"Enige kennis van zaken is welkom"

ImageBEVEREN. Vorige week nam de Vlaamse regering het voornemen om de subsidies voor energieopwekking via zonnepanelen stelselmatig af te bouwen. Johan Vande Lanotte (sp.a) haalde daarop fel uit naar de regering. Hij vond het niet kunnen om te besparen om energiebesparende maatregelen terwijl er een energiecrisis op komst is. De Beverse schepen voor energiebeleid Luc Maes ergert zich sterk aan die kritiek en verwijt op zijn beurt Vande Lanotte een gebrek aan kennis in deze materie.

"Door de voortdurende prijsdalingen van PV-panelen de laatste jaren is er meer en meer sprake van zware oversubsidiëring. Ik heb reeds op een veertigtal voorlichtingsavonden over energiebesparing gesproken en ik maak steeds een duidelijke kosten baten analyse op voor kandidaat investeerders. Ik vergelijk daarbij de netto investeringskost (na aftrek van de fiscale recuperatie) met alle toekomstige opbrengsten en besparingen aan elektriciteit. Van alle toekomstige baten bereken ik de netto actuele

Image
De Beverse schepen van energie Luc Maes ergert zich aan de kritiek van Johan Vande Lanotte op de vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van fotovoltaïsche zonnecellen.
waarde of de waarde in euro’s van vandaag.", legt Luc Maes uit. "Wie vandaag investeert in een PV-installatie krijgt voor elke euro netto investering ongeveer 4,25 euro terug, rekening houdende met een prijsstijging van elektriciteit van 5% per jaar. Van deze 4,25 euro komt er ongeveer 2 euro uit de besparing van elektriciteit en 2,25 euro uit subsidies en groene stroomcertificaten. Het is dus niet meer dan normaal dat de zware oversubsidiëring stilaan wordt afgebouwd. Voor een stuk is het verworden tot het uitdelen van een mooi cadeau aan mensen die het best kunnen betalen. Vergeet daarbij niet dat alle elektriciteitsverbruikers 20 jaar lang zullen meebetalen aan deze groene stroomcertificaten."

Volgens Maes hebben de subsidies voor zonnepanelen een averechts effect op de kostprijs. Zonnepanelen zouden door oversubsidiëring 10% teveel kosten, waardoor een deel van de subsidies naar producenten en installateurs gaat. "Minder subsidies zal tot scherpere prijzen leiden zodat het rendement voor de kandidaat investeerder nog altijd redelijk blijft. Nieuwe efficiëntere en goedkopere productiemethoden zullen de bovenhand halen.", aldus Maes.

Alternatieve energieproductie is het stokpaardje van de Beverse schepen voor energie maar "de overheid mag niet overdrijven in de marktverstoring en in tijden van crisis moeten de schaarse middelen efficiënter gebruikt worden". Maes is duidelijk als hij Johan Vande Lanotte hoorde foeteren over de de vermindering van de fiscale aftrekbaarheid van fotovoltaïsche zonnecellen: "Mijnheer Vande Lanotte wordt daarbij duidelijk niet geremd door veel kennis van zaken." (mb)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Luc Maes heeft wel een bijzondere band met het leefmilieu. Dat is al dikwijls gebleken uit de initiatieven die hij voor de gemeente uittekende, uitvoerde en ondersteunde. De Beverse...

BEVEREN. Provincieraadslid Luc Maes uit Beveren heeft vorige week in de provincieraad een agendapunt ingediend om een laagdrempelige en geautomatiseerde gebruiksinfrastructuur voor fietsen uit te...

ZWIJNDRECHT. In het gemeentelijk milieubeleidsplan 2007-2013 van de gemeente wordt  het terugdringen van het energieverbruik en het stimuleren van duurzaam energiegebruik in de gemeentelijke...

Schepen Luc Maes aan de Beverse beekBEVEREN. De provincie heeft de beken die onder haar bevoegdheid vallen allemaal geruimd en dat stemde schepen van openbare werken Luc Maes tevreden. De schepen...

Dit huis heeft al meerdere jaren de zonnepanelen op het dak.ZWIJNDRECHT. Zoals we reeds aankondigden zal de gemeente Zwijndrecht de toelage verminderen voor de aankoop en plaatsing van...

De bedrijvenzone van Katoen Natie in Waaslandhaven.KALLO. Vlaams minister-president Kris Peeters bracht zaterdag en bezoek aan Katoen Natie dat werk maakte van het bouwen van het grootste...