Oplossing Doelse kogge blijft uit

Image
In deze container wordt de Doelse Kogge al tien jaar bewaard. (archieffoto)
DOEL. Ruim tien jaar geleden werd bij graafwerken aan het Deurganck in Doel een goed bewaard wrak van een middeleeuwse kogge ontdekt. De kogge uit 1325 lokte heel wat kijklustigen naar het havengebied. De ontdekking werd als belangrijk beschouwd maar tien jaar later is er nog steeds geen definitieve oplossing ivm de conservatie van de kogge.

Dat er nog geen oplossing is, is vrij opmerkelijk. In november 2009 bracht toenmalig minister Geert Bourgeois aan de site waar de kogge gedemonteerd ligt opgebaard. "Ik wil ook bekijken in hoeverre het haalbaar is om het publiek de mogelijkheid te geven de restauratie rechtstreeks te volgen. Op die manier betrek je de samenleving bij het behoud van ons erfgoed. Later moet er dan nog onderzocht worden op welke manier we de 2 koggen het meest tot hun recht kunnen laten komen op museaal, toeristisch, historisch en cultureel vlak. De kogen speelden een belangrijke rol in de handel en de welvaart van onze streken. Daar kun je heel wat interessante verhalen aan ophangen voor de huidige en toekomstige generaties.", sprak minister Bourgeois toen.

Image
De ontdekking van de kogge in september 2000 lokte heel wat kijklustigen. (archieffoto)
De NVA-politicus stuurde het dossier recent door naar minister van Cultuur, Joke Schauvliege. Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer, die het dossier opvolgt, polste naar de stand van zaken. In haar antwoord stelde minister Schauvliege dat er nog geen overleg over de toekomst van de Doelse kogge heeft plaatsgevonden. “De Doelse kogge is eigendom van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en dat zelf de nodige initiatieven kan nemen.”, klinkt het. Het agentschap Cultuur is volgens Schauvliege echter (nog) niet betrokken bij het denkproces en dus zijn er nog geen budgetten zijn voorzien.

De conservatie en reconstructie van de Doelse Kogge wordt geraamd om 1.426.000 euro. Hiervoor engageerde minister Bourgeois zich om de nodige budgetten te voorzien. Om het schip tentoon te stellen, zou nog eens 10 miljoen euro nodig zijn. Dat geld moet van cultuur komen. Of de kogge tentoongesteld zal worden en hoe dat kan gebeuren, is nog voer voor overleg. “Minister Schauvliege is voorstander van het inbedden van deze vondst in een bestaande structuur met voldoende professionele kennis voor het beheer en de presentatie en is dus niet voor het oprichten van een nieuw museum voor één object.”, laat Jos De Meyer weten. “Goed om weten is wel dat de Kogge door zijn grootte,  20 meter lang, 7 meter breed en 4 meter hoog, in geen enkel bestaand museumgebouw past.” (mb)

 

 

Lees ook:

Ook een 'gek' op de schouw hoort bij ons erfgoed. Het is een draaibare kap op een schoorsteen van hout of metaal. De gek richt zich d.m.v. een windhaan op de wind zodat de rook aan de open zijde...

Vlaams minister Geert Bourgeois stak zelf de handen uit de mouwen om een zwart dekzeil over de containters te leggen. KALLO. Geert Bourgeois, Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed, heeft in...

Toen de kogge werd opgegraven, kon de vondst op heel wat belangstelling rekenen. BEVEREN/KALLO. Dinsdag 24 november komt minister Bourgeois, verantwoordelijk voor Onroerend Erfgoed naar Kallo...

De Doelse kogge kon op veel belangstelling rekenen toen het in 2000 werd opgegraven. BEVEREN. Na negen jaar lijkt er eindelijk vooruitgang te komen in het dossier dat moet zorgen voor de...

De Kogge uit de 14de eeuw ligt tussen de mensen die net de 21ste eeuw zijn binnen gestapt. BEVEREN/ DOEL. Bij graafwerken voor de bouw van de zuidelijke kaaimuur van het Deurganckdok in Doel...

BEVEREN. Dat  minister Van Grembergen de Doelse kogge naar Baasrode wil over brengen en niet naar Beveren, heeft het schepencollege en  de gemeenteraad  erg ontgoocheld. Burgemeester...