Erfgoeddag Temse met accenten in Elversele

Image
Er is op erfgoeddag 13 april ook een wandeling in Elversele over hoe het dorp veranderde. Hier is de vroegere Duivenhoek richting Hamme, waar nu een rondpunt bovenop een tunnel ligt!
TEMSE/ELVERSELE. Erfgoeddag heeft in Groot-Temse heel wat losgeweekt rond het thema 'wordt verwacht'. Op zondag 13 april kan men in het gemeentearchief in AC De Zaat terecht tijdens een opendeur  om er de rondleiding en de demonstratie mee te maken van 'Van Perkament tot Internet'. Er kan kennisgemaakt worden met waardevol gemeentearchief en tegelijkwordt het digitaliseringsproject van oude kranten van Temse voorgesteld, samen met verschillende manieren van digitale ontsluiting.

 

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om het kwetsbare materiaal te bewaren en te ontsluiten voor de toekomst en toont zijn toekomstgerichte aanpak i.v.m. bewaring.
Organisatie: Gemeentebestuur Temse m.m.v. Erfgoedcel Waasland
Administratief Centrum De Zaat, Frans Boelplein 1 - 13 april, 10-18 u.

 

Er is ook de tentoonstelling 'Temse In –Trek 58' of Gezinswoningen uit het bouwjaar 1958. In dat Expojaar waren tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen de voorboden van een nieuw tijdperk, een nieuwe toekomst en een grondig veranderende samenleving. In een tentoonstelling met foto’s van de naoorlogse architectuur in Temse en een jaren '50-interieur wordt dit scharniermoment weer tot leven gebracht. Het is een organisatie van de Beheerraad Gemeentemuseum i.s.m. Academie en Vaktekenschool en Antiek Atelier en gaat daar door aan Viaduct 1 bus A - tot 3 mei - 10-18 u.

 

Erfgoeddag brengt ook een tentoonstelling in Lokaal De Sportvrienden, Gasthuisstraat 35 van het Boelwerferfgoed in oude foto’s. Het is Jean-Marie Baudour die een blik werpt op het belangrijke industriële verleden van de Boelwerf aan de hand van oude foto’s.  Er wordt stilgestaan bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de voormalige scheepswerfsite. Het is een organisatie van de  Postzegel- en Ruilkring Temse en te bezoeken van 9u30 tot 12u30.

 

in Elversele


Een tentoonstelling 'Den Expo, 50 jaar later' en een  opendeur museumherberg De Swaene loopt in Huis De Fortune, Dorpstraat 56 in Elversele en dat van 10 tot 18 uur. Fotografische impressie van Expo 58, toen de wereld op de drempel van een nieuwe tijd stond. De foto's confronteren de bezoeker met het al dan niet terechte optimisme van de bezoeker uit 1958. Tegelijk kan men genieten van een drankje in museumherberg De Swaene, een 17de-eeuws café met interieur uit begin 20ste eeuw. De naam verwijst naar de naastgelegen herberg die een gastrol speelde in de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw. De sfeer van vroeger wordt opgeroepen met een terugblik op het sociale en herberggebonden leven én de vraag: zal dat in de toekomst volledig verdwijnen?
Organisatie: Heemkundige Kring Braem vzw m.m.v. Davidsfonds Temse en gemeentelijke Bibliotheek. Is ook te bezoeken op zondag 20 april.

 

In huis De Fortune is er van 10 tot 18u ook nog een tentoonstelling en workshop rond “Kant voor morgen”. Het is een expo over de evolutie in het kantklossen: van oude patronen en kanten tot actuele kunstwerken, van grijze en in het zwart geklede kantklossters tot hedendaagse klossende dames. Bezoekers mogen de klosjes zelf even ter hand nemen, ook de kinderen. Het is een organisatie van Kantschool Artofil Elversele. Ook op zondag 20 april nog mee te maken.

 

Tentoonstelling 'De levenscyclus' krijgt ook een beloop in Huis De Fortune in de Dorpstraat 56. Het verloop van het leven aan de hand van geboortekaarten, nieuwjaarsbrieven, communieprentjes, huwelijksaankondigingen, jubileumaankondigingen en doodsprentjes.
Organisatie: Postzegel- en Ruilkring Temse.Er kan een bezoek gebracht worden van 10 tot 18u en ook op 20 april is ze geopend.

 

Er is ook nog de wandeling 'Hoe het dorp Elversele en het landschap verander(d)en'. De wandeling combineert natuur, cultuur, geschiedenis en landschapsvorming. Men verkent het dorp Elversele en de unieke locaties de Wase Cuesta en het Bronbosje. Verdwijnt het dorp als sociaal gegeven in de toekomst? En wat was het vroeger? Men verneemt ook één en ander over veranderingen in de natuur. Wordt het landschap verder ingepalmd door menselijke activiteiten?
Organisatie: Milieuwerkgroep Ons Streven i.s.m. CVN (Centrum voor Natuur- en milieueducatie) Afdeling Waasland
Vertrek: kerk Elversele, Dorpstraat - 10 u. en 14u15 (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

REGIO. Gisteren kon in heel Vlaanderen erfgoed bekeken worden. In Sint-Gillis-Waas had Heemkundige Kring De Kluize in het voormalige vredegerecht een tentoonstelling rond onderwijs opgezet. Een...

postkaart met de meisjesschool van Sint-Gillis-Waas (foto: Heemkundige Kring De Kluize)SINT-GILLIS-WAAS. Op erfgoeddag zetten het gemeentearchief en de Heemkundige Kring De kluize de geschiedenis...

TEMSE. De inwoners kunnen nog eens diep terug gaan in het verleden op erfgoeddag zondag 13 april want er wordt een demonstratie gegeven van de digitalisering van zijn oude weekbladen. Daarmee is de...

DOEL. Op Erfgoeddag zondag 13 april  heeft Doel ook nog wat anders aan te bieden in 'Tijdsdocument Doel' met  films, kunst, poëzie en wandelvoordracht i.s.m....

TEMSE. Is zondag 13 april de eigenlijke Erfgoeddag, op vrijdag 11 april, om 20 u., vindt in AC De Zaat al de officiële opening plaats van de expo ‘50 jaar hostessen Toerisme...

SINT-NIKLAAS/WAASLAND. De Expo '58 komt hoe langer hoe meer ter sprake bij de bevolking. 2008 is hét jaar van de terugblik naar dat groots gebeuren van vijftig jaar geleden. Het is nu wel...