Herinrichting Lokerse Markt in stroomversnelling

Image
het stadhuis van Lokeren;
LOKEREN. De herinrichting van de Lokerse Markt zit in een stroomversnelling. Eind mei keurt de gemeenteraad de algemene voorwaarden en het bestek voor de aanduiding van een ontwerper goed.

 Om van Lokeren een bloeiende provinciestad te maken, besliste het stadsbestuur om te werken aan een aantrekkelijke en leefbare stadskern. Het ultieme uithangbord van de stadsvernieuwing moet de Markt worden. Dit moet bereikt worden door minder auto’s het straatbeeld te laten verstoren en door de snelheid af te remmen door bijvoorbeeld versmalde rijstroken.

De grootste troef van de Markt is de aanwezigheid van de Durme. Het betrekken van de Durme bij het marktplein is dan ook één van de uitdagingen bij de herinrichting. Door bijvoorbeeld het afbreken of verlagen van de kaaimuur kan de rivier al veel meer bij het marktplein betrokken worden.

De opdracht voor de ontwerper bestaat uit twee delen. Enerzijds is er de studie over de mobiliteit op de en rond de Markt en de invloed op de omliggende centrumstraten.  De Markt blijft de functie van grote rotonde voor het centrum behouden. Anderzijds is er de eigenlijke heraanleg van het plein. Het stadsbestuur wil meer ruimte voorzien voor de voetganger, terrassen en evenementen.

De 85 ideeën van burgers die vorig jaar reageerden op een oproep in de Infokrant zullen rechtstreeks worden doorgegeven aan de ontwerper. De zal ongetwijfeld een aantal van de creatieve ideeën opnemen in het uiteindelijke project. Het stadsbestuur is zijn burgers zeer dankbaar voor hun positieve en creatieve inbreng en zal zeker de bevolking blijven betrekken bij het verdere verloop van de procedure.

Bij het plannen van de heraanleg van de Markt wordt rekening gehouden met het beschermd stadsgezicht ‘Lokeren Centrum’, de stadsverfraaiing in het algemeen, een vlotte verkeersafwikkeling, gesteund op de resultaten van de mobiliteitsstudie, het parkeerbeleid, voortvloeiend uit de mobiliteitsstudie,  de terrascultuur (voldoende ruimte voor horeca voor het inrichten van terrassen), maximale ruimte voor de zachte weggebruiker en de verkeersveiligheid in het algemeen, het visueel betrekken van de aanwezigheid van de Durme bij het marktplein, de wekelijkse woensdagmarkt en de kermissen. (tdw)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Het stadsbestuur is al een poos bezig met de herinrichting van het Lokerse marktplein. Zo is de verkeerssituatie er al aangepast, konden inwoners hun mening kwijt over de nieuwe...

Het nieuwe voorontwerp van de Lokerse markt is klaar. LOKEREN. Nadat op het Marktplein in Lokeren enkele proefopstellingen uitgeprobeerd werden - en zoveel mogelijk rekening houdende met...

Vanaf 16 november zijn de parkeerplaatsen tussen de bomen op de Markt opnieuw beschikbaar. LOKEREN. Sinds drie weken is de verkeerssituatie aan de Lokerse markt gewijzigd. Door de...

In een proefopstelling verdwijnen deze parkeerplaatsen op het Lokerse marktplein. LOKEREN. Met grote bouwprojecten aan de Hagewinde, Bergez en De Vreese in het vooruitzicht, zal de stad het...

LOKEREN. Studiebureau en de stad Lokeren trekken vanmiddag de straat op om de verkeersstromen in de binnenstad in kaart te brengen. Op verschillende plaatsen zullen medewerkers van studiebureau...

LOKEREN. In zijn beleidsnota 2007-2012 stelde het stadsbestuur zich tot doel, om van de Markt het ultiem uithangbord voor stadshernieuwing te maken. De nabijheid van de Durme zou daarbij veel meer...