Molsbroek bewijst nut als opvangbekken

LOKEREN. Bij de hevige regenval van de afgelopen weken heeft natuurgebied Molsbroek haar nut bewezen als opvangbekken.  De Durme is in Lokeren buiten haar oevers getreden  stroomafwaarts van het waterzuiveringsstation. Daar wordt immers overtollig water van de Ledebeek in de Durme overgepompt, water dat komt uit het gebied van Lokeren tot Lochristi. 

Omdat de verzande Durme die hoeveelheid water niet kon slikken, trad de rivier buiten haar oevers. Naar schatting is bijna 500 miljoen liter durmewater in natuurgebied Molsbroek gestroomd en vastgehouden. Daardoor bleef het bewoonde gedeelte van Lokeren en het industriegebied van zware wateroverlast gespaard. Natuurvereniging vzw Durme, die het natuurreservaat beheert, wijst dan ook op de enorm belangrijke rol die het natuurreservaat de afgelopen tijd heeft vervuld. "Dankzij het Molsbroek werden de Lokeraars gespaard van natte voeten. Het Molsbroek bewijst dan ook dat de aanleg van natuurlijke overstromingsgebieden langsheen rivieren belangrijk is, zeker gezien de huidige klimaatproblematiek waarbij de hoeveelheid neerslag onvoorspelbaar is geworden.", klinkt het. "Het waterpeil in het Molsbroek steeg 60 centimeter. Hoogwaardige moerasnatuur staat momenteel onder teveel water, maar een pompsysteem zorgt nu voor tijdige, geleidelijke afvoer naar de Durme, die ondertussen weer is genormaliseerd."

© Joris Everaert

De natuurvereniging wijst ook op de verzanding van de bovenloop van de Durme waardoor de rivier het overtollige regenwater niet kon afvoeren. Baggeren zou het probleem kunnen oplossen. "Het baggeren ervan kadert in het project Potpolder 4 net stroomafwaarts, op grondgebied Waasmunster. Lokale burgerinitiatieven verlammen dit project al vele jaren. Nochtans zou zelfs minimaal baggeren met behoud van natuurwaarden volstaan om het probleem uit de wereld te helpen.", klinkt het nog bij de vzw Durme. (mb, foto’s: © Joris Everaert)

 

 

Lees ook:

De afsluitdijk Pompstation Zelebaan, WestkantLOKEREN.  Meer dan een halve eeuw geleden kwamen op de Durme in Lokeren, langs de Markt en de Grote Kaai, schepen aanmeren, die de rivier waren...

Durme bij DaknambrugLOKEREN.  Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Natuur en Openbare Werken, zou op 15 juli 2008 een bezoek brengen aan Lokeren ivm met een aantal Durmegebonden dossiers....

Tien jaar geleden: Hoek Tassijnsstraat en BurchtsestraatZWIJNDRECHT. Open VLD dat specifieke aandacht schenkt aan de kernpunten (verkeers)veiligheid, mobiliteit, gemeentelijke financiën en...

Burgemeester Luc De Ryck en veerman Alin Poort aan de Durme in Tielrode.TEMSE/TIELRODE. In het kader van het Toerisme Temse levert de veerboot aan de Durme in Tielrode een belangrijk element. Het...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck vroeg in december 2007 aan Waterwegen en Zeekanaal NV hoe het zat met het beter bevaarbaar maken van de Durme en of er baggerwerken voorzien waren. Voor boottochten...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck heeft een schrijven gericht aan het bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV m.b.t. de bevaarbaarheid van de Durme. Hij verwoordt daarin zijn bekommernis omtrent de...