Erfgoedcel Waasland naar toekomst met strategische doelstellingen

BAZEL/WAASLAND. In het kasteel Wissekerke te Bazel heeft de Erfgoedcel Waasland de werking naar de toekomst toe voor gelegd. De verantwoordelijke willen dat doen rond vier duidelijke strategische doelstellingen.  Doelstellingen waarin het Wase Wase erfgoedgemeenschap opnieuw centraal zal staan. Door meer middelen te vragen voor ondersteuning van regionale voorbeeldprojecten, regionale erfgoedpublicaties en vorming op maat in het Waasland wil de Erfgoedcel Waasland haar functie van erfgoedloket verder uitbouwen. 

 

Voorzitter Jef Foubert, die zich in deze erfgoedstrategie bijzonder goed thuis voelt, bracht een toekomstbeeld naar de aanwezige afgevaardigden van heemkundige kringen, van musea, gemeentearchieven, documentatiecentra e.a. Hij wees er op dat door de ligging en eigenheid van de regio, het Waasland een lange traditie van samenwerking kent: "Eeuwenlang vormde het Waasland een aparte bestuurlijke eenheid onder de graven van Vlaanderen. Meer recent leidde de druk vanuit Antwerpen tot een nog groter gemeenschapsgevoel. De oprichting van de moederorganisatie van de Erfgoedcel Waasland, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas of kortweg de Intercommunale, is trouwens één van de resultaten van dit gemeenschapsgevoel. Volgens het onderzoek WODE is er trouwens nog onvoldoende overleg en samenwerking tussen de Wase erfgoedorganisaties. De Erfgoedcel Waasland wil in overleg met haar partners de structuren voor inspraak en overleg evalueren en indien nodig hertekenen."


En daar begint dan de toekomst: een efficiënte en krachtdadige Erfgoedcel Waasland werkt actief mee aan de verdere uitbouw, communicatie en professionalisering van de Wase erfgoedgemeenschap. Zij trekt de kar. De Erfgoedcel Waasland en haar partners willen de verschillende overheden onverminderd sensibiliseren over de noodzakelijkheid van de zorg voor erfgoed.

 

Tijdens de eerste beleidsperiode heeft de Erfgoedcel Waasland zich toegespitst op het in kaart brengen van het cultureel erfgoed en de erfgoedorganisaties in het Waasland. In de beleidsperiode 2009 - 2014 wil ze het Waas publiek beter leren kennen. Aan de hand van enkele publieksgerichte projecten waarin bijvoorbeeld typisch Wase thema’s centraal zullen staan willen ze zoveel Waaslanders in contact brengen met het cultureel erfgoed. 

Voor Jef Foubert wordt 2008 een scharnierjaar waarin nog veel wat gerealiseerd zal worden als aanloop naar de nieuwe beleidsperiode 2009 - 2014. De accenten die gelegd worden in dat nieuwe beleidsplan, leiden reeds in 2008 tot enkele concrete acties. In 2006 en 2007 is een stevige werking uitgewerkt, waarop in 2008 én zeker in de nieuwe beleidsperiode verder wordt gebouwd!

 

In de eerste plaats zullen er een aantal concrete prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd worden op basis van de aanbevelingen uit het gevoerde Wetenschappelijk onderzoek WODE. In het verlengde daarvan willen we in 2008 een heus subsidiereglement en een publicatiebeleid ontwikkelen, dat we vanaf 2009 willen implementeren.

De voorzitter kondigde reeds enkele concrete projecten aan zoals:
'Wase herinneringen aan Expo '58' wordt op 11 maart voorgesteld in de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Sint-Niklaas. Aan de hand van getuigenissen, muziek en beeldmateriaal wil Miek Cole de toeschouwers twee uur kwaliteitsvol entertainment bieden.

 

Een uitbreiding van de Beeldbank Waasland naar krantenmateriaal (vanaf april 2008) en filmmateriaal (eind 2008).

Wase digitale bibliografie: waarin een overzicht wordt gegeven van de aanwezige documentatie en erfgoedbibliotheken in het Land van Waas en gezocht wordt naar de mogelijke ontsluiting van dit interessante materiaal.

 

Een verdere samenwerking met het onderwijs door de ontwikkeling van een draaiboek mondelinge geschiedenis voor scholen i.s.m. Canon Cultuurcel en een educatief pakket bij de tentoonstelling Archief op het Spoor.

Vorming en advies op maat: o.a. een opleiding rond registratie en nummering van kerkelijke objecten i.s.m. het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

 

Image
Het team van de Erfgoedcel Waasland met midden achterste rij de gastheer in het kasteel Wissekerke, schepen Stijn Bogaert.

 (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

TEMSE. Is zondag 13 april de eigenlijke Erfgoeddag, op vrijdag 11 april, om 20 u., vindt in AC De Zaat al de officiële opening plaats van de expo ‘50 jaar hostessen Toerisme...

De kerk van Eksaarde, het favoriete erfgoed van Lars uit het 6de leerjaar van de Stedelijke Basisschool Eksaarde (foto: Beeldbank Waasland)WAASLAND. De Beeldbank Waasland voerde een Actie bij de...

SINT-NIKLAAS/WAASLAND. De Expo '58 komt hoe langer hoe meer ter sprake bij de bevolking. 2008 is hét jaar van de terugblik naar dat groots gebeuren van vijftig jaar geleden. Het is nu wel...

Schepen Stijn Bogaert die op heel wat erfgoedwaarden in het kasteel Wissekerke wees bij de voorstelling van WODE van de Erfgoedcel Waasland.KRUIBEKE. Ter gelegenheid van de voorstelling van het...

Ode De Zutter die de coördinator was van van het Wetenschappelijk onderzoek Deelcollecties Erfgoed en het eindrapport voorstelde.WAASLAND. Tussen juni en december 2007 onderzocht de Erfgoedcel...

Jef Foubert zette in Kasteel Wissekerke de werking en het resultaat van Erfgoedcel Waasland uiteen.BAZEL/WAASLAND. In het bijzonder aantrekkelijk kader van het kasteel Wissekerke te Bazel werd een...