Nieuw College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld te Lokeren

LOKEREN. Na de recente gemeenteraadsverkiezingen blijken de coalitiebesprekingen in Lokeren bijzonder vlot verlopen te zijn: de huidige coalitie tussen Open VLD en CD&V wordt ook in de volgende legislatuur verder gezet. Ook het aantal mandaten per partij bleef ongewijzigd: Open VLD levert net als voorheen de burgemeester, 5 schepenen en de OCMW-voorzitter die schepen van rechtswege is. CD&V behoudt 2 schepenen. Op één uitzondering na blijven de personen, die nu deel uitmaken van het schepencollege, ook vanaf januari 2013 op post. Enige wijziging is schepen van openbare werken Gust Mels (Open VLD), die wenst te stoppen als schepen; Claudine De Waele wordt de nieuwe schepen. Ten gevolge daarvan heeft er wel een verschuiving van bevoegdheden plaats. Alles wijst erop dat we in Lokeren een continuïteit van bestuur krijgen, met een vlekkeloze overgang naar de nieuwe legislatuur.

Sabine Van Rysselberghe neemt Openbare Werken en Mobiliteit over van Gust Mels. Haar huidige bevoegdheden voor Jeugd gaan naar burgemeester Anthuenis; Cultuur en Toerisme geeft zij door aan Marina Van Hoorick. Marina Van Hoorick op haart beurt geeft Bevolking, Burgerlijke Stand, Integratie en Ontwikkeling door aan de nieuwe schepen Claudine De Waele.

Sabine Van Rysselberghe vertelt dat zij met haar huidige bevoegdheden voor Cultuur en Jeugd een van de mooiste schepenambten bekleedt die er zijn. Maar wel bijzonder veeleisend, omdat het veel uithuizigheid ’s avonds vergt. Zij vindt dat dit wat teveel ten koste van haar gezin komt, en kiest in de komende legislatuur daarom voor andere departementen, waar de werkzaamheden zich meer overdag situeren.

Burgemeester Anthuenis vindt het wel iets hebben dat hij nu de bevoegdheid voor Jeugd onder zich krijgt. "Het is niet slecht dat ik eens direct kan aanvoelen wat bij de jeugd leeft", zegt de burgemeester, die verklaart dat hij zelf gaat voor een ambtstermijn over de volle 6 jaar.

Nieuwbakken schepen Claudine De Waele (47 jaar), wonende Eksaarde-Bautschoot, zetelt nu al in de Lokerse gemeenteraad, en o.a. ook in de raden van bestuur van het Crematorium Westlede en IDM (Intercommunale Durme-Moervaart voor huisvuilverwerking). Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen, waarbij zij 696 voorkeurstemmen behaalde, waren nog twee andere dames van Open-VLD kandidaat voor het schepenambt: Tina Heyninck en Isabelle Baeyens, die resp. 604 en 418 stemmen achter hun naam kregen. Bij een interne stemming, waaraan naast het partijbestuur ook de gekozenen en plaatsvervangers van Open-VLD deelnamen, werd uiteindelijk De Waele als nieuwe schepen aangeduid. "Ik ben er volop voor gegaan", zegt zij, "ik bedank alle Lokeraars die voor mij stemden, en zal dat niet vergeten".
Zij is boekhoudster bij de nv De Rouck, een Lokerse groothandel in algemene voedingswaren en dranken. Bedoeling is wel om die taak nu naar part-time af te bouwen.

bevoegdheden

Vanaf januari 2013 zijn de bevoegdheden binnen het Lokerse schepencollege verdeeld als volgt:
Filip Anthuenis (Open VLD): burgemeester, algemeen beleid, brandweer en politie + jeugd + administratieve vereenvoudiging
Filip Liebaut (CD&V), eerste schepen, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en huisvesting
Sabine Van Rysselberghe (Open VLD): openbare werken en mobiliteit, kinderopvang
Nina Van der Sypt (CD&V): onderwijs, milieu en landbouw
Peter De Witte (Open VLD): financiën en economie
Jerome Van Doorslaer (Open VLD): sport en stafdiensten (personeel, communicatie en integrale veiligheid)
Claudine De Waele (Open VLD): bevolking, burgerlijke stand, integratie, inburgering
Marina Van Hoorick (Open VLD): cultuur, toerisme en ontwikkelingssamenwerking
Luc De Block (Open VLD): OCMW-voorzitter en schepen van rechtswege van sociale zaken

beleidsnota

"Ons werk is nog niet af, en in januari gaan we verder met de uitwerking van bestaande en de opstelling van nieuwe plannen", zegt burgemeester Anthuenis. "Er moet nog veel gebeuren, denk maar aan stadskernvernieuwing, huisvesting, kliniek, service-flats, industrieterreinen enz.".
De komende weken en maanden wil het schepencollege alle stadsdiensten consulteren, wat uiteindelijk moet uitmonden in een omstandige beleidsnota tegen februari-maart 2013.

Zoals wettelijk voorgeschreven wordt het nieuwe stadsbestuur geïnstalleerd woensdag 2 januari 2013. Voor de nieuwe OCMW-raad gebeurt dat op maandag 7 januari. (jdw)

 

 

Lees ook:

Luc De Ryck blijft burgemeester in Temse

TEMSE.  Ook in Temse is er een akkoord gesloten. Daar vormen CD&V, N-VA en Open VLD een comfortabele meerderheid van 19 op 29 zetels. Eigenlijk hadden CD&V en N-VA samen kunnen besturen maar dat...

Beveren 2020 blij met 8 procent

BEVEREN. De nieuwe beweging Beveren 2020 laat weten tevreden te zijn met de verkiezingsuitslag.  Ondanks dat Beveren 2020 pas in mei startte en over beperkte middelen beschikt, haalde de partij 8...

Bestuursakkoord in Beveren

BEVEREN.  Amper een dag na de verkiezingen is er in Beveren een bestuursakkoord gesloten. De twee grootste partijen CD&V en N-VA gaan opnieuw samen besturen. Marc Van de Vijver blijft burgemeester en elke...