OCMW investeert in mondzorgplan senioren

SINT-NIKLAAS. Het OCMW van Sint-Niklaas trekt 20.000 euro uit voor het uitwerken van een mondzorgplan voor zorgbehoevende senioren in de de thuiszorg en de woonzorgcentra. Het OCMW wil daarvoor samenwerken met tandartsen in Sint-Niklaas, AZ Nikolaas en de Arteveldehogeschool in Gent. Het project komt er op voorstel van OCMW-voorzitter Willem De Klerck (sp.a) en OCMW-raadslid Johan Uytdenhouwen (CD&V).

Het OCMW werkt al samen met de mobiele teams van tandartsen van het Universitaire Ziekenhuis Gent voor gratis mondzorg voor de bewoners van woonzorgcentra De Gerda en De Plataan. Uit een evaluatie blijkt de capaciteit van die mobiele teams niet te volstaan. "De mond- en tandzorg van kwetsbare ouderen mag niet worden onderschat. De mogelijkheden om met de bewoners naar de praktijk van een lokale tandarts te gaan is beperkt. En vaak is die praktijk niet aangepast aan het zware zorgprofiel van die senioren.", zegt raadslid Johan Uytdenhouwen. "Nu volgt een tweede en definitieve stap naar een optimale mond- en tandzorg. We onderzoeken een samenwerkingsverband met onder meer de medische sector."

Het project zal verder worden uitgewerkt en verfijnd in samenspraak met het Bijzonder Comité Seniorenbeleid van het Sint-Niklase OCMW. Bedoeling is om het uiteindelijke en definitieve plan voor te leggen op de OCMW-raad van oktober. (mb)

 

Lees ook: