Industrie maakt zich zorgen over lerarentekort

REGIO. De bedrijven in Antwerpen en het Waasland maken zich grote zorgen over het lerarentekort. Dat zegt Voka – regio. Volgens Voka zijn er nu meer dan 900 vacatures voor leerkrachten waar dat de voorgaande 600 à 700 waren. Ook vreest Voka dat de inspanningen om het niveau van de STEM-opleidingen (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics., n.v.d.r.) op te krikken een maat voor niets te zijn geweest. 

"Uit de Pisa-onderzoeken weten we al dat de kwaliteit van ons onderwijs afkalft, zeker voor wat de wiskunde- en technische STEM-richtingen betreft. Als het aan de basis al misloopt, dreigen we nog meer achterstand op te lopen.", zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, "We hebben speeddates opgezet tussen studenten en industrie, we hebben scholen geholpen om een Europees IN2STEM® -label te behalen en met jongerenzender MNM hebben we Let’s go Digital georganiseerd. Maar als er niemand is om voor de klas te staan, is dit allemaal een maat voor niets."

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt de overheid dan ook om dit probleem prioriteit te geven. Bedrijven zijn bereid om mensen deeltijds of tijdelijk voor de klas te zetten maar dan dreigt er een tekort op de werkvloer. (mb)

 

Lees ook: