Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland pleit voor duaal leersysteem 

ZWIJNDRECHT. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland voerde het voorbije schooljaar samen met drie scholen en zeven bedrijven drie proefprojecten uit als opstap naar duaal leren. Dat is een leersysteem waarbij leerlingen de helft van de tijd les krijgen op de werkvloer. Op basis van de ervaringen met de proefprojecten wil Voka een snelle invoering van het duaal leersysteem. De Kamer van Koophandel stelde tien aanbevelingen op om dit mogelijk te maken. De bundel met aanbevelingen werd overhandigd aan de ministers Hilde Crevits en Philippe Muyters na een debatavond rond duaal leren bij Bilfinger ROB in Zwijndrecht, een van de deelnemers aan het pilootproject. 

Om een oplossing te vinden voor knelpuntvacatures als productieoperatoren, lassers en onderhoudstechnici startte Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland met proefprojecten rond duaal leren. Zeven bedrijven sprongen mee op de kar om samen 40 leerlingen te begeleiden uit het technisch- en beroepssecundair onderwijs. Ook de scholen Stedelijk Lyceum Meir en het GTI Beveren gingen mee in het verhaal. Op basis van de ervaringen met de proefprojecten formuleerde Voka tien aanbevelingen om het duaal leersysteem snel in te voeren. 

Dinsdagavond 30 januari vond bij Bilfinger ROB, een van de zeven deelnemende bedrijven, een debat plaats rond duaal leren. Daarbij gingen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters in dialoog met de deelnemers. Vooral het  statuut van de leerlingen in dual leersysteem kwam uitvoerig aan bod. Volgens Voka kan een leervergoeding voor de leerling het systeem van duaal leren hypothekeren. "Zowel de bedrijven als scholen uit onze proefprojecten legden er dinsdag ook de nadruk op dat de leermomenten op het bedrijf vooral op competentieverwerving en niet op productiviteit gericht zijn. In die zin vinden ze een leervergoeding geen goed signaal naar leerlingen en ouders toe.", zegt  Luc Luwel,  gedelegeerd bestuurder van Voka. Zowel minister Crevits als minister Muyters stellen dat het al dan niet toekennen van een leervergoeding gekoppeld wordt aan een minimum aantal uren op de werkvloer en dat er ook een aantal financiële tegemoetkomingen voorzien wordt voor de bedrijven. De ministers beloofden rekening te houden met de bemerkingen en de beleidsaanbevelingen. Dit schooljaar zijn er in Vlaanderen 400 leerlingen uit het TSO en BSO die les krijgen in een duaal systeem. In 2019 wordt dit aantal meer dan verdubbeld. 

Naast het gebrek aan draagkracht voor een betaald statuut pleit Voka om voorrang te geven aan technische sense- en specialisatiejaren, operationele trajecten op niveau school-bedrijf en op maat in functie van de opleiding. Ook wil Voka voldoende contactmomenten tussen leerling en bedrijf voordat het traject start en tweemaandelijks overleg tussen mentor en school tijdens het traject. Het aanleren van theoretische kennis moet de taak van de school blijven. De eindevaluatie van de leerlingen zou dan weer zijn weggelegd voor de hr-verantwoordelijke van het bedrijf. Tot slot pleit Voka voor langere leerplekstages en extra ondersteuning aan KMO’s.  (mb)

 

Lees ook:

Jobbeurs voor erkende vluchtelingen

REGIO. Omdat heel wat bedrijven het moeilijk hebben om openstaande vacatures in te vullen, wil Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland talent zoeken in een groep van erkende vluchtingen. Dat...

Scheldebrug opnieuw open voor het wegverkeer

TEMSE. Nu zondagavond, 30 september, wordt de oude Scheldebrug op de N16 tussen Bornem en Temse opnieuw opengesteld voor het verkeer. De brug is sinds het voorjaar afgesloten voor herstellingswerken aan het stalen...