Sp.a Stekene en Sp.a Sinaai ijveren voor een degelijk fietspad

Image
Einde fietspad, begin gevaar. Marc Fruytier, van sp.a Stekene, wil dat er snel werk van wordt gemaakt om het fietspad door te trekken.
STEKENE/SINAAI. De sp.a van Stekene en Sinaai hebben zich samen vragende partij gesteld voor een degelijk fietspad in de  Weimanstraat op het grondgebied van Sinaai (Stad Sint-Niklaas)  en het aansluitende deel van de Koebrugstraat op grondgebied Stekene. Zo kunnen ze wel degelijk spreken dat ze samen 'op de brug' staan om de kwalijke reputatie van die straten op vlak van verkeersveiligheid.

Zeker voor de fietser is de toestand allesbehalve optimaal. Principieel is iedereen het er dan ook over eens dat er werk moetgemaakt worden van een fietspad. "Omdat het de taak van de gemeente is om de wegeninfrastructuur zo veilig mogelijk aan te leggen, vraagt sp.a-Stekene om te Klein-Sinaai een fietspad aan te leggen tot aan de Koebrugstraat, en hierbij de stad Sint-Niklaas te betrekken om dit fietspad door te trekken over gans de Weimanstraat - vanaf de Koebrug tot aan de Zwaanaardestraat", aldus Marc Fruytier van de sp.a Stekene.

Sp.a pleit er dus voor dat Sint-Niklaas én Stekene de handen inelkaar slaan om dit fietspad samen, en binnen deze legislatuur, te realiseren. Meteen een mooi voorbeeld van een gemeentegrens-overschrijdend project.

Voor de aanleg van dit fietspad kan beroep gedaan worden op een fors aandeel subsidies met 40% van de provincie en 40% van het Vlaams Gewest. Het is evenwel aan de lokale overheid (de stad Sint-Niklaas en de gemeente Stekene) om het dossier op te starten. Dat kan gedaan worden door een start- en projectnota die nodig is om aanspraak te kunnen maken op de subsidies.

Image
Gemeenteraadslid van de stad Sint-Niklaas, Sinaainaar Mike Nachtegael die mee ijvert voor een veilig fietspad. De stad heeft reeds middelen voorzien.
Sp.a Stekene en sp.a Sinaai vragen aan de betrokken gemeenten zo snel mogelijk het noodzakelijke overleg op te starten. Het gaat om een technisch en administratief complex dossier, waarbij heel wat tijd nodig zal zijn voor de voorbereiding.

Sp.a Stekene heeft reeds verschillende tussenkomsten gehouden in de gemeenteraad van Stekene m.b.t. dit dossier. Dit met de bedoeling om het Stekense bestuur aan te zetten tot actie. Tot op heden blijft het in echter stil. Op de Stekense gemeenteraad van dinsdag 27 mei komt het dossier een derde keer op de agenda.

Sp.a Sinaai steunt sp.a Stekene in haar actie om beweging in het dossier te krijgen. De stad Sint-Niklaas heeft in elk geval in haar meerjarenplanning voor deze legislatuur al de nodige geldmiddelen voorzien voor het gedeelte van het fietspad op grondgebied Sinaai, en is dus financieel voorbereid. Na het overleg met Stekene kan men hier definitief uit de startblokken schieten, door de opmaak van de start- en projectnota.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

STEKENE. Er komt een nieuwe woonwijk in de Stekense deelgemeente Klein-Sinaai. Dat werd reeds op de gemeenteraad van mei beslist. De ontsluiting van die nieuwe wijk stuit op protest van de buurt....

KLEIN-SINAAI. Door werken is het voetpad in de Koebrugstraat langs beide kanten van de straat onderbroken. Daardoor moeten voetgangers op de rijbaan lopen, terwijl er geen afgebakend stuk is voor...

STEKENE. Het dossier rond de aanleg van een fietspad in de Koebrugstraat zit geblokkeerd. Dat meldt gemeenteraadslid Christophe Creve (sp.a). Hij ijvert al een paar jaar voor een fietspad in die...

STEKENE. Het fietspad langs de Brugse Heirweg en de Koebrugstraat dat de gemeente Stekene wil aanleggen, zal deels door de provincie betaald worden. Omdat het fietspad deel uitmaakt van het ...

STEKENE. De gemeente Stekene trekt 500.000 euro uit voor een fietspad dat Klein-Sinaai tegen 2012 met Sinaai moet verbinden. In tegenstelling tot eerst werd gedacht dat zal de Vlaamse overheid dit...

Marc Fuytier (sp.a Stekene) bij het fietspad dat stopt en fietser op de autoweg stuurt. STEKENE. Er komt (eindelijk) een nieuw fietspad over de Koebrug dat Klein-Sinaai met Sinaai moet...