Lokerse sportverenigingen krijgen jaarlijks 121.000 euro subsidie

LOKEREN. Wanneer men een optelling maakt van de verschillende soorten subsidies voor Lokerse sportverenigingen, blijkt dat de stad daarvoor jaarlijks gemiddeld 121.000 euro uittrekt, nl. een jaarlijkse subsidiepot van 60.000 euro voor het sportinfrastructuurfonds, 30.000 euro rechtstreekse werkingssubsidies en 31.000 euro impulssubsidies.

sportinfrastructuurfonds

Lokerse clubs kunnen betoelaagd worden voor renovatiewerken, aankoop van grote sportspecifieke installaties, en infrastructuurwerken (met uitzondering van cafetaria’s en privaat geëxploiteerde infrastructuur)
Het principe is eenvoudig: de stad legt één euro bij voor elke door de vereniging geïnvesteerde euro en dit tot een maximaal bedrag van 24.800 euro over een periode van vijf jaar. Met andere woorden, wanneer een club één of verschillende projecten heeft ingediend en tot een globaal subsidiebedrag is gekomen van 24.800 euro, kunnen zij na vijf jaar opnieuw van deze subsidie genieten mochten zij nieuwe investeringen of aankopen plannen.
Sinds het ontstaan van deze subsidies in 2005 hebben er reeds 15 clubs een beroep gedaan  op dergelijke betoelaging. Het totaal bedrag dat inmiddels door de stad werd uitbetaald aan de clubs is opgelopen tot 215.253,60 euro.

Vijf verenigingen hebben het maximumbedrag ontvangen van 24.800 euro: Tennisclub Reinaert voor de herinrichting van hun buitenterreinen, en 4 clubs voor nieuwbouw kleedkamers: F.C. Daknam , F.C. Eksaarde, SKL Doorslaar en Atletiekvereniging Lokeren

Andere projecten: Judoclub Lokeren (inrichten van hun dojolokalen), VVW Lokeren (aankoop van zeilbootjes en sanitairinrichting), Turnvereniging Voor Geest en Lichaam (opsmukken turnzaal), Lokerse Badmintonclub (aankoop wedstrijdvloermatten), Diepzeeduikclub Orka (aankoop lesmateriaal en duikuitrusting voor jeugd), Sportvereniging Bospark (vernieuwen verwarmingsinstallatie en uitbreiding sanitair met berging), Boogschutters Sint Sebastiaan (bijbouwen berging)

Het laatste jaar (2010) zijn er aanvragen van: P.C.Reinaert (herstellen dak van clublokaal), T.C.Reinaert (aanleg van een tennisterrein voor jeugd), Kajakpolo (bergingcontainer en stel polodoelen), F.C.Daknam (terreinverlichting en ballenvangers), AVLO (valmatten voor polsstokspringen), Sporting jeugdafdeling (bijbouwen van burelen en vergaderlokaal).

Voor 2011 hebben reeds verschillende clubs geïnformeerd om een project in te dienen.
Diepzeeduikclub ORKA voor het bijbouwen van een vulstation, De Kruisridders voor het bouwen van een sanitair blok op hun oefenveld, en voetbalclub SKL Doorslaar voor het bijbouwen van kleedruimten met sanitair.

werkingssubsidies

Sinds de invoering van het nieuwe ‘Sport-voor-allen’ decreet zijn de rechtstreekse werkingssubsidies in 2010 opgelopen tot 30.000 euro. Het gemiddelde per vereniging komt op 731 euro, met als top 2.537 euro en als laagste 115 euro per club.

impulssubsidies

De impulssubsidies zijn bedoeld om de jeugdbegeleiders, jeugdtrainers en jeugdcoördinatoren beter op te leiden. M.a.w. deze middelen moeten ervoor zorgen dat de jeugdtrainers goed opgeleide krachten zijn, die met de nodige deskundigheid de jonge spelertjes kunnen inleiden in de desbetreffende sporten.
In 2010 hebben 14 clubs hiervoor een aanvraag ingediend. De totale pot van 31.000 euro werd onder hen verdeeld in functie van het aantal punten die zij behaalden volgens het hiervoor opgestelde reglement. Hierdoor kon meer dan de helft van de clubs rekenen op een extra ondersteuning van boven de 2000 euro, met uitschieters van 3000, 5000 en 8000 euro.

Goeddraaiende clubs met een goed gestructureerde en onderbouwde jeugdwerking worden op die wijze door de stad ondersteund met een mooi en substantieel bedrag. (jdw)

 

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT.De begroting voor 2009 van Zwijndrecht was niet rooskleurig ook al konden de inwoners het zien op het aanslagbiljet op het kadastraal inkomen én het voelen in de geldbeugel dat er...

Walter De Wulf wil absoluut een uitbreiding van de sporthal.ZWIJNDRECHT. Raadslid Walter De Wulf is niet te spreken over het opnieuw opbergen van de uitbreiding van de sporthal. Als voormalig...

ZWIJNDRECHT/ BURCHT. In de gemeenteraad met de begroting op het programma klonken vanuit de oppositie ook opmerkingen in het kader van de voorliggende begroting 2009. Raadslid De Gendt (sp.a) wilde...

Schepen van Financiën Ann Van Damme die de begroting 2009 voorstelde met 'gemengde gevoelens'ZWIJNDRECHT. Een gemeenteraad waarin de begroting wordt voorgelegd en besproken is elk jaar toch wel...

Het huidige gebouw van Grondgebiedzaken dat er een verdieping bij zal krijgen.ZWIJNDRECHT.De gemeentecommissie besprak de begroting van Openbare werken of hetgeen uitgaat van Grondgebiedzaken in de...

Bij de grote wegenwerken die moeten worden uitgevoerd, zal ook het kruispunt Kruibeeksesteenweg - Krijgsbaan worden verwerkt. De Kruibeeksesteenweg loopt rechts richting centrum van...