Corona COVID-19 infolijnen

Beveren: 03 750 15 15 (open: ma-vri: 8.30-17.00, zaterdagvoormiddag)
Kruibeke: 03 740 02 19
Moerbeke: 09 346 80 05
Sint-Gillis-Waas: 03 727 17 00, info@sint-gillis-waas.be
Sint-Niklaas: 03 760 92 71 (open: ma-vri: 9.00-12.00, 14.00-16.00), coronavirus@sint-niklaas.be
Stekene: stekene.be/corona
Temse: 03 710 13 75 (tijdens kantooruren), 03 771 05 87 (buiten kantooruren), corona@temse.be

Gratis algemeen infonummer: 0800 14 689
Algemene info: info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be

Huisartsenwachtpost (weekend): 03 361 03 61

Familiearchief Wittebroodt geschonken aan gemeente

Image
Chris Wittebroodt licht de schenking toe aan gemeentearchivaris Digna Coppieters en burgemeester Luc De Ryck.
TEMSE/TIELRODE. De gemeente Temse kreeg vorige week weer een opmerkelijke schenking met het archief van de familie Wittebroodt uit Tielrode. Een familie die als voornaamste en meest opvallendste vertegenwoordiger generaal Arthur Wittebroodt in de familie heeft. Toen deze markante persoonlijkheid in 1970  overleed, was hij bijna 100. Het archief werd bijeengebracht en geschonken door kleinzoon Chris Wittebroodt, bewoner van de eikenrijke Durmetuin in Tielrode.

 

Burgemeester Luc De Ryck en archivaris Digna Coppieters namen de schenking persoonlijk in ontvangst. Het archief van de familie Wittebroodt bestaat uit twee delen. Er zijn vooreerst de documenten waarvan het oudste van 1618 dateert, een 100-tal notariële akten en overlijdensberichten. Verder zijn er ook verslagen van genealogische opzoekingen van Edgard Wittebroodt, zoon van de generaal en oom van Chris, die in 1990 in Tielrode overleed.

 

Schenker Chris Wittebroodt (geboren in Temse in 1939) is licentiaat Morele en Religieuze Wetenschappen (KU Leuven). Na les gegeven te hebben in België, was hij van 1981 tot 2003 als docent verbonden aan een college in Nederland. In 2001 publiceerde hij bij de uitgeverij Damon in Nederland, het boek ‘Christus in de Franse schilderkunst van de 20ste eeuw’. Hij was en is een sleutelfiguur in diverse artistieke projecten en publiceerde daarover o.a. ‘Niemands Adem’, Tielrode, 2005. Binnenkort verschijnt zijn boek over het religieuze luik van het werk van Zygmunt Olesiewicz (Jean Olin), een schilder van Poolse origine.

 

Arthur Wittebroodt, officier in het Belgisch leger, eregeneraal-majoor van de Intendance (Bevoorrading), zocht na Wereldoorlog I een woning in de buurt van Sint-Niklaas. Hij wou als gepensioneerde in de omgeving wonen van zijn schoonbroer Léon Diederickx, apotheker in Sint-Niklaas. Zo belandde de Brugse familie Wittebroodt in 1924 in Tielrode.

 

Al in de 14de eeuw vermelden de Brugse archieven de leden van de familie Wittebroodt als kaarsgieters, maar het is vooral als metselaars dat ze in de 15de eeuw actief betrokken zijn bij de opbouw van de stad en hun naam onlosmakelijk met de geschiedenis van Brugge wordt verbonden. Een administratieve loopbaan trok hen minder aan, hoewel enkelen baljuw werden. De meest bekende is Philippe Wittebroot, die tot in Hulst en Beveren werken liet uitvoeren. Voor een militaire loopbaan was er bijna geen interesse en er zijn relatief weinig religieuzen. De belangrijkste onder hen is Joris Wittebroot, die in de 16de eeuw als laatste abt van de abdij van Zoetendale te Maldegem de ondergang van zijn klooster moest beleven.

 

In de inleiding tot het boek 'De abdij van Zoetendale te Maldegem (1215-1584)', citeert auteur prof. Erik Van Mingroot van de KULeuven, het familiearchief in Tielrode. De correspondentie tussen Van Mingroot en Edgard Wittebroodt maakt trouwens deel uit van de overgemaakte documenten.( R.D.)