Zonnepanelen op dak sporthal Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT. In het gemeentelijk milieubeleidsplan 2007-2013 van de gemeente wordt  het terugdringen van het energieverbruik en het stimuleren van duurzaam energiegebruik in de gemeentelijke gebouwen, als doelstelling opgenomen. Zo is de actie ontstaan die zich 'Gemeentelijke bouwprojecten scannen op energiezuinigheid' noemt en als verdere omschrijving het ook heeft over 'Gemeentelijke nieuwbouw- en verbouwingswerken scannen  op energiezuinigheid. En waar het mogelijk is zullen zonnepanelen en zonneboilers worden geïnstalleerd in de eigen infrastructuur'.

Naar aanleiding van deze doelstelling werd door de gemeentelijke diensten nagegaan welke gemeentelijke gebouwen in aanmerking komen voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Na overweging van diverse factoren zoals de oriëntatie van het dak, de schaduwinval op het dak, het verbruik van het gebouw en de dakstructuur, werd geopteerd voor de sporthal.
De in het bestek voorgestelde PV-installatie (PV staat voor Photo Voltaic cells of gewoon zonnepanelen)) kan jaarlijks 8 694 kWh produceren.
Rekening houdend met de geraamde kostprijs, de subsidiemogelijkheden en de groene stroomcertificaten en afhankelijk van de tariefprijs voor elektriciteit, ligt de terugverdientijd tussen 12,74 en 13,50 jaar.
Ook de winst na 20 jaar werd berekend en die wordt geschat op een bedrag tussen de 28.260 euro en de 33.475 euro. Maar de opdracht uitvoeren zal 63.391 euro kosten. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Dit huis heeft al meerdere jaren de zonnepanelen op het dak.ZWIJNDRECHT. Zoals we reeds aankondigden zal de gemeente Zwijndrecht de toelage verminderen voor de aankoop en plaatsing van...

STEKENE. De oppositie in de Stekense gemeenteraad, en meer bepaald de sp.a,, bekritiseerd de meerjaren plannen en het budget voor volgend jaar. Dat er een aantal plannen voor de deelgemeenten...

De bedrijvenzone van Katoen Natie in Waaslandhaven.KALLO. Vlaams minister-president Kris Peeters bracht zaterdag en bezoek aan Katoen Natie dat werk maakte van het bouwen van het grootste...

BEVEREN. Vorige week nam de Vlaamse regering het voornemen om de subsidies voor energieopwekking via zonnepanelen stelselmatig af te bouwen. Johan Vande Lanotte (sp.a) haalde daarop fel uit naar de...

STEKENE. Er zit duidelijk een haar in de boter bij de Stekene politiek wat betreft de grote bouwprojecten die de gemeente voorbereid. Enkele weken geleden stelde schepen van sport Réno...

Tekening van de gevels van het nieuwe sportcomplex.STEKENE. Stekene heeft de ambitie om dé sportgemeente van het Waasland te worden. Een nieuwe sportzone met heel wat voorzieningen voor...