Bruno Stevenheydens stapt uit Vlaams Belang

Image
Bruno Stevenheydens in het parlement.
BEVEREN. Bruno Stevenheydens het kopstuk van Vlaams Belang Beveren stapt uit de partij. Dat besloot hij op woensdag 28 april maar eigenlijk had hij die beslissing reeds vorig jaar genomen. Bruno had echte niet de nood om daar over te communiceren naar de media toe.  Hij zal dan ook geen verkiezingskandidaat meer zijn. Ondanks die beslissing heeft de Beverenaar het voorbije jaar steeds met dezelfde gedrevenheid zijn werk gedaan in het parlement en in de gemeenteraad. Zijn tussenkomsten en voorstellen bewezen telkens dat hij enorme grote inhoud had en vooral kennis van zaken en dossiers. 


-"In het vooruitzicht van verkiezingen kan ik niet anders dan dit bekend te maken. Ik kijk terug op een positieve samenwerking in de Beverse fractie gedurende vele jaren en zal mijn lokaal mandaat blijven vervullen in een wat mij betreft constructieve sfeer met de huidige fractieleden", aldus Stevenheydens.

Het was al op 4 augustus 2009 dat hij het toenmalig partijbestuur gemotiveerd meldde dat hij ontslag nam uit de verschillende partijfuncties die hij vervulde. Namens de partij zou hij ook niet meer deelnemen als kandidaat aan toekomstige verkiezingen. Oorzaak waren onoverbrugbare meningverschillen. "Tenslotte heb ik met brief van 13 december vorig jaar aan het partijbestuur laten weten mijn lidmaatschap niet meer te hernieuwen en ook mijn functie als fractievoorzitter Beveren neer te leggen. Bij gebrek aan een opvolger heb ik de voorbije maanden de taak van plaatselijk fractievoorzitter verder waargenomen. Samen met mij hebben nog 5 andere gemeenteraadsleden in Beveren hun lidmaatschap niet hernieuwd. Van een gezamenlijke actie is geen sprake, ieder is verstandig en volwassen genoeg om zijn eigen beslissingen te nemen.", aldus Stevenheydens.

Toch trachtte hij om de beide mandaten, gemeenteraad en Kamer, waarvoor hij verkozen werd, zo goed mogelijk te vervullen, wat de Kamer betreft tot de laatste werkzaamheden. In het licht van nieuwe verkiezingen vond Stevenheydens het nu aangewezen dat hij openlijk afstand nam van de partij en de genomen beslissingen en redenen kenbaar maakte. Redenen die eigenlijk een opeenstapeling van incidenten waren welke onvoldoende of niet werden rechtgezet en een duidelijk verschil in politieke visie en stijl weergaven.

Image
Stevenheydens bij een Vlaams Belangactie voor een veilige oversteek voor fietsers aan de tramterminus in Melsele.
Bruno Stevenheydens somde de belangrijke feiten op die hem tot het besluit brachten. "Het aanvoeren van een gewezen bokskampioen als nationaal campagnebeeld in januari vorig jaar zonder de afdeling Beveren hierin te raadplegen hoewel een flink aantal van zijn fratsen openlijk geweten waren.  De zogenaamde ‘propere handen’ politiek bleek hierbij eerder een inhoudsloze slogan."

"Het ontbreken aan enige wil om gezamenlijk een voldragen partijstandpunt in te nemen in het Oosterweeldossier."

"Het verkiezingsprogramma 2009 met het gebrek aan inspraak en de nationale bocht inzake de inzet voor het behoud van Doel. In feite komt het erop neer dat alles beslist wordt vanuit een kleine kern in de Antwerpse fractie en wordt het partijbelang vaak gelijkgesteld met Antwerps (of zelfs haven) belang, zonder echt inspraak vanuit de rest van de partij mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de recente poging om een parlementair initiatief van mijzelf over het voorzien van een veiligheidsafstand rond de kerncentrale waardoor havenuitbreidingen in de onmiddellijke omgeving van de kerncentrale omwille van veiligheidsredenen zijn uitgesloten te beletten. Gevolg hiervan is dat ik dit voorstel zelf heb ingediend."

"Mijn houding inzake de strategie en stijl van de partij waar ik vaststel dat er geen oprechte bereidheid is om uit het isolement van het cordon sanitaire te breken. Ik verwijs hierbij naar de nota die ik samen met enkele Oost-Vlaamse collega’s vorig jaar ondertekende." 

De voorbije 16 jaar heeft de Vlaams Belanger steeds zeer gedreven de verschillende mandaten - gemeenteraad 1995 tot nu, provincieraad 2000-2007 (waarvan de 3 laatste jaren als fractievoorzitter) en Kamer 2007-2010 - waarvoor hij verkozen werd, vervuld.
 
"Ik heb hierbij kunnen rekenen op sympathie van heel wat personen, uit waardering voor hen heb ik mijn houding gedurende maanden binnenskamers gehouden. Speciale waardering is er voor de plaatselijke collega’s en medewerkers. Dankzij een constructieve samenwerking zijn we er in het landelijke Beveren in geslaagd om bij elke verkiezingen opmerkelijke resultaten neer te zetten met uitschieters in 2004 en 2006 van meer dan 32% voor Vlaams parlement en provincieraad.", zo besloot Bruno Stevenheydens. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS/DENDERMONDE. Vlaams Belang Dendermonde-Sint-Niklaas koos op haar jongste raadsvergadering een nieuw bestuur.  Stekenaar Rudi De Boever neemt als nieuwe regiovoorzitter de fakkel over...

BEVEREN. De Beverse politicus heeft zijn partijkaart van de N-VA, zijn nieuwe politieke thuishaven. N-VA knoopte een hele tijd geleden gesprekken aan met de bekende Beverenaar. Nadat eerst het...

BEVEREN. De Beverse politicus Bruno Stevenheydens reageert op de jongste beslissing van het gemeentebestuur om het Brits monument terug aan de Scheldedijk te plaatsen. Stevenheydens vindt de afbraak...

BEVEREN. De Beverse politicus Bruno Stevenheydens en voormalig frontman van Vlaams Belang Beveren stapt over naar N-VA Beveren. Stevenheydens verliet een tijdje geleden Het Vlaams Belang en keert na...

BEVEREN. Met de dreigende kernramp in Japan in het acherhoofd laait ook in onze contreien de discussie over het al dan niet openhouden van de kerncentrale van Doel op. Volgens het Beverse ...

VRASENE/BEVEREN. Vlaams Belang wil dat er werk wordt gemaakt om zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Vrasene te houden. Maar ook de bedoeling van Autobussen Waaslandia om de stelplaats uit...