Enkele rijrichting in Pareinlaan op de schop

BEVEREN. Bij de heraanleg van de N70 in 2021 werd een enkelrichtingsregime ingevoerd op de Pareinlaan. Dat was destijds een onderdeel van het wijkcirculatieplan om sluipverkeer te vermijden. Tegen de beslissing kwam heel wat protest van buurtbewoners. De maatregel wordt teruggedraaid. 

Door de invoering van het enkelrichtingsregime in de Pareinlaan was het niet mogelijk om vanuit Pareinpark richting Luitenant Van Eepoelstraat te rijden. De maatregel moest sluipverkeer tijdens de werken aan de N70 vermijden maar had een een ongewenst effect. Heel wat bestuurders vonden immers de weg naar de omliggende Vredestraat, Luitenant Van Eepoelstraat en zelfs Viergemeet. "Het invoeren van de enkelrichting was onder meer bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan tijdens de heraanleg van de N70. Sinds de werken klaar zijn, hebben we een evaluatie gedaan en vastgesteld dat niet alleen uit tellingen en politiecontroles de enkelrichting al dan niet bewust niet altijd gevolgd wordt, maar vooral ook ongewenste neveneffecten veroorzaakt. We hebben daarom beslist om op zeer korte termijn terug te gaan naar de situatie van voorheen.", zegt schepen van Mobiliteit Jeroen Verhulst. 

Helemaal zoals voorheen wordt het niet want de oversteekplaats aan het fietspad Meersen wordt veiliger gemaakt. "De rijbaan zal fysiek worden versmald om de snelheid van de voertuigen af te remmen en de oversteek korter te maken. We maken ook een kromming in het fietspad, waardoor ook fietsers hun snelheid moeten matigen richting de oversteek en plaatsen er puntverlichting.", aldus Verhulst. Ook komen er in het Pareinpark fietssuggestiestroken. (mb, foto: © Google)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Vandaag start de aanleg van een bufferbekken op gronden achter het Pareinpark, tussen fietspad Meersen en de provinciale waterloop. Het bekken vorm een onderdeel van het gescheiden...

BEVEREN. De werken aan de N70 gaan vandaag een nieuwe fase in en starten de nutswerken aan de zuidkant van de N70 vanaf de Schoolstraat tot een supermarkt Carrefour. Hierdoor wordt de IJzerstraat...

BEVEREN. De gemeente heeft een vergunning geweigerd voor de uitbating van een nieuw handelspand in de KMO-zone Pareinpark. Het gaat om een gezamenlijk project van AS Adventure, Eldi en Floorhouse....

BEVEREN. Winkeldorp Beveren heeft in samenwerking met de gemeente en de politie een aantal jaar geleden een Winkel Informatie Netwerk (WIN) systeem opgezet. Het netwerk is een communicatiesysteem...

BEVEREN. Vorig jaar op de raad van 30 maart zette Vlaams Belang reeds een punt op de agenda in verband met de blusvijver in het Pareinpark. Die is maar moeilijk te bereiken Er is toen beloofd dit...

de blusvijver in het Pareinpark BEVEREN. Vlaams Belang heeft in de gemeenteraad nog eens gewezen op de noodzaak van de goede bereikbaarheid van de  blusvijver die achteraan het Pareinpark is...