Verrebroek plant een geboortebos

VERREBROEK. Kinderen uit Verrebroek, geboren in 2015, 2016 en 2017 krijgen een geboorteboom in een nieuw aan te planten geboortebos. Het geboortebos wordt zondag 28 januari aangeplant in de omgeving van sporthal Carenna. Verrebroekse verenigingen zullen struikjes planten. Na het planten van de geboortebomen volgt een receptie met muzikale omlijsting van Johan en Thomas Cerpentier en een dansoptreden van ‘Upside Down’ uit Verrebroek.

Met de aanleg van het geboortebos knoopt Verrebroek aan met een eeuwenoude Germaanse traditie. "In veel streken wordt bij de geboorte van een kind een levensboom of geboorteboom geplant. Het leven van de nieuwgeborene is volgens dit van de Germanen afstammende volksgeloof verbonden met het leven van een geplante boom. Die Germaanse volkeren beschouwden de boom als beeld van het leven en dachten dan ook dat het kind op dezelfde manier zou opgroeien als de boom zich ontwikkelt.", zegt Christa Maes van de dienst natuurontwikkeling. "Anderzijds willen we dat onze jeugd ook in een groene omgeving kan opgroeien. Door hen een eigen boom te geven, hopen we dus indirect dat ze de impact van bomen op hun directe leefomgeving later naar waarde kunnen schatten.", aldus Filip Kegels, schepen van natuurontwikkeling. 

Het planten van de geboortebomen begint zondagochtend om 9.30 uur aan sporthal Carenna, Pastoor Jasparstraat 38 te Verrebroek. (mb)