Oog voor degelijk sportbeleid

Image
Schepen Réno Martens sprak over het sportbeleid in Stekene.
STEKENE. Schepen van sport Réno Martens keek ter gelegenheid van de verkiezing van de sportfiguren 2008, diepen in het sportleven van zijn gemeente. Hij zette zich voor een dualiteit: "om aan sport te doen, moet je gezond zijn en langs de andere kant moet je aan sport moet doen, om gezond te zijn, gezond te worden of te blijven". Maar het gaat er om dat in de gemeente aan sport gedaan wordt en de schepen keek daarbij niet alleen naar de competitiesporter, maar ook graag naar de recreatieve sportbeoefenaars.

"Als men maar aan sport doet, om gezond te zijn, te worden of te blijven" , zo stelt hij. Aan sport doen kan door zovele Stekenaren gebeuren omdat er verenigingen zijn. "Ik wil dan ook alle bestuursleden, en met hen alle medewerkers, van de vele Stekense sportverenigingen van harte te feliciteren, maar tegelijkertijd ook te bedanken om hun steeds blijvende inzet die zij betonen voor hun vereniging, om deze te besturen, bij te sturen, aan te sturen.  Het is vaak een "bij-job", naast het dagelijks werk.  Zij genieten allen mijn volle waardering."

Dat zovele Stekense sportverenigingen goed kunnen draaien is ook een gevolg van een goed werkende sportdienst. De dagelijkse inzet die daar vanuit gaat is van onschatbare waarde voor de Stekense sport. De sportschepen, nog niet zo heel lang in dit departement aanwezig keek terug naar de eerste ervaringen: " Ik stelde mij de vraag wat onze sportdienst zo allemaal doet. Zo voor de vuist weg kan ik volgende bezigheden opsommen : schoolsportklassen, seniorgym, kleutersportkampen, paassportkampen, medewerking aan de grote Stekense scholencross en atletiekmeeting en ga zo maar door.  Ik ga al deze onderdelen niet in detail bespreken, maar één constante is hier wel terug te vinden: het voortdurend aangeven van sportstimulansen, en dit naar diverse bevolkingscategorieën, van jong naar minder-jong, tot stilaan-ouder-wordende Stekenaren. Maar alle met dezelfde doelstelling: sporten is gezond voor lijf en leden. Aan sport doen om gezond te zijn, te worden of te blijven" 

Maar, wat kan een sportdienst aan sportpromotie doen, zonder goede en voldoende sportaccommodatie ? Stekene beschikt momenteel over een 2-tal gemeentelijke sporthallen, naast enkele sportzalen in scholen. "Tot onze grote vreugde moeten wij vaststellen dat dit te weinig is wat wil zeggen dat er veel aan sport wordt gedaan. Vele verenigingen moeten dan ook vaak zoeken, met veel knip- en plakwerk, om hun sport, hun training, hun matchen vlot te kunnen organiseren.  En dat is een probleem ! Maar problemen zijn er om te worden opgelost ! Er zijn reeds plannen om aan uitbreiding te doen, een meer-dan-verdubbeling van de sportaccomodatie te Stekene-centrum.  Het zijn mooie plannen, met vele nieuwe sportmogelijkheden, meegaande met de vereisten en noden van deze tijd. Natuurlijk is dat ook ‘mooi geld’, dat daar voor nodig is. Het is nu zoeken naar aanvaardbare consensus, van ‘voor wat, hoort wat’", aldus schepen, Réno Martens.

Hij voegde daar terecht aan toe dat het gemeentebestuur daarbij zal luisteren naar de adviezen van de Stekense sportraad, een adviesraad bestaande uit sportdeskundigen, die hun eisen en verwachtingen kunnen ventileren naar het bestuur. En Réno Martens deed een belofte: "Ik wil dan ook, als schepen van sport, mijn uiterste best doen om, weliswaar binnen de budgettaire mogelijkheden van onze gemeente, deze mooie uitbreiding van onze Stekense sportaccommodatie te verdedigen binnen het college en ik durf hiervoor te rekenen een sportief mee-denken van mijn collegegenoten." 

De schepen was vol lof over het enthousiasme in de sportraad,die nu wordt geleid door Frits Verstraeten.De bestuursleden begeesteren volgens Réno Martens het Stekense sportbeleid en dat geeft hem alvast een hartverwarmend goed gevoel, waarvoor hij oprechte dank en veel respect heeft. Hij stuurde die dank en dat respect ook naar Etienne Emmanneel, die het na 11 jaren voorzitterschap tijd vond om de fakkel door te geven aan anderen.  En tot de nieuwe voorzitter Verstraeten zei hij: "Je bent goed begonnen, samen met een nieuwe, jonge ploeg enthousiastelingen. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen Stekene nog vele sportieve jaren kunnen bezorgen." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Frits Verstraeten die de verkiezing organiseerde vanuit de Sportraad.STEKENE. In de parochiezaal te Kemzeke werd door de Sportraad en de sportdienst de jaarlijkse verkiezing van de sportfiguren 2008...

Het uitgewerkt gedicht wordt overhandigd aan weduwe De Bliek.STEKENE/KEMZEKE. Ter gelegenheid van de sportlaureatenhuldiging werd in Kemzeke hulde gebracht aan wijlen Andre De Bliek, die in 2008...