3M doet bos cadeau

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Aan de Oude Gentweg werden zaterdagnamiddag een honderdtal jonge bomen aangeplant door mensen van 3M, burgemeester en schepenen, gemeenteraadsleden en buurtbewoners. Een boomplantactie met bomen die door 3M zelf werden geschonken. Schepen André Van de Vijver leidde de actie in en legde vooreerst de nadruk op de term ‘verantwoord ondernemen’ die hoe langer hoe meer ingang vindt in het bedrijfsleven. De bedrijven beseffen  dat, los van hun financieel-economische doelstelling, ook op vlak van milieu, gezondheid, duurzaamheid en ethisch ondernemen, ze een belangrijke taak te vervullen hebben.

De schepen wees naar 3M en zei: "In de bedrijfscultuur van 3M staan zorg  voor milieu en respect voor ethische vraagstukken hoog aangeschreven. Ze werken mee aan milieuprogramma’s om de uitstoot van schadelijke stoffen en energieverbruik te verminderen en ze hebben verschillende duurzame producten binnen hun portfolio. Zij ondersteunen onder meer de organisatie ‘Ik leer in het ziekenhuis’, die onderwijs biedt aan kinderen die lang in een ziekenhuis dienen te verblijven. Ook in Zwijndrecht willen zij  hun steentje bijdragen door de schenking van deze bomen ter waarde van 3.500 euro. Het spreekt vanzelf dat wij dit gebaar bijzonder appreciëren."

André Van de Vijver kaderde de boomplantactie ook de problematiek van het fijn stof dat door het Oosterweeldossier nogal in de belangstelling kwam. Zeker in Zwijndrecht overschrijden de concentraties regelmatig de normen voor luchtkwaliteit. Bomen halen veel verontreiniging uit de lucht zodat een bos een belangrijke bijdrage kan leveren. Maar het betekent ook meer omdat het een leuke plek is om te wandelen of om even tot rust te komen. Het kan eveneens een buffer vormen tussen de industrie, autowegen en woongebied en het kan ook een visueel én geluidswerend scherm bieden. Op dat alles legde schepen Van de Vijver duidelijk de nadruk.

Nochtans heeft Zwijndrecht niet zoveel open ruimte en plaats meer voor bebossing. Daarom dat de voorbije jaren al werd geïnvesteerd in de aanplant van een Vredesbos in het noorden van Zwijndrecht en in het zuiden ligt het Neuzenbergbos, aansluitend bij de strook waar nu het 3M-bos werd aangeplant

Symboliek van 3M

Het welkomstwoord namens 3M werd uitgesproken door Peter Vermeulen, plantmanager van de fabriek. Hij omschreef  hoe de actie tot stand kwam en wat de drijfveer was die een bedrijf als 3M heeft om mee te werken en steun  te verlenen aan dergelijke actie.

Eén van de initiatieven in het kader van de duurzaamheid was het versturen van wenskaarten in elektronische vormen. Ze werd verstuurd naar al de klanten en professionele relaties gestuurd met de vraag om het door te sturen, in de stijl van een kettingbrief. Op deze manier ging men er van uit dat veel papier uitgespaard werd en zo kon 3.500 euro worden geschonken om bomen te kunnen aanplanten. Al bij al noemde Vermeulen het ‘symbolisch’ omdat men nooit precies kan weten hoeveel wenskaarten men uitspaarde door de actie. Maar de symbolische waarde op andere vlakken is toch meer belangrijk. 3M wil in Zwijndrecht-Burcht niet alleen hier een economische ‘voetafdruk’ hebben maar ook een ecologische.

"Een andere symboliek er achter is ook de keuze van de boomsoorten", aldus Peter Vermeulen. "We hebben niet gekozen voor Amerikaanse eik of Canadese populier maar  voor inlandse soorten. Zo ook is 3M een Amerikaans bedrijf maar de werknemers zijn allemaal mensen van hier, inwoners van Zwijndrecht, inwoners van de streek. We hebben ook bewust gekozen voor kleine bomen, waarvan we hopen dat we er vele decennia geniet van gaan hebben. Het is ook de intentie van 3M om hier nog vele decennia aanwezig te kunnen zijn in Zwijndrecht.

De aandacht van 3M voor ‘duurzaamheid’ is intens. Het bedrijf weet dat iedereen daaraan moet meewerken want vanzelf komt dat er niet. Volgens Vermeulen wordt ‘duurzaamheid’ in de financieel-economische crisis nogal veel wordt gebruikt in een veel te enge vorm. Voor sommigen gaat het niet verder dan zonnecellen, biobrandstof of windmolens. Duurzaamheid is meer.
Peter Vermeulen: "De vraag is: wat we vandaag doen, zullen we dat binnen 10, 20 of 30 jaar kunnen verdedigen? Als we dan in de spiegel kijken en de vraag stellen:  hebben we zoveel decennia geleden het juiste gedaan? In het Amerikaans is het de balans zoeken tussen de planet, het people en profit. Het is maar als men de juiste balans maakt dat het succesvol zal zijn.  Wanneer we die drie ‘p’s’ vertalen in het Nederlands dan komen we op 3 m’s met milieu, mensen en middelen. En dat is dus de symboliek van onze naam van het bedrijf: 3M"

Hierna mochten burgemeester Minnebo, schepen André Van de Vijver en afgevaardigde 3M Peter Vermeulen de eerste bomen planten en daarna konden alle aanwezigen dat voorbeeld volgen. Bij hen ook de andere schepenen van de gemeente Zwijndrecht, de aanwezige gemeenteraadsleden en de buurtbewoners. Er werden een honderdtal bomen aangeplant. De groendienst van de gemeente had plantputten reeds klaar gemaakt.
Het werd een heus werkterrein en op een klein halfuurtje veranderde een groene grasstrook in een jong bos. De bomen werden door de groendienst aangekocht maar... door 3M betaald. Of hoe de industrie waardevol kan samenwerken met de gemeenschap. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Een schuimcicade in het bos. Er zit een beestje in.BURCHT. Een wandeling in het Neuzenbergbos, begeleid door een gids als Greet De Jonghe van Natuurpunt WAL, is volop genieten van de bomenpracht die...

BEVEREN. FC Bosdam, de liefhebbersploeg die komend voetbalseizoen in de Belgische Voetbalbond 4de provinciale gaat spelen, zal nu toch op het nieuwe terrein kunnen spelen in de sportzone naast...

BEVEREN. FC Bosdam heeft de competitie in het Katholiek Sportverbond Antwerpen afgesloten en kan zich nun voorbereiden op de start in de Koninklijke Belgische Voetbalbond  4de provinciale...

Het nieuwe complex wordt hier op de voorgrond (graszone) gebouwd. In de verte het oefenveld in kunstgras voor FC Bosdam en rechts de brug die over de wielerpiste loopt.BEVEREN. Wanneer de...

De huidige bestuursploeg met bovenaan voorzitter Marijke De Graef en tweede van links de trainer Bart Tielen.BEVEREN. FC Bosdam, het op vriendschap gebaseerd voetbalploegje van weleer, is zó...

op stap in het stropersbosSINT-GILLIS-WAAS. Op zondag 15 juni gaat Natuurpunt Waasland Noord op wandel in 'De Stropers'. Vorig jaar had Natuurpunt Waasland Noord, samen met de Vlaamse...