Platform "Het Juiste Trace heeft eisen en standpunten rond Oosterweelverbinding

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president Leterme, de ministers Van Brempt, Van Mechelen en Peeters gevraagd de standpunten van het Platform te willen ondersteunen in de onderhandelingen. Het Platform heeft heel wat eisen en standpunten bijeen gezet.

 

Het trace moet tussen het St.-Annabos en Blokkersdijk lopen, bij voorkeur op niveau -1. Dit is de enige manier om Blokkersdijk en het St.-Annabos te vrijwaren. Daarom verdedigt Het Platform het trace "Midden" van Zwijndrecht. De voorwaarde is wel, dat de optimalisatie het trace niet laat opschuiven naar het oosten en zo nog verder het St.-Annabos in.  Het platform is voorstander om de  rechtstreekse verbinding van de Liefkenshoektunnel met de E17, dringend te realiseren. Zij vermoeden trouwens  dat uit de MER-studie zal blijken dat deze voorafgaandelijke aanleg, zeer gunstig zal zijn voor het milieu, de mobiliteitsbeheersing en de economie.


Verder wordt de realisatie van de Liefkenshoekspoortunnel een absolute prioriteit genoemd. De in- en uitritten van de Ring, E17 en N49 naar en van Linkeroever, moeten behouden blijven. Linkeroever mag niet ge?leerd worden. Dit is ook van groot belang voor de hulpdiensten zoals dat ook in het rampenplan voorzien is.  Aan het St.- Annabos mag niet geraakt worden want dat is een  stadsbos en groene bufferzone tegenover de industrie op rechter- en linkeroever.


Bij de aanleg van de verbinding moet het viaduct op rechteroever zo ver mogelijk verwijderd blijven van de Schelde-oever en het concept moet de geluidslast maximaal beperken. Bij dat alles blijft voor het Platform "Het juiste Trace", de leefbaarheid op Linkeroever garanderen, de eerste prioriteit. Tenslotte wordt ook ge?t dat de bevolking op geregelde tijdstippen inspraak krijgt tijdens de duur van het MER-onderzoek en zeker v????de definitieve vastlegging van een trace. (F)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. "Wij voelen ons belogen en bedrogen", aldus woordvoerder Danny Van Hove van het "Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht". Het comite ijvert voor...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...