Actiecomite van Zwijndrecht en Linkeroever op bezoek bij minister Van Brempt

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan Vlaams Minister Katleen Van Brempt, een unieke gelegenheid om hun verwachtingen en hun eisen over te maken. Van Brempt is immers bevoegd voor mobiliteit.

De beslissing over het tracé dat uiteindelijk zal genomen worden voor de "Oosterweelverbinding", komt dichterbij en daarom wilde men vanuit de actiecomite nogmaals aandringen dat de leefbaarheid van Zwijndrecht en Linkeroever niet mag verslechteren.


Ook al zijn de huidige plannen, die worden weerhouden in het MER-rapport, hoopvolle signalen toch  blijven er volgens Danny Van Hove, nog heel wat opmerkingen : veel te veel grondinname, een uitvoering die heel wat overlast zal gaan bezorgen, onder meer door de constructie van een brug en volgens het comite eveneens nutteloze tolpleinen. Vergeten wij tot slot niet de ganse problematiek van het sluiten van op- en afritten, die niet alleen de bereikbaarheid maar ook de leefbaarheid van Zwijndrecht ernstig zullen hypothekeren. 


Minister Van Brempt luisterde aandachtig naar de opmerkingen van de Actiecomite en beloofde deze mee te nemen in de verdere besprekingen.  Alhoewel zij op dit moment geen verdere uitspraken mag doen rond dit dossier, verzekerde zij de aanwezigen dat de leefbaarheid van de twee woongebieden een heel belangrijk criterium zal zijn bij de uiteindelijke beslissing. (F)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. "Wij voelen ons belogen en bedrogen", aldus woordvoerder Danny Van Hove van het "Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht". Het comite ijvert voor...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...