Kort nieuws, aflevering 16

Nieuwtjes uit de regio. Ze komen uit Temse met 90 gastgezinnen voor Amerikaans toeristen, en nieuwe politieauto en een nieuw steunpunt voor die politie, wegomleggingen in Temse en Steendorp en het gevaarlijk punt aan de tunnel 'Duivenhoek'. Een informatievergadering in Melsele over heel grote rioleringswerken, het E-team van Kruibeke, de renovatie van de kerk van Kieldrecht, Beveren in de digitale 'beeldbank Waasland', veilige schoolomgeving Cetrumschool Beveren, Melseelse supporters staan droog en hun duurder dan verwacht nieuw voetbalterrein en in Haasdonk wordt de infrastructuur aan gemeentehuis aangepakt.

 

Amerikaanse toeristen kunnen naar 90 gastgezinnen
TEMSE. Voor de Amerikaanse toeristen die in de loop der komende maanden Temse gaan bezoeken hebben zich 90 gastgezinnen aangeboden. Het gemeentebestuur had daarvoor een oproep gelanceerd. Dat meer dan 1000 Amerikaanse toeristen de gemeente komen bezoeken heeft de nationale media gehaald. Ze komen immers via een uitzonderlijke formule naar Temse. Zij vertoeven twee uur in een gastgezin en maken er kennis met de Vlaamse leef- en wooncultuur.
De gastgezinnen kwamen reeds samen in theaterzaal Roxy, waar hen van naaldje tot draadje werd uitgelegd wat precies van hen wordt verwacht. Burgemeester Luc De Ryck lichtte het initiatief en de organisatie toe. Daarna vertelde de verantwoordelijke van de rederij Overseas Adventure Travel, Margaret Thoren, over de rederij en haar filosofie achter het initiatief. Uit de reacties van het publiek bleek groot enthousiasme.

 

 

Nieuwe politieauto voor het wijkteam Temse
TEMSE. De Politieraad keurde de aankoop goed van een nieuwe dienstwagen voor de wijkinspecteurs van Temse. Het is een Opel Corsa, aangekocht bij de firma Houttequiet in de Kapelanielaan in Temse.
Met de uitbreiding van het wijkteam Temse was er dringend behoefte aan een bijkomende auto, vooral voor de wijkinspecteurs van de verder gelegen wijken zoals Elversele, Tielrode, Steendorp en Velle.
Daarmee beschikken de wijkinspecteurs van Temse nu over 2 auto's, 5 bromfietsen en 6 gewone fietsen.

 

 

Lokale Politie heeft steunpunt in Pieter Dierckxlaan
Geregeld worden veiligheid- en overlastproblemen vastgesteld in de Sompershoekwijk en zijn omgeving. Toen in de Pieter Dierckxlaan 39 een appartement op het gelijkvloers vrijkwam, stelde de eigenaar, de Bouwmaatschappij, aan het politiecollege voor de ruimte de bestemming te geven van steunpunt, noem het een wijkkantoor, van de Lokale Politie. Het college reageerde positief en besliste over te gaan tot de huur van de ruimte met ingang van 1 maart. De Politieraad keurde het initiatief goed in zijn zitting van 21 februari. De Pieter Dierckxlaan is strategisch gelegen midden de Sompershoekwijk, bovendien vlakbij een andere kwetsbare plaats: het openluchtsportcentrum.


De installatie van steunpunten kadert in een gemeenschapsgerichte politiezorg en de visie dat de wijkwerking zo gedeconcentreerd mogelijk moet gebeuren. Wijkkantoren dragen daar essentieel toe bij. Het steunpunt in de Pieter Dierckxlaan geldt als een functionele werkruimte van waaruit de wijkinspecteurs opereren en waar zij mensen ontvangen.


Ook de Sociale Cel kan er werkzaamheden uitvoeren. Bovendien kan het fungeren als ondersteunende basis voor de interventieploegen. Het steunpunt wordt elke woensdagnamiddag van 13 tot 15 u. bemand door een wijkinspecteur. Het gebruik door de andere politiediensten is variabel, in functie van de noodwendigheid. Verantwoordelijke voor het kantoor is hoofdinspecteur Marcel Van Meervenne.


Het wijkkantoor wordt dus niet permanent bemand, het is op de eerste plaats een contactplaats voor de wijkinspecteurs en de wijkbewoners. Er kunnen aangiftes en klachten worden geacteerd, maar voor een aantal handelingen, zoals het afhalen van attesten, moet men nog steeds naar het hoofdbureau in de Kasteelstraat.

 

 

De wegomleggingen
TEMSE/STEENDORP. Op maandag 4 april a.s. wordt gestart met de definitieve aanleg van het wegdek op het kruispunt van de Kapel-/Gelaag- en Hospitaalstraat.  Daardoor zal van dan af het verkeer als volgt worden omgelegd:  komend uit de richting Temse en rijdend in de richting van Rupelmonde: Kerkhofstraat - Gelaagstraat - St. Janslaan - Sparrenlaan - Berkenlaan - Lepelstraat.


Komend uit de richting van Rupelmonde en rijdend in de richting van Temse: Lepelstraat - Berkenlaan - Sparrenlaan - St. Janslaan - Gelaagstraat - Kerkhofstraat.


Op de omleggingswegen wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u. en is er tweerichtingsverkeer. Om het kruisend verkeer te regelen in de Lepelstraat - bocht Nieuwe Scheldewerven - worden op die plaats verkeerslichten geplaatst.

 

 

Veiligheid aan de tunnel in Elversele
TEMSE/ELVERSELE. De gemeente Temse heeft bij de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen nogmaals aangedrongen om het aan de nieuwe tunnel aan de 'Duivenhoek' in Elversele veiliger te maken. Meer en meer mensen klagen terecht de gevaarlijke situatie aan  wanneer auto's die uit de Dorpstraat en de Legen Heirweg komen en de N41 nemen, worden geconfronteerd met een zeer onveilige situatie. Vooral in de richting van Sint-Niklaas dreigt er gevaar wanneer zij willen invoegen.

 

 

Informatievergadering over rioleringswerken
MELSELE. Aquafin zal na het bouwverlof 2006 starten met rioleringswerken in de gemeente. Volgens het college van burgemeester en schepenen gaat het hier om een gigantisch rioleringsproject dat het afvalwater van Melsele wil verzamelen en wegleiden naar een waterzuivering.  Gezien de omvang van de werken organiseert de gemeente Beveren een informatievergadering in de "deken Ivenszaal" van PC Sabot, Grote Baan 209 op 31 maart  om 20u. Op de informatievergadering lichten de gemeente Beveren, de ontwerper en Aquafin toe op welke plaatsen werken zullen worden uitgevoerd.
 


E-team Kruibeke
GROOT-KRUIBEKE. Het Kruibeekse E-team zal ook tijdens de 2de fase van de werken aan de Ring actief zijn. Die werken starten op 26 maart. Het E-team bestaat uit hoofdzakelijk vrijwilligers die bij stilstaande file op de E17 water of voedsel zullen uitdelen.


De dienst veiligheid van de gemeente zoekt nog steeds vrijwilligers. Wie geïnteresseerd is wordt uitgenodigd op dinsdag 5 april om 17.30u in het Ontmoetingscentrum "De Brouwerij" te Kruibeke.

 

 

Renovatie aan de kerk
KIELDRECHT. Reeds in september 2003 ging de Beverse gemeenteraad akkoord met het uitvoeren van restauratiewerken aan de kerk Sint-Michiel. Er werd toen een prijs geraamd van 614.000 euro waarvan het Vlaams Gewest 30% subsidieerde omdat het geen geklasseerde kerk is. De rest was dan voor de gemeenten Beveren 90% en Sint-Gillis 10%. Maar nu afgevaardigden van de provincie en van de dienst gesubsidieerde gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap, een plaatsbezoek brachten werd het dossier aangepast. Er moesten ook nieuwe goten aan de toren komen bij de reeds voorziene voor de bijgebouwen, een nieuwe rij ladderhaken op het schip en een herstelling van de dakkapel in de toren. De Kieldrechtse kerk zal verder worden gerestaureerd  door een renovatie van de gevels, buitenschrijnwerk en glas. De deur van de hoofdinkom wordt vervangen en het vernieuwd schrijnwerk zal gecshilderd worden. De houten delen van de galmgaten wordt vernieuwd en om de duiven buiten te houden komt er een duivenwering. De prijs staat nu op 633.000 euro of 18.600 euro meer dan het voorontwerp. De gemeente geeft een buiten,gewone toelage van iets minder dan 400.000 euro of 16 miljoen BEF. De gemeente Sint-Gillis betaalt 44.300 euro.

 

 

Beveren in de digitale 'beeldbank Waasland'
BEVEREN. Beveren is toegetreden tot het 'partnerschap regionale beeldbank Waasland'. Het betreft een, project dat werd uitgewerkt door vzw Bibliotheca Wasiana uit Sint-Niklaas om fotobestanden van instellingen en een selectie van fotocollecties in het Land van Waas, te laten digitaliseren. Verwacht wordt dat op deze manier de collecties beter zullen worden ontsloten. Trouwens, Bibliotheca Wasiana ontvangt hiervoor van de Vlaamse overheid een tussenkomst van 25.000 euro. Beveren heeft nu een overeenkomst afgesloten en zal het fotoarchief van de bibliotheek en dat van de Bergeyck of alles rond Cortewalle, laten digitaliseren. Ook het archief van de Hertogenlijke Heemkundige Kring 'Het land van Beveren' komt in aanmerking maar zal wel een afzonderlijke overeenkomst met de Bibliotheca Wasiana afsluiten.

 

 

Veilige schoolomgeving Bosdamlaan
BEVEREN. Rond de Centrumschool in de Bosdamlaan, wordt het veiliger gemaakt in het belang van de schooljeugd van de kleuter-en basisschool maar ook van het kunstonderwijs dat in de gebouwen wordt gegeven. In de Lijsterbessenlaan zullen de leerkrachten hun parkeerplaatsen vinden. In de gemeenteraad werd echter door Marijke De Graef (Vlaams Belang) ook naar de parking op de hoek van de Vuurkruisenlaan en Bosdamlaan gewezen. Maar die zit niet in het project omdat hij niet behoort tot de schoolomgeving. Toch ligt hij rechtover de school en parkeren de leerkrachten er ook hun wagen. Raadslid De Graef suggereerde toch om die parking te verbeteren want hij ligt vol putten en bij regenweer is er modder. Volgens burgemeester Smet is dit plein ook maar tijdelijk ingericht als parking. Maar dat tijdelijk schijnt dan toch al een paar tientallen jaren te zijn.

 

 

Supporters gaan droog staan
MELSELE. Aan het C-terrein in de sportzone van Melsele kunnen de toeschouwers nergens schuilen als er gespeeld wordt bij slecht weer. Daarop heeft de gemeentelijke groendienst nu een plannetje gemaakt om tussen het B- en C-terrein een luifel te bouwen. De luifel zal 10 m lang zijn en 2,70 m breed. Het zal zo'n een 14.100 euro kosten maar daarin zitten ook de tegels die er bij worden gelegd.

 

 

Nieuw voetbalveld met trapveld duurder dan gedacht
MELSELE. In de sportzone van Melsele legde de gemeente een nieuw voetbalveld met bijhorende infrastructuur aan plus ook nog een trapveldje. De prijs stond op 204 021 euro en de firma Hertsens uit Zwijndrecht mocht het aanleggen. Maar nu bleek dat het wel 26 800 euro of 13,16%  meer kostte dan voorzien. Natuurlijk was dat een gevolg van de meerwerken en daar hoorden bij: het uitvoeren van maaiwerken van het onkruid toen de werken begonnen; het huren van rijplaten om de terreinen te kunnen bereiken, het uitvoeren van een andere verlichtingsinstallatie met bijkomende projectoren zodat er een betere verlichting mogelijk was, het bouwen van een blokhut als berging voor de onderhoudsmaterialen van het terrein en het onderbrengen van de elektriciteitskasten voor de beregening en verlichting, een gewijzigde uitvoering van het groenscherm met grotere planten die gemakkelijker te onderhouden zijn, het leveren van 2 dug-outs met verharding  en het aanbrengen van de belijning en tenslotte werd ook nog teelaarde aangevoerd ter ophoging van de laag gelegen groenzones. Bij dit alles kan de vraag gesteld worden of alles wel goed voorbereid was. Nog een geluk dat ze vooraf wisten dat er gras op moest staan. In de gemeenteraad bekeek ook raadslid Roland Gansbeke (SP.A) deze lijst met gefronste wenkbrauwen. Hij snapte het huren van de rijplaten om op de werf te geraken niet. Maar schepen Van de Vijver zette hem snel op weg. Moesten die rijplaten er niet gelegen hebben, dan kon niemand op de werken geraken als het had geregend. Zo simpel was dat. Gansbeke raadde hem aan om het in het vervolg ook in het lastenboek op te nemen.

 

 

Veilige culturele infrastructuur
HAASDONK. Voor de nieuwe culturele infrastructuur aan het gemeentehuis in Haasdonk wordt aan veiligheid gedacht op vlak van inbraken. In een gedeelte van de nieuwbouw was er een dubbele beglazing voorzien maar daar komt nu enkel en dubbel gelaagde beglazing van. Voor het draai-kipraam in de bibliotheek komt een inbraakbeveiliging. De brandweer heeft ook haar inbreng gehad en in de voorgevel op de 2de verdieping moet een bestaand raam worden vervangen door een nieuw dat dienst zal moeten doen als rookevacuatie in de bestaande trappenhal. Een werk dat inhoudt dat het raamgeheel moet worden uitgebroken en dan  het nieuwe steken  met beglazing, motor en toebehoren. Tenslotte werd nog een extra sierhandgreep voor de hoofdinkomdeur langs de binnenkant van het gebouw, besteld.(F)   

 

Lees ook:

afbeelding van de krant 'De Schelde' van 6 oktober 1884WAASLAND. Het is een enorme stap in het verleden die nu kan gezet worden via 'Beeldbank Waasland' want terug kunnen kijken in kranten...

TEMSE. De inwoners kunnen nog eens diep terug gaan in het verleden op erfgoeddag zondag 13 april want er wordt een demonstratie gegeven van de digitalisering van zijn oude weekbladen. Daarmee is de...

De kerk van Eksaarde, het favoriete erfgoed van Lars uit het 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde (foto: Beeldbank Waasland)WAASLAND. De Beeldbank Waasland voerde een Actie bij de...

een van de cards die digitaal verstuurd kunnen wordenSINT-NIKLAAS. Met de feestdagen in aantocht lanceert de Beeldbank Waasland de erfgoed-e-card. Dat is meteen een primeur voor de beeldbanken...

TEMSE. Temse gaat de oudste weekbladen uit de gemeente, de Gazette van Temsche en De Schelde, digitaliseren. De Gazette van Temsche, later ook gekend als Nieuwsblad van Tems(ch)e, verscheen van 1861...

BEVEREN. Vanaf 17 april 2005, ter gelegenheid van Erfgoeddag, is een selectie uit de collecties van 16 Wase erfgoedinstellingen en -verenigingen raadpleegbaar op www.beeldbankwaasland.be. Omdat de...