Nieuw netwerk werkt rond inburgering in het Waasland

SINT-NIKLAAS. Het Waasland telde vorig jaar nieuwkomers van maar liefst 163 nationaliteiten, wat een integratie-aanpak niet eenvoudig maakt. Dinsdag 6 februari werd met een inspiratienamiddag de aftrap gegeven van het ‘Regionaal Organisatienetwerk 4de pijler inburgering Waasland’. Dat is een samenwerking tussen Interwaas, de Wase besturen, organisaties, verenigingen, bedrijven en burgers.

Met ruim 163 herkomstnationaliteiten groeit de diversiteit in onze regio. Ook de verschillen in onder andere opleiding, werkervaring, religie en gezondheid verschillen behoorlijk. Om deze verscheiden groep van mensen te helpen integreren in onze maatschappij is nu een organisatienetwerk opgericht.  Dat netwerk gaat aan de slag met de vierde pijler ‘participatie- en netwerktraject van de inburgeraar’ die vorig jaar door de minister van inburgering in het leven is geroepen naast de drie bestaande pijlers: Nederlands leren, maatschappelijke oriëntatie en traject naar werk. Deze vierde pijler houdt in dat de inburgeraar een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgt. Zo kan hij of zij in een buddytraject te stappen, aan vrijwilligerswerk doen of een kennismakingsstage lopen bij een organisatie, bedrijf, of gemeente om hun sociaal netwerk te versterken en volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving. "Geïnteresseerden kwamen tijdens deze inspiratienamiddag luisteren naar hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Maar we wilden ook horen wat hun verwachtingen zijn, welke drempels ze zien.  Daarbij stelden we onder meer vast dat er nog heel wat obstakels bestaan om nieuwkomers te integreren. Dat geldt zeker ook voor verenigingen. Die staan daar nog te weinig voor open. Verenigingen kunnen niet alleen een belangrijke rol spelen om nieuwkomers bij onze maatschappij te betrekken. Ze hebben er ook zelf belang bij deze doelgroep aan te spreken voor hun werking in het licht van het afhaken van ouderen en vrijwilligers. Onbekend is onbemind", stelt Pascal Buytaert als voorzitter van de socio-economische raad Waasland binnen Interwaas vast.

Na deze inspiratienamiddag volgen er nog een aantal vervolgsessies om te bepalen hoe dat netwerk vorm kan krijgen. Die overlegmomenten vinden plaats op dinsdag 27 februari van 9:30 tot 12 uur en op donderdag 29 februari van 19:30 tot 22 uur. Uitwerksessies zijn gepland op maandag 25 maart van 19:30 tot 22 uur en dinsdag 26 maart van 13:30 tot 16 uur, telkens bij Interwaas in de Lamstraat 113 in Sint-Niklaas. Wie wil helpen bij het netwerk kan zich inschrijven of informatie opvragen bij projectcoördinator Kathleen Stevens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (mb, foto: © Interwaas)

                 

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Interwaas heeft de inspiratiebundel 'Tricky Reynaert en Co' voorgesteld. De bundel met twee voorbeeldlessen, een tricksterverhaal van Marita de Sterck en een heleboel...

de nieuwe kolkenzuiger van InterwaasSINT-NIKLAAS. Interwaas heeft een nieuwe kolkenzuiger in gebruik genomen. Een  kolkenzuiger is een vrachtwagen die rioolkolken langs de kant van de weg...

Het colloquium 'De Gulle Gevers' besprak hoe Vlaanderen en de rest van de wereld omgaat met gebruiken rond Sint-Maarten en Sinterklaas.SINT-NIKLAAS. Meer dan 100 paar aandachtige oren luisteren...

De ondertekening van de overeenkomst tussen Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland.SINT-NIKLAAS. Interwaas en de Archeologische Dienst Waasland (ADW) hebben een overeenkomst ondertekend die...

SINT-NIKLAAS. Bedrijven die duurzaam willen ondernemen hebben een streepje voor bij Interwaas. Samen POM Oost-Vlaanderen organiseert Interwaas een cursusreeks over maatschappelijk verantwoord...

Bij een nieuwe naam hoort ook een logo.REGIO. Het Intergemeente Samenwerkingsverband Land Van Waas (ICW) of de vroegere Intercommunale van het Land van Waas heeft alweer een nieuwe naam: Interwaas....