Ludieke actie op Grote Markt voor aanleg speeltuin

Image
De Grote Markt van Beveren werd plots een grote speeltuin.
BEVEREN. De werkgroep Speeltuin.Beveren is zinnens resoluut door te gaan naar hun doel om in Beveren een grote speeltuin te krijgen. Dat hebben ze vorig weekend op de Grote Markt nog eens bijzonder in de aandacht gebracht door aldaar een ludiek actie te voeren. De werkgroep ontstond binnen het ACW maar wordt gesteund door de Gezinsbond, Jeugdraad en Gezinsraad.

 

De werkgroep Speeltuin.Beveren heeft reeds een idee uitgewerkt aan welke voorwaarden die nieuwe speeltuin zal moeten voldoen en hoe hij een meerwaarde kan zijn voor de wijkspeelpleintjes die er nu al zijn. Het is dus zeker niet de bedoeling dat de gevraagde speeltuin in de plaats moet komen va de kleinere speeltuintjes.

 

De werkgroep Speeltuin.Beveren wil niet bij de pakken blijven zitten en heeft gesteld dat de aanleg zo snel mogelijk moet gebeuren en dat er een bedrag wordt voorzien in de begroting 2009. Bovendien willen ze dat de eerste fase van deze grote basisspeeltuin moet openen in het begin van de Paasvakantie 2010. Daarna willen ze hem jaarlijks uitbreiden.

 

Maar veel reactie is daar nog niet op gekomen en daarom bouwden ze nu op de markt zelf een speelparadijs voor de kinderen. Er was een opblaasbare hindernissenbaan geplaatst en de kinderen konden ook tekenen en knutselen. Aan schepenen Werner Maes en Ann Cools werd een eisenpakket overhandigd. Daarin stond dat het een speeltuin moet zijn waar alle leeftijden aan bod komen. Van peuter, kleuter, lager tot hogere leeftijd.

 

Er werd ook reeds een bevraging gedaan waaruit conclusies konden worden getrokken. De centrale grote speeltuin moet naast speeltuigen ook bos, speelheuvels en een grasplein krijgen. En wat de speeltuigen betreft, wil de werkgroep grote avontuurlijke tuigen. Johan Reyns van de werkgroep wees er op dat Beveren een grote gemeente is die veel infrastructuur heeft op vlak van sport en cultuur maar voor de jeugd is er momenteel weinig voor handen. De werkgroep wil nu dat er concrete plannen komen en gebeurt dat niet dan zullen de acties verder gezet worden. (ROLF DUCHAMPS)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. De werkgroep Speeltuin Beveren van het ACW heeft belangrijke speeltuinplannen. En niet voor een kleine speeltuin want die zijn er voldoende in de verschillende wijken. Zij willen een grote...