Octopus-schoolpoortbaken aan O.-L.-Vrouw van Gaverlandschool

MELSELE. De gemeente Beveren ondersteunt de actie 'Octopus maakt zone 30 rond scholen zichtbaar' die door de Voetgangersbeweging wordt opgezet. Aan de Vrije Basisschool Onze-Lieve- Vrouw van Gaverland in de Sint-Elisabetstraat, werd maandagochtend een ludieke actie gevoerd rond de opvallende schoolpoortbaken met de octopus.

 

De octopus is het symbool van het plan dat wordt uitgevoerd om de beslissing, dat tegen 1 september alle schoolomgevingen het statuut van zone 30 moeten hebben, structureel aan te pakken. Het is de bedoeling de mensen in te lichten dat zone 30 er is om de kinderen te beschermen. Maar op heel wat plaatsen valt de aanduiding van die zone 30 aan scholen te weinig op.  

 

Door het invoeren van zone 30 aan de schoolomgevingen zijn de steden en gemeenten verplicht verkeersborden te plaatsen. In Beveren gebeurde dat reeds op meerdere plaatsen maar de borden vallen niet zo op. De Voetgangersbeweging ontwikkelde een kleurrijke baken die meteen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van schoolomgevingen vergroot. In Melsele werd hij officieel voorgesteld voor Groot-Beveren.


Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van de Voetgangersbeweging, is er zich wel van bewust dat niet alle gemeenten op korte termijn de nieuwe wetgeving op een degelijke manier zullen ondersteunen als gevolg van gebrek aan financiële middelen. Bovendien wil hij de gemeenten aanzetten om uniforme korte termijnmaatregelen. "Met ons octpus-project willenwe de nieuwe wetgeving 'Zone 30 in schoolomgevingen', meer publieke bekendheid geven", aldus Dhollander, "De schoolpoortbakens vormen een eerste stap van een reeks maatregelen om de schoolomgevingen op langere termijn op een herkenbare wijze in te richten."


Nadat Minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt, in Brugge de eerste octopus-schoolpoortbaken heeft onthuld, behoort Beveren samen met Mortsel en Duffel bij de eerste gemeenten die een schoolomgeving er mee inrichten. De voetgangersbeweging zocht naar een logo dat zowel binnen als buiten de school kon gebruikt worden. De octopus, met zijn vele armen is een goef gekozen symbool omdat omdat het project zich richt  naar schoolroutes, educatie, sensibilisering, communicatie en zelfs naar een handhavingsprogramma.


De zuigkracht van de octopus symboliseert de aantrekkigskracht van schoolroutes, die voor kinderen moet vergroten. Zoals Tom Dhollander zei: " Te voet of met de fiets naar school moet leuker worden".
In deze 'Week van de Zachte Weggebruiker', zullen kinderen uit meer dan 400 basisscholen acties voeren aan de schoolpoort. In Melsele stonden alle kinderen van de Vrije School op straat met gele ballonnen terwijl automobilisten werden ge?ormeerd over de bedoeling. Door het gelijktijdig oplaten van de ballonnen, werd meten de start gegeven van het octopus-project waarin voor de kinderen zelf een educatief luik zit. Een belangrijk deel van hun veiligheid hebben zij immers zelf in handen.


Volgens schepen Marc Van de Vijver werkt Beveren al geruime tijd rond verkeersveiligheid aan scholen. Het is zelfs een prioriteit veilig naar school te kunnen. De wettelijk voorgeschreven verkeersborden van 30 km, zijn volgens de schepen te klein en daarom dat het gemeentebestuur uitkijkt hoe de schoolomgeving nog beter kan geaccentueerd worden. Er komt een heraanleg van de schoolomgeving. " De mensen moeten zien dat er een school is ", aldus Van de Vijver " En zo weten dat ze snelheid moeten minderen". Verder denkt hij ook het schilderen van de 30 op het wegdek.


De gemeente Beveren  Heeft zeker ook oog voor verkeerseducatie. Zo werden in november 2004 nog fluo-vestjes uitgedeeld aan de leerlingen van alle lagere scholen om de verkeerslessen van de lokale politie te ondersteunen. Ook stelt het gemeentebestuur een fietsbehendigheidsparcours ter beschikking. Schepen Van de Vijver noemde de medewerking van de scholen erg belangrijk. Er worden voor hen lessenpakketten ter beschikking gesteld.(F)   

 

 

 

Lees ook:

Een kaart moet leerlingen helpen de veiligste weg naar school te nemen.BEVEREN. De gemeente heeft in samenwerking met het Octopus-team en de scholen, een Octopus-routekaart samengesteld voor alle...

SINT-GILLIS-WAAS. Net als vorig schooljaar zal het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas inspanningen leveren om duurzaam schoolverkeer te promoten. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert het actieplan...

SINT-GILLIS-WAAS. Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas maakt werk van haar engagement aan het project 'Duurzaam naar school'. De gemeente krijgt hiervoor 31.922 euro subsidie van de...

SINT-GILLIS-WAAS. De gemeente Sint-Gillis-Waas en de directies van alle lagere scholen in de gemeente gaan zich inzetten om het verkeer van en naar school veiliger te maken. De gemeente krijgt...

BEVEREN. In de gemeenteschool van Kieldrecht heeft het gemeentebestuur het Octopusproject op gang gebracht. Het project werd opgezet door de voetgangersbeweging. De gemeente deed dat omdat veilig...

BEVEREN. De gemeente Beveren wil op een vooruitstrevende manier werken rond de kindvriendelijkheid en de verkeersveiligheid van schoolroutes en besliste het Octopusplan mee te ondersteunen.