Hulde sportlaureaten bewees het: Beveren is supersportgemeente

Image
De Beverse belleman leidde de sporthulde in.
BEVEREN . De hulde van meer dan 220 sportkampioenen in de sporthal van Melsele, heeft het bewezen hoe intens en welk hoog niveau er in Beveren aan sport wordt gedaan. Beveren is al meer dan dertig jaar een heuse sportgemeente. Dat is algemeen bekend maar momenteel is het toch naar het niveau van 'supersportgemeente' geëvolueerd. Het was de Beverse belleman die de sportlaureatenhulde voor het seizoen 2009 opende.

Een goede 30 jaar geleden overhandigde de toenmalige minister Rika De Backer op het kasteel Cortewalle de trofee van ‘Sportgemeente’ aan burgemeester Marcel van der Aa.
Toen werd er gezegd: dat die prijs het symbool was van zeer veel inspanningen ten velde door een groot aantal medewerkers. En het klonk als hemelse muziek in de oren toen zij daar ook aan toevoegde dat het aantal mensen dat aan sport deed vrij hoog was en gespreid over alle lagen van de bevolking. “Eveneens is deze prijs de beloning voor de uitgebreide sportinfrastructuur die de gemeente rijk is”, aldus nog Rika De Backer.

Nu, dertig jaar later gelden die woorden nog steeds maar dan wel op vlak van een supersportgemeente. Vooral omdat ook dat de deelgemeenten er worden bij betrokken maakt Beveren zo sportgroot. De Melseelse sporthal, waar de laureatenhulde plaatsvond, was 30 jaar geleden bijna voltooid. En ondertussen is ze uitgebreid, gegroeid in een echt sportcomplex.
Beveren sportgemeente werd met de kampioenenhulde nog maar eens geïllustreerd.

Image
De atleten van ‘De Bron’ beleefden een bijzonder gelukkige en fier dag.
Niet minder dan 211 sporters haalden een titel binnen en daarvan zijn er zelfs 62 die BK werden, 3 zijn Europees kampioen geworden en voor 3 lag er een wereldtitel weg. Met de afgevaardigden en trainers van de clubs er bij was de sporthal gevuld met bijna 400 genodigden. Om het modern te zeggen dit was een mega-sportlaureatenhulde. Ook de schepenen Dirk Van Esbroeck en Katrien Claus waren daar getuige van.

Het is te danken aan het gemeentelijk beleid dat Beveren een sportgemeente is.  Na het oprichten van gemeentelijke sportdiensten werd in de gemeenten op vlak van sport een degelijke structuur gestoken en dan kwam de infrastructuur met het bouwen van sporthallen en zwembaden.  In veel gemeenten is dat hoofdstuk voorbij. In Beveren niet, want voortdurend moet hier de infrastructuur worden uitgebreid. Nieuwe sporthallen, een nieuw zwembad, en veel vernieuwingen zoals er thans een te wachten staat voor het atletiekterrein.
 
En hoe komt dat? Omdat Beveren een supersportgemeente is en dat is ook dank zij al die clubs die fantastisch werk leveren. En de sportdienst die zelfs al de kleuters aan het sporten zet; kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, ze komen allemaal aan de bak.
Een leuze is hierbij altijd: “ Zoveel mogelijk mensen zo regelmatig mogelijk te laten bewegen en te laten sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden”. En precies daarin groeien de kampioenen.

Image
De aanwezigen kregen een viertal demonstraties van Beverse verenigingen die gevechtsporten beoefenden.
De voorzitter van de Sportraad, Luc De Maere, legde ook een juiste klemtoon toen hij dank zegde tot iedereen die de sportkampioenen omringen. "Kampioen worden doe je niet alleen. Zonder de hulp van trainers, begeleiders, bestuursleden,  medewerkers en vrijwilligers in de clubs, ouders en familieleden, medesporters ... haal je geen prestaties. Je mag nog zo getalenteerd of sportief aangelegd zijn, zonder al die mensen en hun steun kom je nergens", aldus De Maere.

Vermits 2009 door BLOSO in het teken van de Oosterse Gevechtssporten werd geplaatst, vond de sportraad er onmiddellijk een gepast thema in als omlijsting van de kampioenenviering.  Verschillende clubs verleenden hun medewerking. Zij werkten het voorbije jaar aan prachtige demo’s die zij nu voorstelden. Dat waren Muay Thai Boran, Tai Jutsu Saigen, Kon. Judoclub, All Style Self Defense, Ki-Jin Aikido en Contact Karate. Zij brachten heel wat gesmaakte demonstraties en illustreerden de grote verscheidenheid die de gevechtssporten in de gemeente hadden.          

De kampioenen hulde begon erg sympathiek omdat de sportraad er voor geopteerd had dat de bewoners van De Bron, die deelnamen aan de Special Olympics in Bergen, het gala mochten openen. Het waren atleten die kwomen uit De Bron, een voorziening van het OCMW, naast Hof ter Welle. De Bron is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap. Er is een dagcentrum voor 15 personen en in een tehuis zijn er 30 personen.
Bij die bewoners zijn er 8 die met succes hebben deelgenomen aan de Special Olympics die in 2009 plaatsvonden in Bergen. Er waren daar 3.200 deelnemers.

Hier de Beverse laureaten:
Gunter Baetens: 3de plaats 1500m
Wim Van Den Bergh: 3de plaats 100m
Dany Smet: 5de plaats 100m
Carine Bombeke: 3de plaats 100m rolwagen
Marc Smet: 5de plaats 25m vrije slag
Leo Van Laere: 5de plaats 25m vrije slag
Hans De Vos: 6de plaats 25m vrije slag
Els Van Lierde:1ste plaats 25m vrije slag

Image
de gewestelijke kampioenen

gewestelij kampioen

Dat bij de gewestelijke kampioenen 8 biljarters bij zijn wijst er ook op dat deze sport via de Beverse Biljart Federatie nog steeds een serieuze betekenis heeft. De gelauwerd op gewestelijk vlak waren:

voetbal
Ploeg gewestelijke Uefa’s KSK Beveren:
Ploeg miniemen Eendracht Verrebroek:

Atletiek Volharding: Cerpentier Femke, Winnaar WDK Benjamin

schutters:
Slaets Sam, Schutters Leeuwen: Kampioen Categorie A Miniemen handboog Compound
Van Der Sijpt Bodhi, Schutters Cordysport:  Kampioen categorie B Miniemen Handboog Compound
Van Der Venne Rubben, Schutters St. Barbara: Kampioen categorie B Miniemen Handboog Recurve
Maerevoet Jordy, Schutters Cordysport: Kampioen categorie A Kadet Handboog Compound
Maerevoet Franky, Schutters Cordysport: Kampioen categorie Hoge Vogels Handboog Compound
De Vos Freddy, Schutters Rust Roest:  Kampioen categorie Heren D Handboog Compound
Van Nieuwenhove Raf, Schutters Cordysport: Kampioen Categorie Heren A Handboog Compound
Van Moere Roald, Schutters Leeuwen: Kampioen categorie Zonder Vizier Handboog Compound

gevechtsport:
Nsa Kundo Joachim, Saigen: Waasland Kampioen te Belsele miniem Heren beginners + 34 kg

Beverse biljartfederatie
Arango Erika, Handicap kampioen van Groot-Beveren
Van Mele Franky: 7e klasse vrijspel klein biljart ; 4e klasse drieband match biljart
Van Vossel Danny: 4e klasse vrijspel klein biljart
De Witte Tamara: 6e klasse bandstoten klein biljart
De Witte Franky: 5e klasse bandstoten klein biljart
Rotthier Tom: 6e klasse drieband klein biljart
Noppe Robert: 3e klasse drieband klein biljart
Van Vosselen Christoph:  1e klasse drieband klein biljart

volleybal
Ploeg VC Beveren- Dames, Afgevaardigde: De Roeck Hilde (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Nele Deyaert tijdens het gelegenheidsinterview in de Melseelse sporthal waar haar carrière begon als speelstertje van Basics Melsele.BEVEREN.De gemeentelijke sportraad heeft basketspeelster Nele...

BEVEREN.De hulde van de sportlaureaten van Beveren bracht alle provinciale kampioenen samen uit het basket, de zwemsport, het volleybal, judo, atletiek, boogschieten, voetbal en turnsport....

Directeur Rudi Leys van de sportiefste school, mocht vertellen wat er nu met de 1000 euro op zijn school kan gebeuren op vlak van de sport. Schepen Claus luistert aandachtig mee.BEVEREN. Tijdens de...

BEVEREN. In Melsele in sporthal ’t Wit Zand was heel wat talent verzameld uit de Belgische kampioenenwereld. De aanwezigheid daarbij van zeer veel jongeren wijzen een rooskleurige toekomst...

Schepen van sport Dirk Van Esbroeck feliciteert Nick Ramael van Contact Karate voor zijn Europese titel.BEVEREN. De Gemeentelijke sportraad mocht voor 2009 drie Europese kampioenen en evenveel...

BEVEREN. Ter gelegenheid van de huldiging van de sportkampioenen werd door de sportraad ook aandacht besteed aan de sportverdienstelijke figuren van de voorbij sportjaren. Dit jaar ging de eer naar...