Geen fietsers in natuurgebied Steengelaag

STEKENE. Gemeenteraadslid Marc Fruytier (sp.a) stelde op de jongste gemeenteraad voor om natuurgebied 'Steengelaag' toegankelijk te maken voor fietsers en er een piste aan te leggen voor mountainbike- en cyclocross recreanten. Z'n motivatie haalt ie een in het verleden toen het Steengelaag wel eens voor dergelijke evenementen werd gebruikt. In de loop der jaren is er echter heel wat veranderd en is er voor fietsers geen plaats meer in het natuurgebied.

Fruytier is op zoek naar een plaats waar mountainbike- en cyclocrossliefhebbers hun sport kunnen beoefenen. Omdat in een ver verleden, zoals hij het zelf omschrijft, dit wel eens in de Gelaagputte gebeurde, hoopte hij daar een plaats te kunnen vinden. De gemeente is dan wel eigenaar van de Gelaagpunten, het terrein wordt beheerd door de vzw  Natuurpunt Waasland Noord via een 3-jaarlijks verlengbaar beheerscontract. Het huidig beheerscontract loopt nog tot eind november 2011. Dat is voor Fruytier dé gelegenheid om een en ander bij te sturen.

De gemeente liet echter weten dat de Gelaagputten een beschermd landschap is en sinds 1997 een erkend natuurreservaat. In het gewestplan staat het gebied ingekleurd als natuurgebied. Dit betekent dat de natuur in stand moet worden gehouden of verbeterd. Zachte recreatie is mogelijk zolang de natuur niet wordt beschadigd. In de praktijk betekent dit dat wandelen op de wandelpaden mag, maar fietsen is er niet toegelaten. "Jammer want met het Steengelaag hebben wij in Stekene een unieke gelegenheid om met een beperkt budget iets groots te realiseren, zeker als je weet hoe populair de sport wel is", aldus Fruytier. Het ziet er dus naar uit dat er beter naar een andere locatie wordt uitgekeken. (mb)

 

 

Lees ook:

Protest tegen fietspad doorheen het Steengelaag

STEKENE. De gemeente Stekene wil een verhard fietspad doorheen het Steengelaag aanleggen. Natuurpunt is niet tegen een fietspad in de Nieuwstraat maar heeft wel problemen met de manier waarop de...