Robert Blommaert geen schepen meer

BEVEREN/MELSELE. Op 30 december heeft schepen Robert Blommaert de fakkel doorgegeven aan zijn dorpsgenoot van de CD&V, Dirk Van Esbroeck. Met Blommaert verdwijnt een kleurrijke figuur in het schepencollege maar hij blijft wel zetelen in de gemeenteraad. De schepen met de pijp, zo is hij bij de bevolking best gekend. Wie het politieke leven in Melsele en na de fusie in Groot-Beveren, volgde, weet dat Robert als schepen op meerdere terreinen zijn stempel drukte.

Enkele verwezenlijkingen zullen beslist blijvend vermeld worden in de annalen van de gemeente. Zo was hij, samen met Roger Van Roeyen, de toenmalige gemeentesecretaris eind der jaren zeventig, de drijvende kracht voor de aankoop van het domein Hof ter Saksen.

 

Robert Blommaert werd op 27 december, 63 jaar. Hij liep destijds school in de Sint-Martinusschool en via het Sint-Jan Berchmanscollege in Antwerpen trok hij naar de universiteit in Leuven. Hij werd daarna rijksingenieur bij het Ministerie van landbouw en had er voornamelijk een voorlichtingsfunctie. Zo geraakte hij ook nauwer bij de politiek betrokken en toen hij in 1970 zich op de lijst van Ward Vercauteren zette, werd hij onmiddellijk aangesteld tot schepen.


In Beveren stond toen Marcel Van der Aa aan het roer van een zeer stevige CVP. Hij kon Robert Blommaert overhalen om lid te worden van de CVP. Kwam dan de fusie der gemeenten, waarbij Robert verder schepen bleef. Een ambt dat nu, eind 2004, ten einde liep. Pas nu blijkt welke rijke carrière hij afleverde. Als schepen in Melsele oefende hij de bevoegdheden cultuur, jeugd en sport uit. We horen het hem nog zeggen: Melsele moet een sporthal hebben. Hij nam het initiatief.


Toen Groot-Beveren werd geboren werd Robert Blommaert in de loop der jaren, schepen van  land-en tuinbouw, ruimtelijke ordening, parken en plantsoenen, openbare werken en zelfs nog eens sociale zaken. Hij was het die de gemeentelijke groendienst liet uitbouwen. Met een 5-tal mensen werd gestart en momenteel is dit reeds een kader van circa 35 medewerkers.Het park is nu een echt natuureducatief centrum geworden. Schepen Blommaert kan er fier op zijn. Hij was jarenlang lid van het directiecomite en de Vereniging Voor Openbaar Groen met o.m. de steden Antwerpen, Hasselt en Brugge. Hij was er verslaggever op de jaarlijkse algemene vergaderingen.
Wat Groot-Beveren ook aan hem te danken heeft, zijn de jaarlijkse acties rond de gevel-en voortuinversiering die elk jaar ter gelegenheid van de bloemenmarkt, hun wedstrijd krijgen. De bloemenmarkt zelf, was ook een initiatief van Robert Blommaert.


Op het vlak van openbare werken is het goed om weten dat hij het initiatief destijds nam om tientallen kilometer "gemeentelijke waterlopen", door een ploeg van 8 tot 10 'beekmannen', met de hand te laten ruimen. Om de 3 tot 4 jaar waren ze rond. Het was uniek in Vlaanderen. Zo komt het dat iedereen vol lof is over de waterhuishouding op de Beverse zandgronden. In Vrasene zullen ze het misschien nog wel weten, dat het Robert Blommaert was die de problemen met de wateroverlast, op de weg van de redding zette. Dat deed hij nog v????de laatste gemeenteverkiezingen. Zijn opvolger, schepen Boeye, werkte alles verder uit.


Robert Blommaert was eigenlijk altijd een erg populair man. Dat bleek ook al bij de fusieverkiezing 1976, toen hij op de burgemeester na, de populairste schepen was. Dat bleek uit het aantal stemmen. Gewoonlijk had Robert altijd meer dan 2000 voorkeurstemmen. Op het hoger niveau was hij nog kabinetsadviseur van Minister Lavens en kabinetsattaché bij Minister Jan Lenssens.  Het was tekenend hoe hij daarbij de land -en tuinbouw in Melsele nooit vergat en waar het kon, verdedigde hij de belangen van de tuinders.


In het liefhebbersvoetbal was Robert ook een bekend iemand. Meer dan 20 jaar was hij de centrale verdediger van SK Smoutpot  en bij de veteranen van Svelta Melsele speelde hij ook 25 jaar mee. Hij was er zelfs nog voorzitter. In de volleybalsport was hij leider van het feestcomite van de damesploeg AVO-Melsele. Van deze club was zijn dame, Anne-Mare Heyrman, nog 10 jaar lang de voorzitter. Verder zetelt hij ook nog in verschillende sociale en socio-culturele verenigingen. Het is ook nog niet zo heel lang geleden dat hij nog als recreatief jogger en lid van Atletiek Volharding, zijn kilometers liep.


In zijn heel jonge jaren was Robert Blommaert eveneens een 7 jaar Chiroleider en ging hij ook als monitor mee met de Christelijke Mutualiteit naar Essen en Melchtal. Onvergetelijke momenten beleefde hij als alpinist want in de Alpen beklom hij meerdere vierduizenders. Vermeldenswaard is zeker dat hij werd opgenomen in meerdere Nationale Orden. Onderscheidingen die maar bitter weinig Beverenaars  in ontvangst mochten nemen: Ridder in de Orde van Leopold II, Officier in de Leopoldsorde en Commandeur in de Leopoldsorde.
En misschien nog het belangrijkste in dit overzicht: schepen Blommaert is de papa van 4 kinderen en de opa van 9 kleinkinderen. (F)