Luc Maes wil wat anders dan Saeftinghedok

Image
De Beverse schepen Luc Maes heeft vraagtekens bij het Saeftinghedok en wiil debatteren over alternatieven.
BEVEREN/ HAVEN.De Beverse schepen en provincieraadslid Luc Maes (Open VLD) heeft een open brief gezonden naar de liberale ministers in de Vlaamse regering en ook naar zijn partijvoorzitter Bart Somers. De aanleiding is de visie die Luc Maes heeft omtrent de aanleg van het Saeftingedok. Hij staat daar sceptisch tegenover, vooral omwille van de mobiliteit. Ook zijn Wase partijgenoot Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren, heeft al meermaals vragen gesteld bij dit nieuwe getijdendok.

"De huidige drastische terugval van de haventrafieken bewijst nogmaals de kwetsbaarheid van onze veel te eenzijdige keuze voor transport, overslag en logistiek. Als we niet oppassen met deze eenzijdige uitbreiding zou de Antwerpse regio bij nieuwe zware crisissen in de toekomst het 'Charleroi van Vlaanderen' kunnen worden.", aldus Luc Maes.
 
Maes wil het debat over de gigantische middelen die waarschijnlijk gebruikt zullen worden voor het Saeftinghedok heropenen en een nieuw, toekomstgericht, denkspoor aanreiken. Hij doet dat in het licht van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. 
 
Luc Maes stelt dat de Vlaamse regering heeft, heeft bij monde van de Minister-President, altijd gesteld dat deze legislatuur geen beslissing meer wordt genomen over de mogelijke bouw van het Saeftinghedok in de Waaslandhaven. In Antwerpse havenkringen en in het Waasland vermoeden velen dat deze beslissing op de onderhandelingstafel zal liggen van de nieuwe Vlaamse regering. In de Antwerpse geesten is deze beslissing zelfs al genomen.

Hij ziet ook heel wat nadelen op gebied van mobiliteit. "Op gebied van mobiliteit versmachten we nu al in onze regio door de drukte op de weg. Bij een sterk toenemende trafiek, als het nieuwe dok echt een succes zou worden, zal ook de Oosterweelverbinding niet toereikend zijn of zal de congestie verschuiven naar andere kritieke punten. Ook het alternatief van massaal vervoer over het water of per spoor zal veel nieuwe spoorinfrastructuur noodzakelijk maken. Kijk maar in Nederland naar de Betuwelijn en de heropening van de 'IJzeren Rijn', hoe moeilijk dit maatschappelijk nog aanvaard wordt.", stelt Maes.

De Beverse schepen heeft ook voor de kwetsbaarheid van de haventrafieken in de huidige economische crisis. De Antwerpse Haven verwacht een daling van de tonnages met 15% voor 2009. Alleen al met het verre oosten verdwenen op enkele maanden tijd vijf van de dertien vaste containerlijndiensten. De werkloosheid bij de dokwerkers is op korte termijn geëxplodeerd en de transportsector heeft het bijzonder moeilijk. "Zelfs indien deze zware wereldcrisis snel zou wijken bewijst de huidige evolutie onze kwetsbaarheid door al te eenzijdig in te zetten op transport en logistiek. We moeten zelfs opletten dat de Antwerpse regio bij een volgende zware crisis nog grotere klappen zal krijgen. Sommige regio’s in het zuiden van het land bewijzen vandaag nog de risico’s van een veel te éénzijdige economie. Alles inzetten op transport en logistiek stelt ons aan dezelfde risico’s bloot."

De Vlaamse regering plant opnieuw heel veel uitgaven voor haveninfrastructuur. Het optimaliseren van bestaande havenstructuur is uiteraard nodig en Luc Maes kan achter een tweede sluis voor de Waaslandhaven en in Terneuzen staan. Maar de aanleg van het Saeftingedok is wat anders voor hem: "De gigantische ruimte en middelen voor Saeftinghedok kunnen we volgens mij beter anders gebruiken om nogmaals dure vergissingen te vermijden. De economische ommezwaai die we meemaken maakt groeiprognoses op basis van het verleden onbetrouwbaar. De peperdure flop met het Doeldok ligt mij nog vers in het geheugen. Het dok werd nooit gebruikt!"

investeren rond energie

Hij stelde voor om een onderzoek op te starten naar de haalbaarheid van een 'New Energy Valley' in deze zone van de Waaslandhaven, een zone die trouwens oorspronkelijk voor industriële activiteiten voorzien was. "Vlaanderen kan de middelen voor het nieuwe dok beter gebruiken als investeringssteun aan bedrijven die geloven en investeren in deze toekomstgerichte sectoren. De federale overheid zou ook hiervoor kortingen kunnen geven op de zware parafiscale lasten op onze Belgische lonen. Waarom voorzien we hier geen productiezone voor PV panelen, thermische zonnecollectoren, grote en kleine windmolens of turbines voor waterkracht. We zullen nog massaal van deze producten nodig hebben willen we echt een afbouw van onze energievoorziening met fossiele brandstoffen stimuleren, willen we echt onze CO2 uitstoot drastisch terugdringen. Het tekort aan productiecapaciteit is enorm. Wase Wind heeft aan de E17 bijna drie jaar moeten wachten op hun bestelling van twee nieuwe windmolens. Ook op fotovoltaïsche zonnepanelen moet je vandaag een tijdje wachten terwijl de beste kwaliteiten moeilijk verkrijgbaar zijn. Het zou een enorme exportsector zijn omdat de hele wereld zal moeten overstappen op schone elektronen."

Denemarken heeft twintig jaar terug massaal ingezet op windmolens en heeft hiermee vandaag zijn beste exportproduct. Twee jaar terug wist Duitsland het Amerikaans beursgenoteerd bedrijf First Solar aan te trekken voor een vestiging in het vroegere Oost-Duitsland. Vandaag werken er al meer dan 600 mensen.

Luc Maes legde dat alles voor aan zijn partijgenoten van Open VLD, die in het kader van de verkiezingen in juni het debat zullen moeten voeren in d e verkiezingscampagne. "Een debat dat nodig zal zijn om na 7 juni de juiste keuzes te maken, in het belang van Vlaanderen, in het belang van onze economie en in het belang van een beter leefmilieu, om de CO2 uitstoot sterk terug te dringen zonder onze welvaart drastisch te moeten terugschroeven", zo luidde het besluit van Luc Maes. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

"Saeftinghedok bedreigt leefbaarheid van Beveren"

BEVEREN. Binnenkort kiest de Vlaamse regering een voorkeursbesluit omtrent extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen. Vlaams minister Ben Weyts liet in januari al weten te...

Spandoeken tegen Saeftinghedok

ANTWERPEN/DOEL. Eerder deze week verschenenn op de Antwerpse ring  spandoeken met de tekst 'Saeftinghedok = stilstand', een protest tegen de plannen van het Saeftinghedok en de daaraan gekoppelde...

Steun voor Maes' visie tegen Saeftingedok

BEVEREN. Het was te verwachten dat er reactie ging komen op de visie en het pleidooi tegen het Saeftingedok, welke schepen Luc Maes kenbaar maakte en via een open brief naar de liberale Vlaamse...

Groen! predikt verzet tegen Saeftinghedok

Politicus Jos Stassen wil de strijd aanbinden tegen het SaeftinghedokWAASLAND. In een persmededeling zegt Groen! dat al wie ijvert voor de Wase polders en polderdorpen, zich moet verzetten tegen het...