Steun voor Maes' visie tegen Saeftingedok

BEVEREN. Het was te verwachten dat er reactie ging komen op de visie en het pleidooi tegen het Saeftingedok, welke schepen Luc Maes kenbaar maakte en via een open brief naar de liberale Vlaamse ministers stuurde.

Bruno Stevenheydens (Vl B) wees naar de indrukwekkende impact die het nog niet afgewerkt Deurganckdok heeft op de mobiliteit. "Nog eens een containerdok in de Waaslandhaven is nefast voor de mobiliteit. Momenteel kanten vele duizenden Antwerpenaren zich tegen het huidige tracé van Oosterweelverbinding. Alle sympathie voor het verzet tegen het huidige milieubelastende tracé! Maar een bijkomend containerdok zadelt niet enkel het Waasland, maar ook Antwerpen op met een blijvend verkeersinfarct. Hopelijk beseft men dat in Antwerpen ook!"

Stevenheydens noemt het fileprobleem in de regio vandaag één van de belangrijkste problemen. Morgen dreigt het gevaar dat dit probleem, eens het Deurganckdok op volle capaciteit draait, onoplosbaar is. "Met een Saeftingedok staan we misschien voorgoed stil en dreigt het gevaar dat onze regio niet enkel verkeersonleefbaar maar daardoor ook economisch kwetsbaar is geworden."

Het Saeftingedok is volgens Vlaams Belang niet enkel omwille van de mobiliteitsproblemen waanzinnig. De vele natuurcompensatiegebieden, als gevolg van de havenuitbreiding, worden er te veel aan. Daarom dat Stevenheydens pleit voor: " Laat ons de landbouw in onze regio behouden. Waar er ruimte beschikbaar is kan er best geïnvesteerd worden in alternatieve energie, maar de steun aan kernenergie en het behoud van de centrale in Doel, de steun aan de landbouw en tenslotte het behoud van Doel is prioritair."

Het pleidooi van Maes mag volgens de volksvertegenwoordiger van Vlaams Belang, niet beperkt blijven tot een open brief in zijn eigen partij. "Beveren en het Waasland dienen dringend met een gezamenlijk verzet tegen het Saeftingedok voor de pinnen te komen", zo stelt hij.

VZW Red De Voorkempen

Ook vanuit de vzw 'Red de Voorkempen' kwam er reactie. Dirk Weyler vond dat de visie van Luc Maes aansluit bij de brief die hij zelf schreef naar minister Crevits in verband met de logistieke ontwikkelingen en de vraag naar een kosten- batenanalyse en de  mobiliteitsstudie betreffende het Saeftingedok. Hij pleit voor een globale mobiliteitsstudie vooraleer het licht op groen wordt gezet voor de bouw van het Saeftingedok. Weyler ziet de gevolgen inderdaad verder dan de Wase regio. Een globale mobiliteitsstudie moet duidelijk maken dat de logistieke hoofdslagader E313 al dit verkeer aan kan. De situatie op de E313 is sterk verergerd sinds de opening van het Deurganckdok, een dok waarvan de mobiliteitseffecten op de hele regio destijds nooit werden berekend. De E-313 vormt, tussen het samenlopen met de E-34 en de aansluiting met de Ring, het meest problematische verkeersknooppunt. Het is het drukste stuk autoweg van het land. De E313 heeft te Ranst-Wommelgem geen reservecapaciteit meer en bij het minste incident zit de zaak er dan ook vast.

In de Voorkempen vraagt men zich af: wat als de volledige in gebruikname van het Deurganckdok er is, de bouw van een Saeftingedok, de bouw van een tweede sluis op linkeroever, waar intussen mee begonnen is en waardoor het activeren van o.a. het Verrebroek wordt opgezet, een uitgebreide luchthaven van Deurne vlakbij… Als dat allemaal is voltrokken dan zit, volgens Dirk Weyler, alles muurvast en wordt de hele regio onbereikbaar en ligt onder meer de economie tegen 2020 lam.

Dirk Weyler: "Wat de verkeerssturing via snelwegen in Antwerpen betreft, blijft er nog één groot project over: het rondmaken van de R1 of de Ring, waarmee er een nieuwe tunnel onder de Schelde komt en het verkeer meer gespreid wordt omdat het dan in twee richtingen kan rijden. 'Red de Voorkempen' was overigens de eerste om deze rondmaking te eisen via de 15.000 bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek rond het Ruimtelijk Structuurplan-Vlaanderen. In het ontwerp was van het rondmaken van de Ring nog geen sprake."

Doel 2020

Jan Creve van Doel 2020  schaart zich ook achter de Open VLD-schepen en stelt dat de extra trafiek die het Saeftingedok zou meebrengen, de regio onmogelijk aan kan. Zelfs niet met een Oosterweelverbinding. Jan citeert: "Volgens Maes moeten we zelfs uitkijken dat de regio in de toekomst niet "het Charleroi van Vlaanderen" wordt. Maes is niet de eerste VLD -er die brandhout maakt van het Saeftingedok. Dat deed voor hem ook al Filip Anthuenis. Nieuw is echter dat Maes zich met een open brief richt tot de top van zijn partij en de VLD-ministers in de Vlaamse Regering."

Het voorstel van Maes om in Doel 'een New Energy Valley' tot stand te brengen, is voor Doel 2020 het dertiende idee in een dozijn over wat er nu eigenlijk in Doel moet gebeuren. Het is vcokgens de actiegroep een  treurige illustratie van het complete gebrek aan een duidelijke visie voor de Antwerpse Linkeroever.

"Zou het niet juist getuigen van visie om éérst grondig na te denken over wàt men in Doel wel of niet wil gaan doen en daar naar te handelen. In plaats van in het wilde weg een historisch dorp af te breken om daarna te denken over wat men met de vrijgekomen ruimte kan gaan aanvangen."

Woensdag barstte de hel weer los in Doel want naar gewoonte: totaal onaangekondigd, om 6u ’s morgens werd begonnen met de afbraak van een twee verdiepingen tellend appartementsblok in Doel. Jan Creve en zijn mensen zagen het weer gebeuren: "Het werd eenvoudigweg ‘kapotgestampt’ op enkele uren tijd. Gevolg: oorverdovend lawaai en stofwolken over het ganse dorp. Is dit dan écht de normale gang van zaken in het Vlaanderen van 2009? Realiseert men zich dan niet dat er nog altijd enkele honderden mensen (legaal!) wonen in Doel? Dat daar kinderen en ouden van dagen bij zijn? Is minister-president Peeters dan echt de mening toegedaan dat de Doelenaars die nog in Doel wonen dit zelf hebben gezocht? Dat men totaal geen rekening moet houden met deze mensen gewoon omdat ze het liefst in hun dorp, dat nog altijd woongebied is, blijven wonen."

In Doel bekijken ze alles ook in het perspectief dat er een spectaculaire terugval is in de groei van de Antwerpse Haven en dat precies dát de Vlaamse overheid juist zou moeten aanzetten tot voorzichtigheid. Er is volgens Doel 2020 géén maatschappelijk draagvlak voor de vernietiging van het dorp Doel. Er zijn evenmin economische of financiële argumenten.

"Om die redenen moet de afbraak van Doel onmiddellijk stoppen", besluit Jan Creve. "En moet er grondig nagedacht worden over àlle mogelijkheden. Een aanzet daartoe werd vorige week nog gegeven door de Erfgoedgemeenschap Doel met haar publicatie over 'een dorp in de haven'." Hoe dan ook Doel 2020 stelt vast dat er toch politieke twijfel komt over de aanleg van het Saeftingedok. ,(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

"Saeftinghedok bedreigt leefbaarheid van Beveren"

BEVEREN. Binnenkort kiest de Vlaamse regering een voorkeursbesluit omtrent extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen. Vlaams minister Ben Weyts liet in januari al weten te...

Spandoeken tegen Saeftinghedok

ANTWERPEN/DOEL. Eerder deze week verschenenn op de Antwerpse ring  spandoeken met de tekst 'Saeftinghedok = stilstand', een protest tegen de plannen van het Saeftinghedok en de daaraan gekoppelde...

Luc Maes wil wat anders dan Saeftinghedok

De Beverse schepen Luc Maes heeft vraagtekens bij het Saeftinghedok en wiil debatteren over alternatieven.BEVEREN/ HAVEN.De Beverse schepen en provincieraadslid Luc Maes (Open VLD) heeft een open...

Groen! predikt verzet tegen Saeftinghedok

Politicus Jos Stassen wil de strijd aanbinden tegen het SaeftinghedokWAASLAND. In een persmededeling zegt Groen! dat al wie ijvert voor de Wase polders en polderdorpen, zich moet verzetten tegen het...