Nieuw subsidiereglement speelpleinwerkingen legt nadruk op kwaliteit

SINT-NIKLAAS. VZW Speelpleinwerkingen Waasland heeft, samen met de jeugddienst, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en de particuliere speelpleinwerkingen van Sint-Niklaas, een nieuw subsidiereglement uitgewerkt waarbij het de nadruk legt op kwalitatieve criteria in plaats van kwantitatieve cijfergegevens. Dat moet de speelpleinwerkingen beter ondersteunen en stimuleren om te werken aan een kwalitatief aanbod.

De speelpleinwerkingen zijn al enkele jaren bewust bezig met kwaliteit en zijn er verschillende initiatieven om de kwaliteit van de werking daadwerkelijk te verhogen. Zo richt de vzw Speelpleinwerkingen Waasland (SWW) zich volop op de inhoudelijke ondersteuning van de aangesloten werkingen en kwam er een kwaliteitscharter. Daarnaast sloot de stad Sint-Niklaas ook een convenant af met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, waardoor een halftijdse speelpleinondersteuner alle speelpleinwerkingen en vzw SWW mee ondersteunt.

Voor Speelpleinwerkingen Waasland werd dan ook tijd om het subsidiereglement aan te passen. Als leidraad koos de organisatie de vijf speelpleinpijlers van VDS vzw: de speelmogelijkheden, de speelpleinploeg, de organisatorische onderbouw, de externe relaties en de toegankelijkheid. Enkele criteria waar nu rekening mee wordt gehouden zijn onder andere het organiseren van een open speelaanbod,  het opzetten van een begeleidingsysteem voor animatoren en het  uitbouwen van een jaarwerking. Door op deze manier te werken, hoopt  vzw Speelpleinwerkingen Waasland de speelpleinwerkingen te stimuleren om zich continu te verbeteren en tegelijk de middelen te voorzien om dat waar te maken.  (mb)

 

 

Lees ook:

BELSELE. In maart kampte speelpleinwerking Bob in Belsele met een zwaar tekort aan animatoren. In de pers verschenen er berichten dat Bob noodgedwongen een sabatjaar moest nemen. Die berichten deden...

KRUIBEKE. De juegddienst van de gemeente Kruibeke is op zoek naar jobstudenten en vrijwilligers voor de speelpleinwerking tijdens de komende zomervakantie. De 2 jobstudenten die de jeugdraad zoekt,...

Voor de vakantieperiode zoeken zowel de stad als de speelpleinwerking enthousiaste animatoren.SINT-NIKLAAS. Zowel vzw Speelpleinwerking Waasland als de stad Sint-Niklaas zijn op zoek naar animatoren...

SINT-NIKLAAS. Vzw Speelpleinwerkingen Waasland heeft een audit laten uitvoeren van de organisatie van de speelpleinwerkingen in Sint-Niklaas. Daaruit blijkt dat particuliere speelpleinwerkingen een...

SINT-NIKLAAS. Het gaat niet goed met de speelpleinwerking in Sint-Niklaas. Speelpleinwerking 'De Speelvogel' is definitief stopgezet en de werkingen Bob en Woezel nemen een sabbatjaar.

SINT-NIKLAAS. De vzw Speelpleinwerking Waasland lanceert twee voorstelling om het tekort aan buitenschoolse kinderopvang in de zomermaanden op te lossen.