Geen verontrustende PFOS-waarden in Beveren

BEVEREN.  Beveren kent de resultaten van de analyse van de bodem- en grondwaterstalen die werden genomen naar aanleiding van de PFOS-verontreiniging vanuit de site van 3M in Zwijndrecht.  Uit de analyses blijkt dat in woongebied wordt voldaan aan de bodemsaneringsnormen. In landbouwgebied wordt de norm licht overschreden maar dat komt omdat de norm daar strenger is, niet omdat er hogere waarden werden gemeten. De gemeente Beveren ziet in de resultaten geen redenen om de maatregelen aan te passen. 

"Uit de bodemanalyses blijkt dat in woongebied steeds voldaan wordt aan de bodemsaneringsnormen. De normering voor de monsters genomen in landbouwgebied worden (beperkt) overschreden. De normering in zo’n zone is ook strenger, vandaar ook de overschrijding, niet omdat er hogere waarden werden gemeten. Wat het grondwater betreft, voldoen drie van de vier stalen aan de bodemsaneringsnorm. Er is 1 kleine overschrijding voor de norm van PFOA op de locatie dicht in de buurt bij de grens met Zwijndrecht. De resultaten het onderzoek die in opdracht van de gemeente door een externe firma gevoerd werd,  liggen in dezelfde lijn als die van de onafhankelijke deskundigen die in opdracht van OVAM bijkomend onderzoek uitvoeren. Onze resultaten zullen verder worden besproken met OVAM, maar geven geen aanleiding tot aanpassing van de no-regretmaatregelen die nu al van toepassing zijn.", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. 

Ook liet de gemeente grondstalen nemen in het Logistiek Park Waasland en de nieuwe tijdelijke buffer in aan Schoorhavenweg. "De resultaten tonen duidelijk aan dat het hier gaat om propere grond. Alle bodemstalen bevinden zich voor PFAS zelfs onder de streefwaarde in Vlaanderen en in sommige gevallen, zelfs nog onder de detectielimiet. De gebruikte gronden zijn dus volkomen zuiver en we hopen hiermee de verdachtmakingen te beëindigen.", bevestigt burgemeester Van de Vijver. (mb)

 

Lees ook:

Hotel Beveren opende nieuwe Jardin winterchalet

BEVEREN. Hotel Beveren heeft nieuwe Jardin winterchalet geopend. De winterchalet is een vervolg op het zomerterras dat heel wat succes kende. Twee jaar geleden experimenteerde Hotel Beveren al eens...