Bouwmaatschappij van Temse en Energiesnoeiers adviseren huurders

TEMSE. De woningen van de Bouwmaatschappij van Temse scoren op energetisch vlak beter dan gemiddeld. Dat blijkt uit een vergelijkende studie van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Dat is volgende bouwmaatschappij te danken aan de renovatie-inspanningen van de laatste jaren. Naast de renovatie-inspanningen wil de maatschappij haar huurders informeren om energie te besparen. Daarvoor is een samenwerking opgezet met de 'energiesnoeiers' van vzw Den Azalee uit Sint-Niklaas.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen liet een  vergelijkende studie uitvoeren naar de  energetische waarden van sociale woningen. Daaruit blijkt dat het patrimonium van de Bouwmaatschappij van Temse energetisch veel gunstiger scoort dan gemiddeld binnen de sector. Voor 5 % van de appartementen is effectief actie nodig, tegenover 40 % voor de sector. Voor de woningen is dit 1 % voor de Bouwmaatschappij van Temse tegenover 56 % voor de sector. Dat is volgens de bouwmaatschappij te danken aan de talrijke renovatie-investeringen van de laatste jaren.

Omdat energiekosten een zeer grote hap uit het gezinsbudget nemen, wil de Bouwmaatschappij Temse haar huurders informeren om het energieverbruik te beperken. Daarvoor is een samenwerking gestart met de 'energiesnoeiers' van vzw Den Azalee, een 8-koppige ploeg die al sinds 2009 de energiescans uitvoert in Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waasmunster en sinds januari 2012 ook in Temse. Bij zo’n energiescan wordt de focus gelegd op het besparen van energie met kleine, makkelijke en goedkope ingrepen of gedragsveranderingen.

De energiesnoeiers zullen alle huurders van de Bouwmaatschappij Temse bezoeken en een energiescan uitvoeren. Dit jaar zullen er een 400-tal woningen gescreend worden. Bewoners van de woningen krijgen een gratis energiebesparend pakket en een rapport waar alle opmerkingen in vermeld staan. (mb)

 

 

Lees ook:

REGIO. De Vlaamse overheid heeft het ambieuze plan om tegen 2020 het energieverbruik in woningen fors terug te dringen. Via het Energierenovatieprogramma 2020 wil de overheid over 10 jaar alle daken...

REGIO. Op de jongste editie van de (ver)bouwbeurs Batibouw was energiebesparing alom tegenwoordig. Niet geheel onlogisch: het is goed voor het milieu, voor uw geldbeugel en goed voor de economie....

KRUIBEKE. Om voor een goede verbranding in huis te zorgen moet er een goede afvoer van de verbrandingsgassen zijn en, zodoende is het belangrijk dat de schoorsteen minstens één keer per jaar wordt...

SINT-NIKLAAS. De Sint-Niklase afdeling van S-Plus heeft een folder gelanceerd met tips om energie te besparen. S-Plus sprokkelde allerlei weetjes en tips om energie te besparen onder haar leden en...

BEVEREN. Tot en met vorig jaar konden gezinnen samen energie besparen in de zogenaamde Klimaatwijken. Dat initiatief van de provincie en de Bond Beter Leefmilieu heet voortaan 'Energiejacht'. Het...

Kris Van Coelden en Mike Nachtegael die de 'energiesnoeiers' naar de stad brachten.SINT-NIKLAAS.Vorige week keurde de gemeenteraad van Sint-Niklaas de begrotingen van stad en OCMW goed. Daarin zijn...