Protest tegen uitbreiding autobussen Waaslandia Vrasene groeit

VRASENE/BEVEREN. De uitbreiding van de stelplaats voor de autobussen Waaslandia aan de Mosselbank te Vrasene blijft wel degelijk voor beroering zorgen. Wanneer in het kader van de milieuvergunningsaanvraag een bevraging werd gedaan bij omwonenden in een straal van amper 100 meter en daaruit komen maar liefst 60 bezwaarschriften, dan is er echt iets mis. Op de gemeenteraad van dinsdag 8 april interpelleerde Bruno Stevenheydens namens de Vlaams-Belangfractie over de uitbreiding van de autobussenstelplaats. Er werd toen voorgesteld om te onderzoeken om de parallelweg naast de Expresweg te benutten en op die manier het zwaar doorgaand verkeer rond Vrasene te laten rijden i.p.v. doorheen de dorpskern en daardoor het drukbereden traject Provinciale Baan-Brugstraat-Mosselbank te ontlasten.

 

Stevenheydens bekeek nu de zaak: "Tot onze teleurstelling is er bij het gemeentebestuur weinig bereidheid om de zaak aan te pakken. Maar op basis van de vele bezwaarschriften realiseert men zich wel dat men de bevolking zal moeten antwoorden. Op zijn minst dient er een nieuwe verkeersstudie te worden uitgevoerd. Destijds heeft men enkel tussen 8-9 uur ’s morgens en in de namiddag tussen 16-17 uur tellingen uitgevoerd. De onderzoekers hebben echter geen rekening gehouden met de realiteit dat het merendeel van de bussen buiten deze uren rijden."

 

Dat er maar liefst 60 bezwaarschriften werden ingediend, moet gezocht worden in heel wat minpunten.
"De verkeersdruk in het centrum, de lange files voor de lichten, de te smalle Burgstraat waar vrachtwagens en autobussen het fietspad gebruiken als uitwijkstrook, de geluidshinder ’s morgens op het terrein zelf, het ontbreken van de beloofde buffer en het niet respecteren van de bufferruimte op bepaalde plaatsen, het pleidooi voor een andere ontsluiting… zijn allemaal gefundeerde argumenten die het college moeten aanmanen eindelijk een oplossing te zoeken.", zo meent het Vlaams Belang

 

Het gemeentebestuur dient volgens de fractie, inzake plaatselijke oplossingen om de mobiliteitsdruk te beperken zelf het voortouw te nemen. "We hebben geen nood aan een rechtstreekse verbinding tussen de Liefkenshoektunnel en de E17 over het grondgebied van Beveren, wel noodzakelijk zijn ingrepen om plaatselijk doorgaand verkeer uit de dorpskernen te houden. Via het optimaliseren van de parallelweg naast de Expresweg en het voorzien van een aftakking richting Beveren kan men zowel Vrasene en een deel van Beveren reeds gevoelig ontlasten van zwaar doorgaand verkeer.", besluit Bruno Stevenheydens. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

VRASENE. Niettegenstaande heel wat protest heeft het college van burgemeester en schepenen een positief advies uitgebracht naar de Bestendige Deputatie aangaande de voorliggende...

VRASENE/BEVEREN. Vlaams Belang wil dat er werk wordt gemaakt om zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskern van Vrasene te houden. Maar ook de bedoeling van Autobussen Waaslandia om de stelplaats uit...