergeboorte van de Askoy.

Volgens Wittewrongel van de vzw Save Askoy, is het verhaal van het schip ook een verhaal van geloof, hoop en liefde. Het kostte zeer veel inspanningen om het in Rupelmonde te krijgen waar het een ontvangst kreeg in heuse Jacques Brel-stijl want zangeres Hannelore, begeleid door gitarist Philip, bracht zijn muziek in herinnering. Ze bouwden die sfeer onmiddellijk met het nummer ‘j’arrive’.

Alle mensen die ooit betrokken waren geweest met Askoy hebben altijd geloofd in die droom om het schip weer tot leven te brengen. Het begon met de bekende Antwerpse architect Hugo Van Kuyck die ervan droomde een prachtig schip te laten bouwen in 1960. (Hugo Van Kuyck werd te Antwerpen geboren op 1 december 1902, en overleed er op 29 september 1975.) In 1974 ging het zeiljacht dan naar Brel en die had ook weer een droom: de wereld rond te zeilen. Hij strandde op de Markiezen.

Image
Piet Wittevrongel van de vzw Save Askoy toont het kalenderblaadje: 8 april, verjaardag van Jacques Brel.
Dan droomden Vlamingen er van om die Askoy terug te halen naar België of naar B(r)elgië zoals ze soms zeggen. Er moeten moeilijkheden, tegenslagen overwonnen worden maar als men in een zaak gelooft, dan geraakt men er wel volgens Wittewrongel. En ja hoor, 8 april is hij terug thuis op de linker Scheldeoever waar hij werd geboren.

Staf Wittevrongel wees er ook op dat het een gek idee waarmee 7 jaar geleden werd begonnen. "Een stoute jongensdroom" noemde hij het " Aanvankelijk ging het om een indrukwekkend jacht met een geschiedenis en gebouwd hier langs de Schelde. De twee eerste eigenaars waren bekende en imposante Vlamingen. Ons project kwam eigenlijk in een stroomversnelling en wel in die mate dat het onze stoutste verwachtingen overtrof. Het werd een mythe, begeesterde steeds meer mensen en niet alleen om de Astoy zelf maar om de hele symboliek die achter het project schuilde. De geest van Jacques Brel. Maar dromen en mythes zijn één zaak, ze waar maken is een andere saus."

Maar ze waren nu al zo ver: een ongelooflijk mirakel van de redding in Nieuw-Zeeland, het ongelooflijk gebaar van een rederij om voor hun rekening de halve wereldbol rond te varen om het schip naar hier te brengen en dan heel wat firma’s die zich aanboden om elk op hun manier te helpen; Zelfs de gewone man stortte uit sympathie kleine bijdragen. Johan Michielssens van de kranen en het transport bracht de Askoy op zijn kosten van Oostende naar Rupelmonde. En nu is ook Peter Janssens van de Nieuwe Scheldewerven klaar om een nieuwe start te geven.

Image
Het schip is ter bestemming. Het moet nu nog in de loods gereden worden.
Staf Wittevrongel hield van mooie vergelijkingen en zelfs bijbelse want Johan Michielssens noemde hij Johannes de Doper omdat hij het schip weer naar de Schelde bracht waar het gedoopt zal worden. Peter Janssens, was voor hem ‘Petrus’ steenrots, de rots waarop het project zal uitgebouwd worden. En dan is er nog Mercator als gids die het project naar 2012 zal leiden om bij zijn 500ste verjaardag, de Askoy weer te water te laten in de trotse Schelde. "En dat alles onder het waakzaam oog van God de Vader, de burgemeester met de baard, Antoine Denert."
Wittewrongel keek met vertrouwen naar de toekomst en wist dat men zolang men plannen heeft, men ook leeft.

op twee jaar met sponsorgeld

De aankomst van het zeiljacht Askoy II, 19 meter lang en 27 ton wegend, was voor de directeur Peter Janssens en alle werknemers een speciale dag. De Nieuwe Scheldewerven zet 40 personeelsleden aan het werk. "We proberen altijd iets  aparts te maken en wel in die zin dat we elk jaar wel een project uit te bouwen dat niet alleen met ‘herstelling’ te maken heeft. Hier hangt wel een groot financieel kaartje aan dat via sponsorgeld zal worden betaald. We hebben een schatting gedaan en we komen daarbij toch op één miljoen euro. We zullen wel zien waar we uit komen."
De vraag is natuurlijk of het wel de moeite waard is om zoveel geld aan dit project te besteden. Wat door de firma Michielssens werd binnen gebracht was min nog meer een ijzeren, roesten bak vol gaten in de romp. Maar voor Peter Janssens is het een restauratie zeker waard omdat het een uniek schip is dat als een stalen zeiljacht destijds in Rupelmonde werd gebouwd. Het is dus weer thuis. In staal bouwen ze nu geen zeiljachten meer. Die zijn momenteel uit polyester.

Image
Zo werd het 27 ton wegende scheepswrak aangevoerd. Het kwam uit Oostende.

Image
Het wordt in de loods gereden waar het zal gerestaureerd worden. Een werk dat op ongeveer 1 miljoen euro wordt geraamd.

Image
Het schip van Jacques Brel ligt klaar voor de werken.

Na twee jaar werken, zou het moeten klaar zijn. De Nieuwe Scheldewerven zet zich in voor het ‘staalwerk’ met o.a. eens talen cabine en hopelijk bieden zich dan anderen aan voor het houtwerk zoals de masten en de binneninrichting. Vroeger werden zo’n schepen vrij primitief gebouwd maar we zijn 21ste eeuw en er moet rekening gehouden worden met nieuwe normen. De elektronica speelt ook mee en speciaal stuurwerk en hydrolisch werkend.

Er zal zo snel mogelijk begonnen worden met de werken met een ploeg van drie, vier werklieden. Meer zulle er niet worden ingeschakeld omwille van de veiligheid en de klasse van het schip. Het wordt zeewaardig gemaakt maar eerst is een lijst nodig wat er allemaal gerestaureerd moet worden. Dan zullen experten van Ingenieurs- en Expertisebureau Van der Avoirt NV uit Wilrijk alles berekenen  hoe en wat er alles moet gebeuren. Pas dan kan gestart worden. Denis Van der Avoirt, aanwezig bij de aankomst van het schip, is de grote steun voor directeur Peter Janssens.
-"Ik weet dat we hier voor een zware opdracht staan", aldus Van der Avoirt, "Hier is veel werk aan. Maar het is een mooi project dat zeker niet mag verloren gaan. De naam Brel die daaraan verbonden is, kan mooi meegenomen worden maar niemand gaat de chansonnier associëren met de zeilwereld. Maar Brel is een ‘grote’ Belg."

Nu als is geweten dat thuishaven van de Askoy II Blankenberge zal worden maar Rupelmonde zal evenwel nooit ver weg zijn. Er komt immers ook een nieuwe steiger en het zeiljacht zal zeker regelmatig eens langs komen daar waar het geboren werd. (Rolf Duchamps)

Image
Het schip van Jacques Brel ligt klaar voor de werken.

Image
De media was goed vertegenwoordigd met naast de Vlaamse zenders ook RTBF en RTL.

Image
De genodigden met o.a. de twee burgemeesters De Ryck en Denert.

Image
Hannelore zingt liedjes van Jacques Brel bij de boot van Brel.

Image
Het stevige team met vlnr Piet Wittevrongel, Antoine Denert, Peter Janssens, Luc De Ryck, Johan Michielssens en Staf Wittevrongel.

 

 

Lees ook: