Vlaams Belang wil af van provincies

GENT. De Oost-Vlaamse provincieraadfractie van het Vlaams Belang heeft maandag een motie ingediend, gericht aan formateur Kris Peeters, voor de komende provincieraad van 8 juli. In de motie vraagt initiatiefnemer Tanguy Veys om bij de onderhandelingen over een regeerakkoord werk te maken van de afschaffing van de provincies.  

"De provincies zijn het bestuursniveau waar op dit moment de grootste stijging aan nieuwe belastingen en aantal ambtenaren is vast te stellen.", begint Veys zijn betoog om de provincies naar de eeuwige politieke velden te sturen. "De provincies geven samen ongeveer 900 miljoen euro uit, waarvan 60% naar werkings- en personeelskosten gaan. De provincies moeten afgeschaft worden. De provincies hebben geen bevoegdheden die niet overgenomen kunnen worden door de andere niveaus." Volgens Veys daalt de kostprijs en verhoogt de efficiëntie door de bevoegdheden van de provincies te verdelen over Vlaamse overheid en de gemeenten. Als extra motivatie verwijst Veys naar een onderhandelingsnota van Kris Peeters waar die pleit voor minder bestuurlijke verrommeling door een interne staatshervorming. In die nota is enkel sprake van een inkrimping van de provincieraad in het kader van hertekening kantons. Dat gaat voor het Vlaams Belang echter niet ver genoeg. De partij wil komaf maken met de provincies. 

"De partij staat trouwens niet alleen. Zo heeft Open VLD onlangs nog duidelijk stelling genomen voor de afschaffing van de provincies, is ook Lijst Dedecker voorstander van de schrapping en steunen zelfs de jongerenorganisaties van N-VA en Groen! het opdoeken van de provincies.", klink het nog. (mb)

 

 

Lees ook:

PROVINCIE/WAASLAND Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de regionale zenders AVS en TV Oost starten in het najaar met de quiz 'De Provinciestrijd'. Oost-Vlaamse verenigingen die hun...