Nieuwe aanvraag voor verkaveling in Haagstraat stuit op protest

BEVEREN. In de Haagstraat in Vrasene is een nieuw openbaar onderzoek gestart rond de inplanting van een verkaveling met 97 nieuwe woningen. Het gaat om de derde aanvraag in anderhalf jaar tijd. Het Comité Haagstraat reageert boos en zegt dat er geen fundamentele wijzigingen of verschillen zijn, vergeleken met de vorige aanvragen. Bij de vorige aanvragen werden telkens honderden bezwaren ingediend. Dat de mening van de buurtbewoners wordt genegeerd zet dan ook kwaad bloed. 

"Er is geen helemaal geen draagkracht voor zo’n project", zegt het buurtcomité. "De geplande verkaveling heeft een grote impact op de omgeving. Met 97 nieuwe woningen wordt gerekend op 180 auto’s extra die iedere ochtend en avond door dezelfde hoek van Vrasene rijden. En dat op een plaats waar reeds veel sluipverkeer aanwezig is. Alle verkeer van de Haagstraat en omliggende straten komt samen in de trechter van de Kortbroekstraat, met de gekende files in de ochtendspits naar de Nieuwe Baan. De huidige wegeninfrastructuur is hier niet op voorzien en kan dit niet aan." 

Als extra argumenten wijzen de buurtbewoner er op dat de omgeving een watergevoelig gebied is. "De weiden tussen Haagstraat en voetbalveld staan in de winter regelmatig blank. De verkavelaar geeft in zijn nieuwe aanvraag voor de eerste maal toe dat het effectief gaat over een overstromingsgevoelig gebied. Een extra-reden om het project niet te laten doorgaan. Het betonneren van gelijk welk deel van dit gebied zal de toestand enkel verergeren.", luidt het. 

Het comité Haagstraat heeft met zijn argumenten gehoor gekregen bij het gemeentebestuur van Beveren. Daar stelt men wel dat Vrasene de kans moet krijgen zich te versterken, maar niet ten koste van de draagkracht van het dorp. Het argument van de bouwfirma dat de verkaveling nodig is om de verenigingen, scholen en middenstand in stand te kunnen houden, veegt het comité van tafel: "Er is voldoende instroom in Vrasene. De scholen zitten vol, de jeugdbewegingen hebben nog nooit zoveel leden gehad en ook de middenstand is geen vragende partij."

Het comité Haagstraat start een nieuwe actie en roept de bewoners van Vrasene opnieuw op om  bezwaar in te dienen tegen het project. (mb)

 

Lees ook:

Stil protest tegen oorlog in Oekraïene

SINT-NIKLAAS.  Pax Christi Vlaanderen, Vlos en Beweging.net roepen in heel Vlaanderen op om in steden en gemeenten stiltecirkels te organiseren als protest tegen de oorlog in Oekraïene. Morgen,...

Wake voor Oekraïne

SINT-NIKLAAS. Zondagavond is er in Sint-Niklaas een vreedzaam en stil protest tegen het oorlogsgeweld in Oekraïne en ter ondersteuning van het Oekraïense volk. Organisatoren Geert Van Drom en Maryna...