Deelnemen aan de quiz Provinciestrijd

ImagePROVINCIE/WAASLAND Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de regionale zenders AVS en TV Oost starten in het najaar met de quiz 'De Provinciestrijd'. Oost-Vlaamse verenigingen die hun kennis over Oost-Vlaanderen willen testen, kunnen zich inschrijven tot 31 juli.  

 

Er zijn mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is een bedrag van 3 000 euro, te besteden aan een project van de winnende vereniging en waarvan een reportage zal worden gemaakt voor AVS en TV Oost.  Elke aflevering kan ook een kijker, door het beantwoorden van een kijkersvraag, een prijs winnen. Het inschrijvingsformulier en het wedstrijdreglement zijn te vinden op oost-vlaanderen.be.

 

Bedoeling is om via de quiz niet alleen de kennis over de provincie Oost-Vlaanderen te verhogen, maar ook het 'Oost-Vlaams gevoel' aan te wakkeren. De organisatoren willen immers streven naar een grotere betrokkenheid van de inwoners bij hun provincie. Daarnaast willen ze met deze quiz ook het verenigingsleven in de kijker zetten.

Gedurende 6 afleveringen (Ronde 1) nemen 12 teams van 2 personen het tegen elkaar op. Ze krijgen vragen voorgeschoteld over 10 thema's: dialect, provinciebestuur, erfgoed/aardrijkskunde, specifieke vraag eigen gemeente, natuur, politiek/economie, cultuur, sport, streekproducten en BOV’s (Bekende Oost-Vlamingen)
De teams kunnen punten inzetten per vraag. In het tweede deel van elke aflevering worden er 2 vragen gesteld. De teams mogen zelf hun 'inzet' bepalen volgens de tussenscore die er is.


De 6 winnende teams uit de eerste ronde spelen tegen elkaar in 3 afleveringen (Ronde 2/halve finale). In de laatste aflevering van 'De Provinciestrijd' spelen de 2 overblijvende teams de finale.

 

De wedstrijd staat open voor alle teams van 2 personen die op het grondgebied van Oost-Vlaanderen wonen, minstens 18 jaar oud zijn en ze moeten  een vereniging, club of organisatie vertegenwoordigen met minstens een voorzitter, penningmeester en een secretaris.

 

De Provinciestrijd wordt wekelijks uitgezonden op zondag op AVS en TV Oost vanaf 5 oktober tot en met 7 december 2008 in 10 afleveringen. De uitzendingen zijn ook te bekijken op de websites van de provincie, AVS en TV Oost.

De opnames vinden plaats in de studio van AVS, A. Pégoudlaan 20, 9051 Gent. De deelnemers kunnen maximum 10 supporters meebrengen.


Opnamedatum Ronde 1: 6 september van 9u30 tot 12u30 en van 14 tot 17u
Opnamedatum halve finale en finale: 13 september van 9u30 tot 12u30 uur en van 14 tot 15u30.  De opnames vinden plaats in aanwezigheid van publiek dat is samengestelduit supporters van de teams. Elk team kan 10 personen meebrengen.

 

Inschrijven kan tot 30 juni 2008 met het inschrijvingsformulier dat te vinden is op de website oost-vlaanderen.be. Uit de inschrijvingen wordt een eerste selectie gemaakt van 20 teams van 2 personen. Deze selectie gebeurt door een vertegenwoordigers van de provincie, AVS en TV Oost.
Deze selectie gebeurt op basis van volgende criteria:

•ï€ evenwichtige verspreiding over het grondgebied van Oost-Vlaanderen;
•ï€ verscheidenheid van de verenigingen;
•ï€ zinvolheid van het project waaraan de geldprijs zal besteed worden;
•ï€ profiel van de kandidaten en de vereniging

 

De selectie is niet aanvechtbaar en definitief. Uit de 20 geselecteerde teams worden door lottrekking 12 teams gekozen. De overblijvende 8 teams krijgen een volgorde als reserveteam.De kandidaten van de geselecteerde teams krijgen een vragenlijst toegestuurd met de bedoeling nuttige info te verzamelen die kan gebruikt worden tijdens de opnames.

 

Elk team dat deelneemt krijgt een prijs. De waarde van de prijs is afhankelijk van de behaalde plaats.
Verliezer finale: dagtrip in Oost-Vlaanderen met de leden van de vereniging te kiezen uit de brochure van Toerisme Oost-Vlaanderen, voor een bedrag van maximum 1 700 euro. Verliezers halve finale: wandelbox van Toerisme Oost-Vlaanderen. Iedere deelnemer krijgt een pakket met streekproducten en een info- en promopakket.


De jury is samengesteld uit een vertegenwoordiger van het provinciebestuur, AVS en TV Oost. Bij betwisting van een antwoord/score beslist de jury. D beslissingen van de jury zijn definitief, over de beslissing wordt geen communicatie gevoerd.

 

Elke aflevering kan een kijker door het beantwoorden van een kijkersvraag, een mand met streekproducten winnen, zelf af te halen in het Groot Vleeshuis, Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten aan de Groentenmarkt 7 te Gent. Uit de juiste antwoorden op de kijkersvraag wordt via lottrekking een winnaar gekozen. De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende aflevering en wordt ook persoonlijk op de hoogte gebracht.(Rolf Duchamps)