Sint-Niklaas wil stortplaats SVK definitief dicht

SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas geeft een negatief advies voor het gedeeltelijk ongedaan maken van de opheffing van de vergunning voor de exploitatie van het asbeststort nabij de Langhalsbeekstraat door het bedrijf SVK.  SVK had eind maart gedeeltelijk beroep aangetekend tegen de beslissing van de deputatie om de milieuvergunning voor het asbeststort op te heffen. Het bedrijf vroeg de opheffing van de vergunning ongedaan te maken voor wat betreft het storten van inerte afvalstoffen, andere dan asbestcementafval.

Door een ongunstig advies te verlenen maakt het stadsbestuur duidelijk dat ze de stortplaats definitief dicht wil voor alle afvalstoffen. "Het aanbod van inert bouwafval in Vlaanderen is erg beperkt en het vullen van de putten met deze afvalfractie zou wellicht tientallen jaren in beslag nemen.", klinkt het. Het stadsbestuur dringt bij SVK ook aan om de nodige stappen te zetten om de putten te vullen met niet-verontreinigde grond. (mb)

 

Lees ook:

Ongerustheid over asbest bij sloopwerken

BEVEREN. Buurtbewoners van de Leurshoek in Beveren kunnen opgelucht ademhalen. Gealarmeerd door bewoners liet de Milieudienst woensdag 15 mei sloopwerken aan de Leurshoek 41 stilleggen. De...

Geen beroep tegen sluiting asbeststort

SINT-NIKLAAS. SVK heeft geen beroep aangetekend bij de Raad van Vergunningsbetwistingen na de beslissing van minister Joke Schauvliege om het asbeststort in de Langshalsbeekstraat te sluiten. Het...

CD&V wil asbestactieplan voor Sint-Niklaas 

SINT-NIKLAAS. Vlaams minister Joke Schauvliege wijst het beroep van SVK tegen de sluiting van het stort aan de  Langshalsbeekstraat af. Na de eerste sluiting wilde SVK het stort openhouden voor...

Stad laat asbest in puin wegfundering analyseren

SINT-NIKLAAS. Bij de rioleringswerken in de Moortelhoekstraat zou het puingranulaat voor de wegfundering asbestdeeltjes bevatten. Na een eerste analyse blijkt dat er een minimale hoeveelheid aan...