Bouw nieuw rusthuis in Bazel gaat van start

KRUIBEKE. De gemeente krijgt een ultra modern nieuw rusthuis dat wordt gebouwd naast het huidige rusthuis Wissekerke in Bazel. Op maandag 17 januari begint de firma Roegiers uit Kruibeke aan de 1ste fase van de werken. Er zijn 300 werkdagen voorzien. De 2de fase is de verhuis van het huidige rusthuis Wissekerke naar de eerste 60 kamers in het nieuwe gebouw, voorzien voor juli 2006. Dan begint de 3de fase die omvat het verbouwen van het bestaand rusthuis waarvoor 150 werkdagen zijn voorzien. De opening van het nieuw rusthuis is gepland voor juni 2007. Dat nieuw rusthuis, dat dan het enige voor Kruibeke wordt, zal 12 miljoen euro kosten wat bijna een half miljard oude Belgische Franken is.

 

Er is wel een subsidiëring van 60 %  door de Vlaamse  overheid. Kruibeke zorgt dan voor de rest. Daarvoor wordt samen gewerkt met de Dexia Bank die als bouwheer fungeert en financiert op het leasingsysteem. Wanneer de bouw klaar is moet de gemeente gedurende 20 jaar een bedrag van 650.000 tot 750.000 euro per jaar, afbetalen of 25 -30 miljoen BEF. Dat komt neer op 40 tot 50 euro per inwoner per jaar.


Op de Graanzolder van het OCMW woonden een 60-tal belangstellenden een infovergadering bij. De rol van het OCMW blijft cruciaal. Het zijn tenslotte de idee?en de impulsen van de raad die worden uitgetekend en verfijnd en mede bepalen, hoe de plannen er uit zien. De kennismaking met de plannen was voor de meesten een veropenbaring. Voor het eerst zullen de bewoners verblijven in leefeenheden met 15 bedden. Dus niet meer de grote groepen van 50 tot 70 mensen samen. In totaal zullen er 150 woongelegenheden komen en voor iedereen is er een nieuwe kamer van 3,50 m x 6,70 m of 22,35 m? wat heel wat groter is dan de huidige die 12 tot 15m? oppervlakte hebben. De bewoners verblijven dus met 15 in een leefruimte. Elke ruimte zal over de mogelijkheid beschikken om naar buiten te komen op een terras. Per 30 bedden of 2 leefeenheden is er een verpleegeenheid.


 Het huidige rusthuis Wissekerke zal niet meer gebruikt worden voor bedden. Enkel nog in het H- vormig nieuw gebouw dat uit 4 bouwlagen zal bestaan. Er is eerst een ondergrondse garage voor 58 wagens. Op het gelijkvloers en de 1ste verdieping komen telkens 4 keer 15 bedden. Op de 2de verdieping nog eens 2 keer 15.
Een afgesloten eenheid van 30 bedden werd voorzien voor dementen. Deze bestaat ter bescherming van deze bewoners, uit een zwerfgang, een patio  en snoezelruimte.  


Een tweetal appartementen en de ingang van het oude gebouw worden afgebroken. Verder worden er algemene diensten en burelen ondergebracht. Er komt op het gelijkvloers van het oude gebouw wel een dagopvang met 7 verblijfseenheden en een kortopvang met 5 woongelegenheden en waarin een bejaarde enkele dagen of weken kan verblijven. Dat kan bijvoorbeeld als een bejaarde verblijft in een gezin dat op reis wil. Ondertussen kan de bejaarde naar de kortopvang komen.


Verder krijgt het bestaande gedeelte ook nog een wasserij, een ergo-kiné-ruimte, een kapsalon en een stille ruimte. Er is een verbindingsgang tussen het oude en nieuwe gedeelte.
De cafetaria op het gelijkvloers wordt groter zodat er plaats is voor 300 personen en er grote activiteiten kunnen worden georganiseerd. Nu kunnen er 200 binnen.


Er is ook veel glas verwerkt in de gevels en hierbij zit een nieuwigheid die in  nog geen enkel Belgisch rusthuis werd gebruikt. De glaswand is dubbel isolerend en de infrarode stralen worden buiten gehouden, wat in de winter een bijzonder isolerend effect geeft. In elke kamer kan de bewoner vanuit zijn zetel naar buiten kijken. De verlichting is ook eigentijds en in geen geval wordt er een "ziekenhuisverlichting" aangebracht. Bij een stroompanne brandt gedurende een uur de noodverlichting. Voor de branddetectie werden de zeer strenge normen opgevolgd en dat voor alle kamers en alle andere plaatsen. In totaal komen er 460 optische rookdetectors. Er is ook bliksembeveiliging zodat er nooit een inslag kan zijn in bv. een televisietoestel. Nieuw in het rusthuis is ook, dat er op elke kamer een koeling of een soort airco aanwezig is. Ze kan individueel geregeld worden en de temperatuur kan 7 graden omlaag worden gebracht. 's Zomers zal dit een groot comfortgevoel meebrengen. Comfort is ? van de woorden die bij het nieuw rusthuis constant voorkomen. Elke kamer heeft zo een eigen databekabeling zodat de computer op het netwerk kan worden aangesloten. Ook de beeld-en geluidsinstallatie is super modern. Er komt een eigen videocircuit met eigen nieuwsberichten. In de cafetaria zal een camera worden geplaatst voor een rechtstreekse uitzending van een activiteit.


Het hart van het rusthuis wordt het personenoproepsysteem. Er is gekozen voor het beste dat er op de markt is en toch gebruiksvriendelijk. De bejaarde zal zich steeds gerust voelen want op elk ogenblik kan hulp opgeroepen worden, zelfs vanuit de sanitaire cel. Bij de dementen werd zelfs een systeem voorzien waardoor het personeel weet wanneer iemand zijn bed verlaat.


Een ander opvallend gegeven richt zich naar het milieu. Er werden 4 regenwaterputten voorzien van elk 20.000 liter. Dat water zal gebruikt worden voor het spoelen van de toiletten. Wetende dat er 220 toiletten zijn, zal dit een bijzonder grote besparing zijn van het leidingwater.


Niettegenstaande Kruibeke een schitterend rusthuis krijgt, deelde voorzitter Bart Criel mee dat er geen reden is om de prijzen te verhogen. Voor het OCMW kost 1 dag verblijven in het rusthuis een 80 euro. De bewoners zelf betalen gemiddeld 36 euro. Er moet dus 44 euro worden bijgelegd. Het grootste deel van de kosten of 70% gaat naar het personeel. Naar de voeding gaat amper 10%. (F)

 

 

 

Lees ook:

Minister-president Peeters is klaar om samen met Burgemeester Denert en voorzitter Bart Criel de inhuldigingsplaat te onthullen.BAZEL. Het nieuwe rusthuis van het OCMW of het Woon- en zorgcentrum...

BAZEL. In Woon- en Zorgcentrum Wissekerke, het Rusthuis zoals dat heet, ligt de drukte van de bebouwingen al in het verleden en dan is het ook tijd om dat prachtig eigentijds gebouw voor te stellen...

Een historische dag 18 maart 2008: de laatste bewoners van rusthuis Mercator verhuizen naar Wissekerke Bazel.RUPELMONDE/BAZEL. Dinsdag zijn nu ook de 35 oudjes van het Rupelmondse rusthuis Mercator...